σχολικά βιβλία 1940-2018


Εδώ θα δημοσιεύω πληροφορίες και αρχεία για παλιά (εγκεκριμένα) σχολικά βιβλία (Ευκλείδειας) Γεωμετρίας Λυκείου. Για άλλα παλιά σχολικά βιβλία όχι όμως Γεωμετρίες μεταβείτε στην ''Αγάπη των Μαθηματικών'' στα παλιά σχολικά βιβλία. Για το σκανάρισμα των περισσότερων σχολικών ευγνωμονούμε τον Παύλο Τρύφων (blogs.sch.gr/pavtryfon). Δυο λυσάρια του Ιωαννίδη έστειλε σκαναρισμένα ο Γεωπόνος Αριστοτέλης Παπαδόπουλος.

Για να κατέβει οποιοδήποτε από τα παρακάτω βιβλία, κάντε κλίκ πάνω στο εξώφυλλό τους, ανοίγει μια άλλη σελίδα και πατάτε στο πάνω μέρος το βελάκι προς τα κάτω (λήψη).  Αν εμφανιστεί κάποιο μήνυμα του τύπου ''Το Google Drive δεν μπορεί να σαρώσει αυτό το αρχείο για ιούς.'' μην ανησυχείτε, το εμφανίζει λόγω μεγάλου μεγέθους του αρχείου. Κάθε αρχείο που δίνω σύνδεσμο σε google drive είναι ελεγμένο και πατήστε άφοβα για να κατέβει το αρχείο στο πλαίσιο ''Να γίνει η λήψη ούτως ή άλλως''.
Το μόνο σχολικό βιβλίο Παραστατικής Γεωμετρίας
Λαδόπουλος Παναγιώτης
Στοιχεία Παραστατικής Γεωμετρίας Ε' ΣΤ' Γυμνασίου 1968 <2σε1>
και οι λύσεις του από τον Παντελή Ξαγοράρη
https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpS2F1bk9kUm9Nd1U/view   https://drive.google.com/file/d/1gL7sQcds5CtpAIi9q2ZhIZ54t_OFHKS2/view?usp=sharing


Από δω και κάτω βρίσκονται μόνο σχολικά βιβλία 
Θεωρητικής και (στο τέλος) Πρακτικής Γεωμετρίας.

 Πριν το 1940


Βασίλειος Λάκων:  Στοιχεία Γεωμετρίας
1882-83, 1883-84

Ιωάννης Ν. Χατζιδάκις:  Στοιχεία Γεωμετρίας  (1888 σε pdf, 1894 σε pdf)
1884-85, ..., 1909-10
https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpTWdnUEV1Qmh2cTA/edithttps://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpZFl6QXQ1dU5pZzg/edit
 


Στυλιανός Γ. Ρηγόπουλος:  Στοιχεία Γεωμετρίας
1910-11,..., 1917-18

<τα έτη 1922-1931 κυκλοφορούσε κάθε φορά 1 εγκεκριμένο εγχειρίδιο αλλά στα σχολεία που είχαν ξεκινήσει σε μικρότερη τάξη με τον εκάστοτε συγγραφέα, ολοκλήρωναν την ύλη με τον ίδιο συγγραφέα>

Ιωάννης Ν. Χατζιδάκις:  Στοιχεία Γεωμετρίας <ο Χατζιδάκις πέθανε το 1921>
1918-19, ..., 1921-22

Νείλος Σακελλαρίου: Στοιχεία Γεωμετρίας
1922-23, ..., 1926-27

Νικόλαος Δ. Νικολάου: Στοιχεία Γεωμετρίας
1927-28, ..., 1930-31

<τα έτη 1931-1938 κυκλοφορούσαν 3 παράλληλα εγχειρίδια και ο εκάστοτε σύλλογος με πρακτικό επέλεγε ποια θα χρησιμοποιούσε>

Νικόλαος Δ.  Νικολάου: Στοιχεία Γεωμετρίας
1931-32, ..., 1939-40

Νείλος Σακελλαρίου: Στοιχεία Γεωμετρίας
1931-32, ..., 1939-40

Ιωάννης Ν. Χατζιδάκις + Χρίστος Α. Μπαρμπαστάθης: Στοιχεία Γεωμετρίας
1931-32, ..., 1939-40

<από το 1928 έκανε προσθήκες ο Μπαρμπαστάθης στο βιβλίο του Χατζιδάκι, ώσπου από το 1931 προστέθηκε το όνομά του στο εξώφυλλο>


1940 - σήμερα

[1] Χ. Μπαρμπαστάθης: Θεωρητική Γεωμετρία Ο.Ε.Σ.Β. (1948 σε pdf  <2σε1>)
1940-41, ..., 1944-45   Δ΄, Ε΄ ΣΤ΄ Τάξιν των Γυμνασίων
1945-46, ..., 1948-49  διά τας Ανωτέρας Τάξεις των Γυμνασίων


https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpcXEzZ1BIX1VFMG8/view

[2] Ν. Νικολάου: Θεωρητική Γεωμετρία Ο.Ε.Σ.Β. \ Ο.Ε.Δ.Β. (1970 σε pdf)
1950-51, ..., 1969-70  διά τας Ανωτέρας Τάξεις των Γυμνασίων
1970-71, ..., 1974-75 Γ΄, Δ΄, Ε΄ ΣΤ΄ Γυμνασίου  <εικάζω πως ήταν Θεωρητικής Κατευθύνσεως>

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpMU9hM0dtOUoxYzQ/edit

[3] Ι. Ιωαννίδης: Μαθηματικά  Τόμος 2ος (Γεωμετρία) Ο.Ε.Δ.Β. (1968 σε pdf  <2σε1>, 1969 σε pdf <νέα έκδοση>)
1968-69, 1969-70 Γ' Γυμνασίου   (λύσεις  1968 σε pdf)  (λύσεις 1969 σε pdf από Ξαγοράρη


https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpTldPRVlIcnZzakE/viewhttps://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpMEp1dEdMMUc1MGM/viewhttps://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpR3NsZkdYTUVRRk0/view         

[4] Ι. Ιωαννίδης: Μαθηματικά Τόμος 2ος (Γεωμετρία) Ο.Ε.Δ.Β. (1968 σε pdf <νέα έκδοση>)
1968-69, 1969-70 Δ' Γυμνασίου Θετικής Κατευθύνσεως  (λύσεις Επιπεδομετρίας σε pdf <2σε1>)  (λύσεις Στερεομετρίας σε pdf )

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpalpOQ09FUTZmZWc/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpMnRrclM1UkJrV2M/view[5] Ι. Πανάκης: Μαθηματικά Τόμος 2ος (Γεωμετρία) Ο.Ε.Δ.Β.
1968-69, 1969-70 (πρωτοκυκλοφόρησε για) Ε' Γυμνασίου Θετικής Κατευθύνσεως <αυθεντικό> (σχολικό 1968 σε pdf <2σε1>, λύσεις Επιπεδομετρίας σε pdf <2σε1>)
1970-71, 1971-72 (μεταφέρθηκε ολόκληρο σαν) Δ΄, Ε΄ Γυμνασίου Θετικής Κατευθύνσεως
1972-73, 1974-75 (μεταφέρθηκε ολόκληρο σαν) Δ΄, Ε΄ ΣΤ΄ Γυμνασίου Θετικής Κατευθύνσεως

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpVXZRX2R0VVpNYjg/edithttps://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpYjUxdXY3OXg2ZEE/view[6] Χ. Παπανικολάου: Ευκλείδειος Γεωμετρία Ο.Ε.Δ.Β.
1975-76  (πρωτοκυκλοφόρησε για) Γ΄ Γυμνασίου και Δ΄, Ε΄ ΣΤ΄ Γυμνασίου Θεωρητικής Κατευθύνσεως  <αυθεντικό> (σχολικό 1975 σε pdf <2σε1>)
1976-77  (ένα μέρος του  μεταφέρθηκε στην) Γ΄ Γυμνασίου
1976-77, ..., 1978-79   (ένα μέρος του μεταφέρθηκε στην) Α' - Β΄- Γ΄ Λυκείου Θεωρητικής Κατευθύνσεως
1979-80, ..., 1986-87  (ένα μέρος του μεταφέρθηκε στην) Β΄ Λυκείου  (σχολικό 1982 σε pdf <2σε1>)
https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpamNoVmZnYjVVLUU/viewhttps://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpakZUd1dVVHVKME0/view


[7] Σ. Κανέλλος: Ευκλείδειος Γεωμετρία Ο.Ε.Δ.Β. 
1975-76 (πρωτοκυκλοφόρησε για) Δ΄, Ε΄ ΣΤ΄ Γυμνασίου Θετικής Κατευθύνσεως <αυθεντικό>
1976-77, ..., 1978-79 (ένα μέρος του μεταφέρθηκε στην) Α΄Λυκείου Θετικής Κατευθύνσεως (σχολικό Α' Λυκείου 1976 σε pdf <σελιδοδείκτες>)
1976-77, ..., 1978-79 (ένα μέρος του μεταφέρθηκε στην) Β΄- Γ΄ Λυκείου Θετικής Κατευθύνσεως (σχολικό Β' +Γ' Λυκείου 1977 σε pdf <σελιδοδείκτες>)

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpdDcyREV4NzdldW8/edithttps://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpdy0zRzNEY2p1VFE/edit


[8] Δ. Παπαμιχαήλ & Α. Σκιαδάς: Θεωρητική Γεωμετρία. Τεύχος 1ο Ο.Ε.Δ.Β.
1977-78  (πρωτοκυκλοφόρησε για) Γ΄ Γυμνασίου (σχολικό 1977 σε pdf <2σε1>)
1979-80, ..., 1989-90 (μεταφέρθηκε με αλλαγές στην) Α΄ Λυκείου  (σχολικό σε pdf <2σε1>, οι λύσεις του σε pdf <2σε1>)

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpSVZnQ1BCOWlyVTA/edit
https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpbGc2NUxONTFJM00/viewhttps://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpM0tXLTNKZjJQejQ/view[9] Γ. Βαβάλιαρος, Ε. Δαμίγος & Ν. Κουσέρας : Ευκλείδειος Γεωμετρία. Ασκήσεις και λύσεις των ασκήσεων Ο.Ε.Δ.Β.
1983-84, ..., 1985-86 Β΄ Λυκείου (χρησιμοποιήθηκε ως συλλογή ασκήσεων για το βιβλίο του Χ. Παπανικολάου) (σχολικό σε pdf <2σε1>)
https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpUjltdGdBR2dyd2c/view


[10] Ν. Βαρουχάκης, Δ. Παπαμιχαήλ, Α. Αλιμπινίσης & Δ. Κοντογιάννης: Θεωρητική Γεωμετρία Ο.Ε.Δ.Β.
1986-87, ..., 1990-91 Β΄ Λυκείου  (σχολικό σε pdf 1989 <2σε1>) (οι λύσεις του σε pdf <2σε1>)

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpcU1Ga3AzTmVINDA/viewhttps://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpSm5PY0syV0hnUjg/edit
[11] Α. Αλιμπινίσης, Γ. Δημάκος, Θ. Εξαρχάκος, Δ. Κοντογιάννης & Γ. Τασσόπουλος: Θεωρητική Γεωμετρία Ο.Ε.Δ.Β.
1990-91, ..., 1998-99 Α΄ Λυκείου  (σχολικό 1996 σε pdf <2σε1>)  (οι λύσεις του σε pdf <2σε1>)

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpSDVmUGtPSldNWXc/edithttps://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpQVZ4YUxtLWZrRVk/edit[12] Α. Αλιμπινίσης, Γ. Δημάκος, Π. Δρακόπουλος, Α. Κυριαζής & Γ. Τασσόπουλος: Θεωρητική Γεωμετρία Ο.Ε.Δ.Β.
1991-92, ..., 1998-99 Β΄ Λυκείου (σχολικό 1991 σε pdf <2σε1>) (οι λύσεις του σε pdf <2σε1>)

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpMVpNVDdDLTlNOEU/edithttps://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpYjl2T1RDNC1SbTQ/edit


[13] Γ. Θωμαΐδης, Θ. Ξένος, Γ. Παντελίδης, Α. Πούλος & Γ. Στάμου: Ευκλείδεια Γεωμετρία Ο.Ε.Δ.Β.
1999-2000,  2000-01 Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου (+ Βιβλίο του Καθηγητή)
(σχολικό 1999 σε pdf  , οι λύσεις του σε pdf <2σε1>) (μελλοντικά το βιβλίο του Καθηγητή σε pdf)
https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpMVBWSnRzT3k4ZkE/edithttps://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpT0RWbXVMSWFBamc/view


[14] Η. Αργυρόπουλος, Π. Βλάμος, Γ. Κατσούλης, Σ. Μαρκάτης & Π. Σίδερης: Ευκλείδεια Γεωμετρία Ο.Ε.Δ.Β.
2001-02, ..., 2013-14 Α΄ και Β΄ Ενιαίου Λυκείου  (+ Βιβλίο του Καθηγητή)
(το σχολικό σε pdf , οι λύσεις του σε pdf , το βιβλίο του καθηγητή σε pdf )https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpb2xJSUlFYlNGWVE/edithttps://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpd0UwbkhUOXdiNHM/edit


https://docs.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpWTRYWVcxeFVPNmM/edit
Πρακτική Γεωμετρία 


Μπαρμπαστάθης Χρίστος Α. 
Πρακτική Γεωμετρία Ο.Ε.Σ.Β. 1939


https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpRmZ4azdUdmhCZTA/view

Νικολάου Νικόλαος
 Πρακτική Γεωμετρία Ο.Ε.Σ.Β. 1958


https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpaHNyU1FwRHREaWs/view

Γεωμετρία Δημοτικού
Μπάμπαλη Α. & Βουρνά Σ. 
 Γεωμετρία Ε΄, ΣΤ΄ Δημοτικού 1953 , εκδόσεις Πεχλιβανίδη

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpN29BRUNnRnozTzQ/view

Διαμαντόπουλος Ν.
 Αριθμητική  Γεωμετρία ΣΤ Δημοτικού 1969

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpUkl0TTRZSnhLU0U/view

Κυριαζόπουλος Αναστάσιος - Αλεξοπούλου Βασιλική
 Αριθμητική  Γεωμετρία Ε Δημοτικού 1970

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpNzZXZ2dpRWo0b0E/view

σχετικά με τις αγκύλες
Στις αγκύλες βρίσκονται σχόλια για το εκάστοτε pdf, δηλαδή:
<2σε1> σημαίνει οτι σκαναρίστηκαν 2 σελίδες σε μια
<σελιδοδείκτες> σημαίνει οτι το pdf περιέχει αναλυτικούς σελιδοδείκτεςπηγές για πληροφορίες:
Γιάννης Θωμαϊδης: Ορισμένες βασικές προϋποθέσεις για τη διδακτική αναβάθμιση της Ευκλείδειας Γεωμετρίας (4η Ημερίδα Μαθηματικών Καλαμαρί 15/03/2014)
Δημήτριος Πατσόπουλος: Διδακτικές ανακατασκευές της ιστορίας των μαθηματικών : η καθιέρωση της ονομασίας Θεώρημα του Θαλή στη νεοελληνική εκπαίδευση (Διδακτορική Διατριβή, Μαθηματικό Πατρών 2006)
ηλεκτρονική αναζήτηση σε βιβλιοθήκες (σχετικά)


πηγές για αρχεία μετά το 1940: 
[2],[13α],[14]: παλιό site του ΟΕΔΒ. , και του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου
[3γ], [4β], [5β] Ευάγγελος Μανωλόπουλος, Τοπογράφος Μηχανικός
[7] eisatopon.blogspot.gr
[1],[3α], [3β],[4α], [5α], [6α], [6β],[8α], [8β], [8γ], [9], [10α] [10β], [11α], [11β], [12α], [12β], [13β]  blogs.sch.gr/pavtryfon (Παύλος Τρύφων, συνεργαζόμαστε στο κομμάτι των παλιών σχολικών)

πηγές για αρχεία: πριν το 1940
anemi.lib.uoc.gr

********************************

μερικές πληροφορίες για την εκπαίδευση στην Ελλάδα

από το 1834 μέχρι το 1928, η μέση εκπαίδευση είναι 11ετης
(4 χρόνια Δημοτικό, 3 χρόνια Ελληνικό και 3 χρόνια Γυμνάσιο)

από το 1929 μέχρι τις μέρες μας, η μέση εκπαίδευση είναι 12ετης
με τις εξής αλλαγές ανά έτος εφαρμογής

1929: 6 χρόνια Δημοτικό, 6 χρόνια Γυμνάσιο (εξατάξιο το έλεγαν, Α' - ΣΤ')
1937: 4 χρόνια Δημοτικό και 8 χρόνια Γυμνάσιο (οκτατάξιο, Α' - Η'), για όσους δεν ήθελαν να συνεχίσουν στο Γυμνάσιο υπήρχε η εναλλακτική να κάνουν άλλες 2 τάξεις στο Δημοτικό (Ε' ΣΤ')
1943: 6 χρόνια Δημοτικό, 6 χρόνια Γυμνάσιο (διατήρησαν τις ονομασίες Γ' εως Η' Γυμνασίου)
1964: 6 χρόνια Δημοτικό, 3 χρόνια Γυμνάσιο, 3 χρόνια Λύκειο (Α' - Γ')
1967: 6 χρόνια Δημοτικό, 6 χρόνια Γυμνάσιο (Α' - ΣΤ')
1976: 6 χρόνια Δημοτικό, 3 χρόνια Γυμνάσιο, 3 χρόνια Λύκειο (Α' - Γ')

Υ.Γ. Χρωστάω την πηγή.

9 σχόλια:

 1. Μπραβο σας για τις πληροφορίες για την παιδεία διαχρονικά.
  Αυτά για να τα βρει κανείς πρεπει να ψάξει πολλούς τόμους , η να πέσει τυχαία σε κάποιο ειδικό βιβλιο.
  Φυσικά δεν ομιλώ για υπουργείο παιδείας , αυτό κατα την ταπεινή αποψη ειναι υπουργείο αμορφοσιάς και αντεθνικης προπαγάνδας. Αυτο ειναι για τις - τους ρεπούσιδες.Και μια και τοφερε η κουβέντα θα σας αναφέρω ένα περιστατικό απο την Σμύρνη το 1922 . Μου το αφηγήθηκε ο θείος μου ο Ταξιάρχης, με καταγωγή απο κάποιο χωριο της Μακεδονίας, ευρισκόμενος εκεί ως στρατιώτης. - Ο κόσμος κατα εκατοντάδες κατατρομαγμενος γι αυτο που έρχόταν σκαρφαλώνει σε κάποιο καράβι που βρίσκεται μέσα στο λιμάνι . Το καραβι λογω του φορτίο γέρνει επικινδυνα . Για μια στιγμή σπαζουν οι
  καβοι , το κακό που ακολουθει ειναι απερίγραπτο. Γεμισε πτώματα η προκυμαία και η θάλασσα , κυρίως γυναίκες ,παιδιά και γέροι . Το καράβι ταλαντεύονταν επι μιαμιση μέρα. Δεν εμεινε τιποτα πανω στο καταστρωμα. Αυτό συνέβη όταν ακόμη βρίσκονταν Στρατός στην Σμυρνη , σκεφτείτε το μετά. Τον συνωστισμό .....
  τα μαθηματικά - μαθηματικά , η ιστορία μας ΙΣΤΟΡΙΑ, η ΕΛΛΑΔΑ μας , ΕΛΛΑΔΑ.
  Κι ας μην ξεχναμε οτι ερχόμαστε απο πολύ μακρυά και θέλω να πιστεύω οτι πάμε μακρύτερα.
  Εσείς οι νεώτεροι κρατήστε τα Ελληνικα γράμματα ,το Ελληνικό Αλφάβητο, την Ελληνική γλώσσα στον κόρφο σας.
  Αυτα μονο μας έχουν απομείνει.
  Σπουδασα Θετικές Επιστήμες, αλλα στο παλαιο Γυμνάσιο έκανα και εξι φορες την εβδομάδα και Αρχαία Ελληνικά.
  Ζητω συγνώμη αν σας κουρασα .
  Συνεχείστε την ωραία σας προσπαθεια.
  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Πραγματικά συγκινήθηκα.
  Δεν ξέρω πόσο αξίζει ένα δικό μου ευχαριστώ,
  αλλά εγώ θα το φωνάξω...

  ΕΥΧΑΡΙΣΤΩΩΩΩΩΩ....

  Γιάννης Μαρίνος
  Καρδίτσα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Μπράβο !!!!!!!!
  Σώστε ό,τι είναι δυνατόν να σωθεί (έστω και τα βιβλία).......
  Το κακό είναι ότι τα σαράντα τελευταία χρόνια "κατέλαβαν" τα πάντα οι ...μπαχαλάκηδες και οι ..... ιδεοληπτικοί. Ειδικά για την παιδεία προτείνω : "Πίσω ...ολοταχώς".
  ΑΠΟΦΟΙΤΟΣ (πρακτικού) ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ 1976

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Συγχαρητήρια καλή δύναμη και κουράγιο για συνέχεια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τάκη συγχαρητήρια για τη δουλειά σου και σε ευχαριστούμε πολύ. Έχω και γω μερικά παλιά αλλά πολύτιμα βιβλία όπως τα Αλγεβρικά Θέματα του Παναγώτη Μάγειρα, Διανυσματική και Αναλυτική Γεωμετρία του Ν. Πνευματικού, Στοιχεία Διανυσματικού Λογισμού και Διανυσματική Αναλυτική Γεωμετρία του Πανάκη, Μεγάλη Άλγεβρα του Α. Πάλλα, Αναλυτική Γεωμετρία και Τριγωνομετρίες Σπ. Κανέλλου και πολλά άλλα. Δυστυχώς δεν έχω χρόνο για σκανάρισμα. Αν μπορεί κάποιος να βοηθήσει πολύ ευχαρίστως.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Κορυφαία δουλειά...άπειρα ευχαριστώ είναι λίγα...

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Συγχαρητήρια παιδιά. Μας γυρνάτε πίσω σε ευχάριστα χρόνια.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Συγχαρητήρια και από μένα. Καταπληκτική δουλειά. Ευχαριστώ!

  Μου λύσατε μια διαφωνία που είχα με την κόρη μου στο αν έκανα σύνολα και γεωμετρία στο Δημοτικό vs xαζοχαρούμενα σχηματάκια που κάνει στο Γυμνάσιο σήμερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή