σχολικό υλικό
για μαθητές
επιπλέον υλικό
για καθηγητές
προχωρημένο υλικό
για ρομαντικούς
ξενόγλωσσο υλικό
για διαγωνισμούς

Μαθηματικά
- Α΄ Γυμνασίου
- Β΄ Γυμνασίου
- Γ΄ Γυμνασίου

Γεωμετρία
- Α΄ Λυκείου
- Β΄ Λυκείου



σχολικά βιβλία Γεωμετρίας 1940-2018

πρόσφατα βιβλία

πρόσφατα άρθρα + εργασίες
άρθρα γεωμετρίας
- ΕΜΕ + παραρτημάτων
- Quantum GR


διπλωματικές εργασίες
κωνικές τομές γεωμετρικά
μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες

η γεωμετρία στις εισαγωγικές εξετάσεις


σύγχρονες βιβλιοπροτάσεις
πρόσφατα βιβλία

συλλογές ασκήσεων
αντιστροφή + μετασχηματισμοί
Προβολική + Παραστατική

παλιά βοηθήματα
- Γεωμετρίας
- Τριγωνομετρίας
- Αναλυτικής Γεωμετρίας

καρτέλα υποστήριξης ομάδας fb

Απολλώνιο πρόβλημα (εργασία)

Η Στήλη της Γεωμετρίας (ανενεργή)

ιδανική βιβλιοθήκη Γεωμετρίας



από την σελίδα
imogeometry.blogspot.gr

προβολή και ανάδειξη εργασιών ελλήνων μαθηματικών (φηφιακή διάσωση και ελεύθερη πρόσβαση σε εξαντλημένα αρχεία σκαναρισμένα)

Άλγεβρα Γεωμετρία + Τριγωνομετρία φροντιστηριακά φυλλάδια μαθηματικά περιοδικά
βοηθήματα
- Άλγεβρας πριν το 1980
- Άλγεβρας μετά το 1980
- Αριθμητικής Θεωρητικής
- Αριθμοθεωρίας
- Τριτοβάθμιας

- εργασίες + διατριβές

- όλα τα παραπάνω βιβλία σκαναρισμένα ανά συγγραφέα

''για την αγάπη των μαθηματικών''
βοηθήματα
- Γεωμετρίας
- Τριγωνομετρίας
- Αναλυτικής Γεωμετρίας

- Κιβωτός Εργασιών Γεωμετρίας

- όλα τα παραπάνω βιβλία σκαναρισμένα ανά συγγραφέα

σχολικές Γεωμετρίες 1940-2018
τετράδια γνωστών Γεωμετρών
ιδανική βιβλιοθήκη Γεωμετρίας

''για τους ρομαντικους της γεωμετρίας''
Φροντιστήριο Αττικόν
Μηναίο Δελτίο Θεμάτων '68-

Φροντιστήριο Βασιλειάδη
Κόσμος του Σπουδαστή ΄66-

Φροντιστήριο Σύγχρονον
περιοδικό Σύγχρονον '72-

Φροντιστήριο Πάλλα
Ετήσιο Δελτίο Θεμάτων 1947-80

λοιπά φροντιστηριακά φυλλάδια

από την σελίδα ''για την αγάπη των μαθηματικών''
ηλεκτρονικά
- η Στήλη των Μαθηματικών
- Όπερ έδει δείξαι
- λοιπά ηλεκτρονικά μαθηματικά περιοδικά

έντυπα
- περιοδικά της ΕΜΕ
- μαθηματικά περιοδικά εκτός ΕΜΕ 1916-

''για την αγάπη των μαθηματικών''

Για προβλήματα Γεωμετρίας Ολυμπιάδων, σημειώσεις & βιβλία στα Αγγλικά, ελάτε στην σελίδα: Imogeometry

παλιά βοηθήματα Τριγωνομετρίας

Εδώ θα συγκεντρώνω σκαναρισμένα παλιά ελληνικά εξωσχολικά βιβλία Τριγωνομετρίας που ανεβάζω ή συναντώ στο διαδίκτυο.
 

   Όποιος έχει ήδη σκανάρει κάποιο παλιό εξαντλημένο βοήθημα και είναι διατεθειμένος να το μοιράστεί δημόσια, ας επικοινωνήσει με το parmenides51 παπάκι gmail.com



Βικάτος Παναγιώτης
 1000 γενικές ασκήσεις τριγωνομετρίας τόμος Α' 
<σελιδοδείκτες>

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpQjlRM29zSnVfUDQ/edit

Κανέλλος Σπύρος 
Στοιχεία Τριγωνομετρίας 1964 (ΙΕΠ)
https://drive.google.com/file/d/0B2qYu535vGeQRUNHNDlOYkVJdWc/view?usp=sharing



Κανέλλος Σπύρος
Τριγωνομετρία εις πλήρη έκτασιν
http://parmenides52.blogspot.com/2015/07/blog-post.html

Κουτίβας Ν.Α.
 Τριγωνομετρία 1971 
 <σελιδοδείκτες>
https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpWWFfTEZjWmFnajQ/edit
Μάγειρας Παναγιώτης
Τριγωνομετρικά Θέματα, 1963
https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpeFdCZERFeGkwdjQ/view?usp=sharing

Μαντάς Ιωάννης, 
Τριγωνομετρία 1,2

Μαραγκάκης Μανώλης
Τριγωνομετρικά Θέματα (1979)
https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpb1lrRFRDWTdOaHc/view?usp=sharing

Μπακούρος Γεώργιος 
Τριγωνομετρικές Ασκήσεις Α' 1958 (ΙΕΠ)
https://drive.google.com/file/d/0B2qYu535vGeQR3hETDhsbkVSTFk/view?usp=sharing

Μπαρμπαστάθης Χρίστος
Μεγάλη Επίπεδος Τριγωνομετρία 1950

Μπαρμπαστάθης Χρίστος
Ασκήσεις Τριγωνομετρίας (δηλαδή λύσεις Τριγωνομετρίας) ΙΕΠ
https://drive.google.com/file/d/0B2qYu535vGeQa1ljLU1yZ0tUUEE/view?usp=sharing


Νικολάου Νικόλαος
Μεγάλη Ευθύγραμμος Τριγωνομετρία 8η (1954)


Πάλλας Αριστείδης, 
Γενικαί Ασκήσεις Τριγωνομετρίας Α,Β,Γ
   



Πανάκης Ιωάννης
Τριγωνομετρία 1 (1973), 2(1973), 3
http://parmenides52.blogspot.gr/2015/04/1973.html
http://parmenides52.blogspot.gr/2015/04/1973.htmlhttp://parmenides52.blogspot.gr/2015/04/1973.html



Παπαδημητρίου Ιωάννης 
 Ασκήσεις Τριγωνομετρίας 1966 (ΙΕΠ)
https://drive.google.com/file/d/0B2qYu535vGeQTnNUbmg3dm5aR1U/view?usp=sharing

 
Σαββαϊδης Βάσος
Τριγωνομετρία, μέρος Α 1966 , Β 1963
https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpTXlDdHZPMVhYc3M/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpaXpyZDRjR0FybUk/view?usp=sharing


Σβερκός Κωνσταντίνος
Μαθήματα Τριγωνομετρίας, Οικονομικού & Τεχνικού Κύκλου 1969 (ΙΕΠ)

https://drive.google.com/file/d/0B2qYu535vGeQeWtsc201WkJ3REU/view?usp=sharing

Σβερκός Κωνσταντίνος,
Τυπολόγιο Τριγωνομετρίας

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpYzZ3ZGdOckkwUnc/view?usp=sharing
Τόγκας Πέτρος Γ. 
 Ευθύγραμμος Τριγωνομετρία  (8η έκδοση)
<σελιδοδείκτες>

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpRFE3UWNKT0pnLUE/edit 



πηγές:
eisatopon.blogspot.gr (Βικάτος, Κουτίβας, Τόγκας)
e-library.iep.edu.gr (ΙΕΠ: Κανέλλος Στοιχεία, Μπακούρος, Μπαρμπαστάθης Ασκήσεις, Παπαδημητρίου, Σβερκός)  
Αννιτσάκης Νίκος (Κανέλλος εις πλήριν έκταση, Μάγειρας, Μαντάς)
Δομουχτσής Γιώργος (Νικολάου)
Μανωλόπουλος Ευάγγελος (Μπαρμπαστάθης Μεγάλη)
Παναγιώτης Ιωαννίδης (Πανάκης) 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου