Πέμπτη, 24 Δεκεμβρίου 2015

αφιέρωμα: βοηθήματα Ευκλείδειας Γεωμετρίας πριν το 1980 με λυσάρια (εξώφυλλα)

Ένα φωτογραφικό αφιέρωμα σε βοηθήματα Ευκλείδειας Γεωμετρίας πριν το 1980 των οποίων κυκλοφόρησαν ξεχωριστά οι λύσεις τους.


Συνοπτικά σε αλφαβητική σειρά:

 1. Βαρουχάκης Νίκος Χ. - Συμπλήρωμα Γεωμετρίας δια την ΣΤ' Γυμνασίου  
 2. Κανέλλος Σπύρος Γ. - Ευκλείδειος Γεωμετρία Επίπεδος (2η εκδ.)
 3. Κανέλλος Σπύρος Γ. - Στερεομετρία
 4. Λιβέρης Διονύσιος Ι. - Η Θεωρία της Γεωμετρικής Ασκήσεως, τόμος Α΄, Επίπεδος Γεωμετρία, Βιβλία Ι-ΙΙ
 5. Λιβέρης Διονύσιος Ι. - Θεωρητική Γεωμετρία, τόμος Β' , Βιβλίο ΙΙΙ
 6. Μπαρμπαστάθης Χρίστος Α. - Μεγάλη Θεωρητική Γεωμετρία
 7. Νικολάου Νικόλαος Δ. - Μεγάλη Γεωμετρία 
 8. Νικολάου Νικόλαος Δ. - Συμπλήρωμα Γεωμετρίας (2η εκδ.)
 9. Πάλλας Αριστείδης Φ. - Μεγάλη Γεωμετρία
 10. Παπανικολάου Γεώργιος Χρ. - Θεωρητική Γεωμετρία    
 11. Πνευματικός Νικόλαος - Συμπλήρωμα Γεωμετρίας  
 12. Τόγκας Πέτρος Γ. - Θεωρητική Γεωμετρία 
 13. Lemaire G.-  Μεθοδική Επίλυση Γεωμετρικού Προβλήματος                                                       (γαλλική έκδοση μάλλον, λύσεις από Δημήτρη Καντζιό)Με τον καιρό εξαντλημένα βοηθήματα Γεωμετρίας (πριν το 1980) σκανάρονται και ανεβαίνουν εδώ καθώς και στο πλάι δεξιά κάτω της παρούσας σελίδας, των Ρομαντικών της Γεωμετρίας (σε αλφαβητική σειρά).

Μελλοντικά θα ετοιμαστούν κι άλλα φωτογραφικά αφιερώματα.

Τα παραπάνω καθώς και άλλα εξαντλημένα βιβλία Μαθηματικών, μπορεί να αναζητήσει κανείς σε έντυπη μορφή σε κάποιο παλαιοβιβλιοπωλείο (για παλαιοβιβλιοπωλεία στην Αθήνα δείτε εδώ).


Περισσότερες λεπτομέρειες σε αλφαβητική σειρά:


Βαρουχάκης Νίκος Χ. - Συμπλήρωμα Γεωμετρίας δια την ΣΤ' Γυμνασίου  
 
Βαρουχάκης Νίκος Χ. - Συμπλήρωμα Γεωμετρίας δια την ΣΤ' Γυμνασίου, λύσεις των ασκήσεων (σελ. 90)
Κανέλλος Σπύρος Γ. - Ευκλείδειος Γεωμετρία Επίπεδος (Αθήνα 2η εκδ. 1973, εκδ. Παπαδημητρόπουλου σελ. 619)

Κανέλλος Σπύρος Γ. - Ασκήσεις Επίπεδου Γεωμετρίας (Αθήνα 1970-1974 5 τεύχη, τα 2 τελευταία τεύχη περιέχουν μόνο τις ασκήσεις που προστέθηκαν στην 2η έκδοση)

(τεύχος (ασκήσεις) σελίδες : 1ο (1-348) 139, 2ο (349-640) 195, 3ο (641-970) 324, 4ο (νέες 1-207) 176, 4ο (νέες 207-362) 132)

Κανέλλος Σπύρος Γ. - Στερεομετρία (Αθήνα 1970, εκδ. Παπαδημητρόπουλου σελ. 310)

Κανέλλος Σπύρος Γ. - Συλλογή Ασκήσεων Στερεομετρίας (Αθήνα 1971-1974 3 τεύχη, λύνει επιλεκτικά άλυτες)

(τεύχος (ασκήσεις) σελίδες : 1ο (5-211) 160, 2ο (212-404) 138, 3ο (501-571) 62)Λιβέρης Διονύσιος Ι. - Η Θεωρία της Γεωμετρικής Ασκήσεως, τόμος Α΄, Επίπεδος Γεωμετρία, Βιβλία Ι-ΙΙ

Λιβέρης Διονύσιος Ι. -  Αι λύσεις των ασκήσεων του βιβλίου ΄΄η θεωρία της γεωμετρικής ασκήσεως, τόμος Α, επίπεδος γεωμετρία, βιβλία Ι,ΙΙ'' τεύχος Α,Β (δίτομο, σελ. ανα τεύχος 127, 243)
Λιβέρης Διονύσιος Ι. - Θεωρητική Γεωμετρία, τόμος Β' , Βιβλίο ΙΙΙ

Λιβέρης Διονύσιος Ι. -  Αι λύσεις των ασκήσεων του βιβλίου ΄΄Θεωρητική Γεωμετρία'' τεύχος 1ον (Αθήνα 1974, σελ. 182)  

 <εικάζω πως το 2ο τεύχος δεν κυκλοφόρησε ποτέ>
Μπαρμπαστάθης Χρίστος Α. - Μεγάλη Θεωρητική Γεωμετρία  

Μπαρμπαστάθης Χρίστος Α. - Ασκήσεις Θεωρητικής Γεωμετρίας (εκδ. Βιβλιοπωλείο της Εστίας) (3 τόμοι) 

 (τόμοι (ασκήσεις) σελίδες : Α (1-571) 158, Β (572-1286) 212, Γ (1287-1961) 210)

Νικολάου Νικόλαος Δ. - Μεγάλη Γεωμετρία + Συμπλήρωμα Γεωμετρίας (Β' έκδοση)

Νικολάου Νικόλαος Δ. - Ασκήσεις Γεωμετρίας (5η έκδοση, εκδ. Τζάκα & Δελαγραμματικά, Αθήνα 1958) (ασκήσεις 1100+215, σελ. 348)  


Πάλλας Αριστείδης Φ. - Μεγάλη Γεωμετρία

Πάλλας Αριστείδης Φ. - Λύσεις των Ασκήσεων των περιεχομένων εις το βιβλίο του ιδίου Μεγάλη Γεωμετρία, Επιπεδομετρία (3 τεύχη μικρά) Στερεομετρία (2 τεύχη μεγάλα)

(Επιπεδομετρία: τεύχος (ασκήσεις) σελίδες : 1ο (1-382) 128 <3η εκδ>, 2ο (383-868) 200 <2η>, 3ο (1-980) 396 <3η>)
(Στερεομετρία: τεύχος (ασκήσεις) σελίδες : 1ο (1-449) 176 <1967>, 2ο (450-1152) <1968>)


  
Παπανικολάου Γεώργιος Χρ. - Θεωρητική Γεωμετρία   

Παπανικολάου Γεώργιος Χρ. -  Λύσεις των Ασκήσεων της Θεωρητικής Γεωμετρίας (Αθήνα, εκδ. Παπαδημητρόπουλου) (4 τεύχη)


(τεύχος (ασκήσεις) σελίδες : Α (4-344) 130, Β (345-643) 175, Γ (644-924) 180,  Δ (925-1349) 206) 

Πνευματικός Νικόλαος - Συμπλήρωμα Γεωμετρίας  

Πνευματικός Νικόλαος -  Ασκήσεις Συμπληρώματος Γεωμετρίας μετά των λύσεων  (Αθήνα 1975, σελ. 256)  


Τόγκας Πέτρος Γ. - Θεωρητική Γεωμετρία  

Τόγκας Πέτρος Γ. - Ασκήσεις και Προβλήματα Γεωμετρίας (εκδ. Τόγκα) (9 τόμοι μικροί)
(τόμοι (έκδοση, ασκήσεις) σελίδες: Α (26η, 1-375) 181, Β1 (24η, 376-794) 237, Β2
  (6η, 795-990) 155, Γ1  (5η, 991-1457) 237, Γ2  (12η, 1458-1531, 1878-2002) 165, Δ (7η, 1532-1877) 200, Ε  (9η, 2003-2238) 113, ΣΤ(13η, 2239-2522) 154,  Ζ (11η, 2523-2845) 158)
Lemaire G.- Μεθοδική Επίλυση Γεωμετρικού Προβλήματος (γαλλική έκδοση μάλλον)

Καντζιός Δημήτρης Γ. - Ασκήσεις και Προβλήματα Γεωμετρίας, περιέχουσαι και τα λύσεις όλων των ασκήσεων του κλασικού έργου Γεωμετρίας G.Lemaire, διατεταγμέναι και λυμέναι δια των μεθόδων, 500 γεωμετρικοί τόποι και γεωμ. κατασκευαί (σελ.272)

<Επειδή δεν είναι προφανές από ποιο βιβλίο του Lemaire προέρχονται οι εκφωνήσεις των ασκήσεων, και εικάζω οτι είναι κάποιας γαλλικής έκδοσης, για να υπάρχουν κάποια εξώφυλλα, παράθεσα τα εξώφυλλα από την ελληνική μετάφραση του Βουδούρη, 2η και 3η έκδοση>


 

1 σχόλιο:

 1. Η εκπληξη κατ' αρχην έστω και με τα εξώφυλλα ειναι φοβερή.
  Ομολογουμένως κατι περίμενα.
  Εύγε !!! Εύγε !!! Εύγε !!!
  αναμένω με υπομονή τα βιβλία του Νικολάου , του Μπαρμπασταθη, του Παπανικολάου, ο τελευταίος είχε κατα την γνώμη μου το πρώτο καλύτερο
  Ελληνικό βιβλιο Αλγέβρας ,μετα ακολούθησε ο Κανέλλος.

  ΑπάντησηΔιαγραφή