σχολικό υλικό
για μαθητές
επιπλέον υλικό
για καθηγητές
προχωρημένο υλικό
για ρομαντικούς
ξενόγλωσσο υλικό
για διαγωνισμούς

Μαθηματικά
- Α΄ Γυμνασίου
- Β΄ Γυμνασίου
- Γ΄ Γυμνασίου

Γεωμετρία
- Α΄ Λυκείου
- Β΄ Λυκείουσχολικά βιβλία Γεωμετρίας 1940-2018

πρόσφατα βιβλία

πρόσφατα άρθρα + εργασίες
άρθρα γεωμετρίας
- ΕΜΕ + παραρτημάτων
- Quantum GR


διπλωματικές εργασίες
κωνικές τομές γεωμετρικά
μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες

η γεωμετρία στις εισαγωγικές εξετάσεις


σύγχρονες βιβλιοπροτάσεις
πρόσφατα βιβλία

συλλογές ασκήσεων
αντιστροφή + μετασχηματισμοί
Προβολική + Παραστατική

παλιά βοηθήματα
- Γεωμετρίας
- Τριγωνομετρίας
- Αναλυτικής Γεωμετρίας

καρτέλα υποστήριξης ομάδας fb

Απολλώνιο πρόβλημα (εργασία)

Η Στήλη της Γεωμετρίας (ανενεργή)

ιδανική βιβλιοθήκη Γεωμετρίαςαπό την σελίδα
imogeometry.blogspot.gr

προβολή και ανάδειξη εργασιών ελλήνων μαθηματικών (φηφιακή διάσωση και ελεύθερη πρόσβαση σε εξαντλημένα αρχεία σκαναρισμένα)

Άλγεβρα Γεωμετρία + Τριγωνομετρία φροντιστηριακά φυλλάδια μαθηματικά περιοδικά
βοηθήματα
- Άλγεβρας πριν το 1980
- Άλγεβρας μετά το 1980
- Αριθμητικής Θεωρητικής
- Αριθμοθεωρίας
- Τριτοβάθμιας

- εργασίες + διατριβές

- όλα τα παραπάνω βιβλία σκαναρισμένα ανά συγγραφέα

''για την αγάπη των μαθηματικών''
βοηθήματα
- Γεωμετρίας
- Τριγωνομετρίας
- Αναλυτικής Γεωμετρίας

- Κιβωτός Εργασιών Γεωμετρίας

- όλα τα παραπάνω βιβλία σκαναρισμένα ανά συγγραφέα

σχολικές Γεωμετρίες 1940-2018
τετράδια γνωστών Γεωμετρών
ιδανική βιβλιοθήκη Γεωμετρίας

''για τους ρομαντικους της γεωμετρίας''
Φροντιστήριο Αττικόν
Μηναίο Δελτίο Θεμάτων '68-

Φροντιστήριο Βασιλειάδη
Κόσμος του Σπουδαστή ΄66-

Φροντιστήριο Σύγχρονον
περιοδικό Σύγχρονον '72-

Φροντιστήριο Πάλλα
Ετήσιο Δελτίο Θεμάτων 1947-80

λοιπά φροντιστηριακά φυλλάδια

από την σελίδα ''για την αγάπη των μαθηματικών''
ηλεκτρονικά
- η Στήλη των Μαθηματικών
- Όπερ έδει δείξαι
- λοιπά ηλεκτρονικά μαθηματικά περιοδικά

έντυπα
- περιοδικά της ΕΜΕ
- μαθηματικά περιοδικά εκτός ΕΜΕ 1916-

''για την αγάπη των μαθηματικών''

Για προβλήματα Γεωμετρίας Ολυμπιάδων, σημειώσεις & βιβλία στα Αγγλικά, ελάτε στην σελίδα: Imogeometry

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

βοηθήματα Γεωμετρίας μόνο με λυμένες είτε με τα λυσάρια τους

 • Βαρουχάκης Νίκος - Συμπλήρωμα Γεωμετρίας
 • Βαρουχάκης Νίκος - Συμπλήρωμα Γεωμετρίας, Λύσεις
 • Γεωργιακάκης Μανώλης & Πολύδωρος - Γεωμετρία Α: 1000 μεθοδικά λυμένα θέματα
 • Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις Επιπέδου Γεωμετρίας, τεύχος 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο
 • Κανέλλος Σπύρος - Ευκλείδειος Γεωμετρία Επίπεδος (2η) 1973
 • Κανέλλος Σπύρος - Στερεομετρία, Ευκλείδειος Γεωμετρία του τρισδιάστατου χώρου
 • Κανέλλος Σπύρος - Συλλογή ασκήσεων Στερεομετρίας, τεύχος 1ο, 2ο, 3ο
 • Νικολάου Νικόλαος - Ασκήσεις Γεωμετρίας (2η) 1938
 • Νικολάου Νικόλαος - Μεγάλη Γεωμετρία (Z) 1954
 • Νικολάου Νικόλαος - Συμπλήρωμα Γεωμετρίας (2η) 1938
 • Ντάνης Γιάννης - Γεωμετρία, η θεωρία της επιπέδου γεωμετρίας, δια τον υποψήφιον θετικών επιστημών
 • Παλαιοδημόπουλος Νίκος -  Σύνθετοι Ασκήσεις, τεύχος Α, Ασκήσεις Γεωμετρίας
 • Πάλλας Αριστείδης - Μεγάλη Γεωμετρία, τόμος Α, Επιπεδομετρία (5η)
 • Πάλλας Αριστείδης - Λύσεις Ασκήσεων Μεγάλης Γεωμετρίας, Επιπεδομετρία, τεύχος Α Β Γ
 • Παχής Στέλιος - Ασκήσεις Γεωμετρίας Γ΄ Γυμνασίου, Α
 • Πνευματικός Νικόλαος - Ασκήσεις Συμπληρώματος Γεωμετρίας
 • Πνευματικός Νικόλαος - Μαθήματα Στερεομετρίας (4η)  1978
 • Πνευματικός Νικόλαος - Συμπλήρωμα Γεωμετρίας  
 • Σμυρνής Λεωνίδας - Ασκήσεις Συμπληρώματος Γεωμετρίας μετά των λυσεων
 • Σφουντούρης Κώστας - Γεωμετρικοί Τόποι
 • Σφουντούρης Κώστας - Γεωμετρικαί Κατασκευαί, τόμος Α Β Γ Δ
 • Σφουντούρης Κώστας - Συνοπτική Στερεομετρία
 • Στυλιανόπουλος Χριστόφορος - Συλλογή Ασκήσεων Γεωμετρίας 
 • Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας Α Β1 Β2 Γ1 Γ2 Δ Ε ΣΤ Ζ
 • Τόγκας Πέτρος - Θεωρητική Γεωμετρία (25η)

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Σταμάτης Ευάγγελος: Απολλωνίου Κωνικά, Αρχιμήδη Άπαντα, Ευκλείδη Στοιχεία + Διόφαντου Αριθμητικά

Ευάγγελου Σταμάτη:
 • 1952 – Ευκλείδου, Γεωμετρία, Στοιχείων Βιβλία 1,2,3,4, Τόμος Ι
 • 1953 – Ευκλείδου, Γεωμετρία – Θεωρία αριθμών, Στοιχείων Βιβλία 5, 6, 7, 8, 9, Τόμος ΙΙ
 • 1956 – Ευκλείδου, Περί ασυμμέτρων, Στοιχείων Βιβλίον 10ον, Τόμος ΙΙΙ
 • 1957 – Ευκλείδου, Στερεομετρία, Στοιχείων Βιβλία 11, 12, 13, Τόμος ΙV
 • 1963 – Διοφάντου Αριθμητικά. Η άλγεβρα των αρχαίων Ελλήνων
 • 1970 – Αρχιμήδους Άπαντα, Τόμος Α’ μέρος Α’. Έκδ. Τεχν. Επιμελ. Ελλάδος
 • 1970 – Αρχιμήδους Άπαντα, Τόμος Α’ μέρος Β’. Έκδ. Τεχν. Επιμελ. Ελλάδος
 • 1973 – Αρχιμήδους Άπαντα, Τόμος Β’. Έκδ. Τεχν. Επιμελ. Ελλάδος
 • 1974 – Αρχιμήδους Άπαντα, Τόμος Γ’. Έκδ. Τεχν. Επιμελ. Ελλάδος
 • 1975 – Απολλωνίου Κωνικά, Τόμος Α’. Έκδ. Τεχν. Επιμελ. Ελλάδος
 • 1976 – Απολλωνίου Κωνικά, Τόμος Β’. Έκδ. Τεχν. Επιμελ. Ελλάδος
 • 1976 – Απολλωνίου Κωνικά, Τόμος Γ’. Έκδ. Τεχν. Επιμελ. Ελλάδος
 • 1976 – Απολλωνίου Κωνικά, Τόμος Δ’. Έκδ. Τεχν. Επιμελ. Ελλάδος

Τρίτη, 16 Ιανουαρίου 2018

Πάλλας Αριστείδης - βιβλίο + λύσεις

 • Πάλλας Αριστείδης - Μεγάλη Γεωμετρία, τόμος Α, Επιπεδομετρία (5η)
 • Πάλλας Αριστείδης - Λύσεις Ασκήσεων Μεγάλης Γεωμετρίας, Επιπεδομετρία, τεύχος Α Β Γ

Παρασκευή, 12 Ιανουαρίου 2018

Μπαρμπαστάθης Χρίστος: 2 βιβλία + λύσεις

 • Μπαρμπαστάθης Χρίστος - Ασκήσεις Θεωρητικής Γεωμετρίας, τεύχος Α, επιπεδομετρία
 • Μπαρμπαστάθης Χρίστος - Μεγάλη Επίπεδος Τριγωνομετρία
 • Μπαρμπαστάθης Χρίστος - Ασκήσεις Τριγωνομετρίας και λύσεις αυτών

Κυριακή, 7 Ιανουαρίου 2018

Νικολάου Νικόλαος: 4 βιβλία + λύσεις

 • Νικολάου Νικόλαος - Ασκήσεις Γεωμετρίας (2η) 1938
 • Νικολάου Νικόλαος - Μεγάλη Γεωμετρία (Z) 1954
 • Νικολάου Νικόλαος - Μεγάλη Ευθύγραμμος Τριγωνομετρία (8η) 1954
 • Νικολάου Νικόλαος - Παραστατική Γεωμετρία (3η)
 • Νικολάου Νικόλαος - Συμπλήρωμα Γεωμετρίας (2η) 1938

Παρασκευή, 5 Ιανουαρίου 2018

Τόγκας Πέτρος: 6 βιβλία + λύσεις

 • Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας Α Β1 Β2 Γ1 Γ2 Δ Ε ΣΤ Ζ
 • Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Τριγωνομετρίας Α Β Γ Δ
 • Τόγκας Πέτρος - Διανυσματικός Λογισμός
 • Τόγκας Πέτρος - Ευθύγραμμη Τριγωνομετρία (8η)
 • Τόγκας Πέτρος - Θεωρητική Γεωμετρία (25η)
 • Τόγκας Πέτρος - Μέγιστα και ελάχιστα αλγεβρικών παραστάσεων 
 • Τόγκας Πέτρος - Προβλήματα γεωμετρικών τόπων και κατασκευών Α Β
 • Λάζος Λάζαρος, Πέτρος Τόγκας - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας, Συμπλήρωμα

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

η Γωνιά της Στερεομετρίας: 20 βιβλία

 1. Γεωργιακάκης Μανώλης - Γεωμετρία Χώρου, Μεθοδολογία
 2. Δρακόπουλος Μιχάλης - Στερεομετρία
 3. Ζουρνάς, Μπαλής, Τσίντσιφας - Γεωμετρία 3, Στερεομετρία 
 4. Ιωαννίδης Ιωάννης - Γεωμετρία ΙΙΙ, των μη Επιπέδων Σχημάτων
 5. Κανέλλος Σπύρος - Στερεομετρία 
 6. Κανέλλος Σπύρος - Συλλογή ασκήσεων Στερεομετρίας, τεύχος 1ο (λύσεις)
 7. Κανέλλος Σπύρος - Συλλογή ασκήσεων Στερεομετρίας, τεύχος 2ο (λύσεις)
 8. Κανέλλος Σπύρος - Συλλογή ασκήσεων Στερεομετρίας, τεύχος 3ο (λύσεις)
 9. Ντάνης Γιάννης - Γεωμετρια 1, του Χώρου
 10. Ντάνης Γιάννης - Γεωμετρια 2, του Χώρου
 11. Παπανικολάου Χρήστος - Στοιχεία Γεωμετρίας , Β' Στερεομετρία 
 12. Παπαχρίστου Ιωάννης -  Γεωμετρία Β, Στερεομετρία (1η 1963)
 13. Παπαχρίστου Ιωάννης - Το τετράεδρον (4η 1960)
 14. Πνευματικός Νικόλαος - Μαθήματα Στερεομετρίας (3η 1965) 
 15. Πνευματικός Νικόλαος - Μαθήματα Στερεομετρίας (4η 1978)
 16. Σταυρόπουλος Ποθητός - Ασκήσεις Στερεομετρίας
 17. Σφουντούρης Κ. - Συνοπτική Στερεομετρία
 18. Ταβανλής Χρήστος - Μαθήματα μη Επιπέδου Γεωμετρίας 1
 19. Ταβανλής Χρήστος - Μαθήματα μη Επιπέδου Γεωμετρίας 2
 20. Φιλίππου Βασίλειος - Στερεομετρία Μεθοδολογία (4η 1977)

Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου 2017

Κυριακή, 3 Δεκεμβρίου 2017

Ταβανλής Χρήστος: 3 βιβλία

 • Ταβανλής Χρήστος - Επίπεδος Γεωμετρία 1 (2η έκδοση)
 • Ταβανλής Χρήστος - Μαθήματα μη Επιπέδου Γεωμετρίας 1
 • Ταβανλής Χρήστος - Μαθήματα μη Επιπέδου Γεωμετρίας 2

Παρασκευή, 1 Δεκεμβρίου 2017

Κισκύρας Νίκος: 4 εργασίες + παράρτημα από Απομνημονεύματά του

 • Κισκύρας Νίκος - Δύναμη σημείου προς έλλειψη και προς ελλειψοειδές υπό γωνία
 • Κισκύρας Νίκος - Ερεύνα εκ βαθέων, απομνημονεύματα (παράρτημα)
 • Κισκύρας Νίκος - Θεωρήματα και προβλήματα γεωμετρίας, συμπλήρωμα Α 
 • Κισκύρας Νίκος - Στροφοειδής καμπύλη, κογχοειδείς καμπύλες, αρχιμήδεια έλικα, λογαριθμική έλικα 
 • Κισκύρας Νίκος - Το διάστημα,  ο χώρος

Κυριακή, 26 Νοεμβρίου 2017

Συμπλήρωμα Γεωμετρίας (μετασχηματισμοί) - 11 βιβλία

 1. Βαρουχάκης Νίκος - Συμπλήρωμα Γεωμετρίας
 2. Βαρουχάκης Νίκος - Συμπλήρωμα Γεωμετρίας, Λύσεις
 3. Κανέλλος Σπύρος - Συμπλήρωμα Γεωμετρίας
 4. Λάζαρος Λάζος, Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας, Συμπλήρωμα
 5. Νικολάου Νικόλαος - Συμπλήρωμα Γεωμετρίας (2η 1938)
 6. Πνευματικός Νικόλαος - Ασκήσεις Συμπληρώματος Γεωμετρίας
 7. Πνευματικός Νικόλαος - Συμπλήρωμα Γεωμετρίας  
 8. Ρόκος Παντελής - Ευκλείδειοι Μετασχηματισμοί εις τον χώρον των δυο διαστάσεων
 9. Σμυρνής Λεωνίδας - Ασκήσεις Συμπληρώματος Γεωμετρίας μετά των λυσεων
 10. Σταυρουλάκης Γ.Δ. Συμπλήρωμα Γεωμετρίας
 11. Τσίντσιφας Γιώργος - Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί

Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017

Δαμίγος Εμμανουήλ: άπαντα, 3 βιβλία + 3 εργασίες + σχολικό

 • Δαμίγος Εμμανουήλ - Γεωμετρικές κατασκευές και ιδιότητες (1978)
 • Δαμίγος Εμμανουήλ - Έρευνα εις γεωμετρίκα θέματα (1969)
 • Δαμίγος Εμμανουήλ - Ιδιότητες αλγεβρικών επίπεδων καμπυλών και επιφανειών, και άλλαι ενδιαφέρουσαι προτάσεις (1976)
 • Δαμίγος Εμμανουήλ - Μελέτη εις γεωμετρίκα θέματα (1975)
 • Δαμίγος Εμμανουήλ - Μια μικρή μελέτη πάνω στο τετράπλευρο (1979) 
 • Δαμίγος Εμμανουήλ - Μονογραφία  (1969)
 • Βαβάλιαρος Γ. , Δαμίγος Ε. & Κουσέρας Ν. : Ευκλείδειος Γεωμετρία Β Λυκείου, Ασκήσεις και λύσεις των ασκήσεων ΟΕΔΒ (1983)

Παρασκευή, 12 Μαΐου 2017

Σφουντούρης Κώστας: 6 βιβλία

 • Σφουντούρης Κώστας - Γεωμετρικοί Τόποι
 • Σφουντούρης Κώστας - Γεωμετρικαί Κατασκευαί, τόμος Α, προσδιορισμός σημείου
 • Σφουντούρης Κώστας - Γεωμετρικαί Κατασκευαί, τόμος Β, κατασκευή ευθείας
 • Σφουντούρης Κώστας - Γεωμετρικαί Κατασκευαί, τόμος Γ, κατασκευή τετραπλέυρων - κύκλων 
 • Σφουντούρης Κώστας - Γεωμετρικαί Κατασκευαί, τόμος Δ, κατασκευή τριγώνων
 • Σφουντούρης Κώστας - Συνοπτική Στερεομετρία

Τετάρτη, 26 Απριλίου 2017

Γεωργιακάκης Μανώλης: 4 βιβλία

 • Γεωργιακάκης Μανώλης - Γεωμετρία χώρου, μεθοδολογία
 • Γεωργιακάκης Μανώλης & Πολύδωρος - Γεωμετρία μεθοδολογία (2η 1975)
 • Γεωργιακάκης Μανώλης & Πολύδωρος - Γεωμετρία Α, 1000 μεθοδικά λυμένα θέματα
 • Γεωργιακάκης Μανώλης & Πολύδωρος - Γεωμετρία Α Λυκείου, μεθοδολογία

Κυριακή, 9 Απριλίου 2017

Σταυρόπουλος Ποθητός: άπαντα, 4 βιβλία, 1 εργασία και 3 τετράδια γεωμετρίας (1966-68)

 • Ξυγκάκης Μαρίνος, Σταυρόπουλος Ποθητός, Τατάκης Δημήτριος - Ασκήσεις Πρακτικής Στερεομετρίας
 • Σταυρόπουλος Ποθητός -  Ασκήσεις Γεωμετρίας 
 • Σταυρόπουλος Ποθητός -  Ασκήσεις Στερεομετρίας
 • Σταυρόπουλος Ποθητός -  Γενικά Μαθηματικά
 • Σταυρόπουλος Ποθητός -  Περί των ευθυγράμμων διαμέτρων των αλγεβρικών καμπυλών τάξεως 2ν+1 (Δελτίον της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας, τόμος ΚΗ - Α' Β' Γ' 1954)

Φροντιστήριο Σταυρόπουλου -Τσατσάκη, σχολικά έτη 1966-1967, 1967-1968
 • 3 τετράδια Γεωμετρίας από τον μαθητή τότε Βαγγέλη Τασσόπουλο, με διδάσκοντα τον Ποθητό Σταυρόπουλο (Μετρικές Σχέσεις - Γ.Τόποι + Γ. Κατασκευές - Εμβαδά + Στερεομετρία), λύσεις των βιβλίων του ''Ασκήσεις Γεωμετρίας'' και ''Ασκήσεις Στερεομετρίας''

Κυριακή, 2 Απριλίου 2017

Τσαούσης Κώστας: 1 βιβλίο + 1 εργασία

 • Τσαούσης Κωνσταντίνος  - Γενικαί ασκήσεις Γεωμετρίας, 1962
 • Τσαούσης Κωνσταντίνος  - Δυο νέα θεωρήματα, Συμβολή εις την Ευκλείδειον Γεωμετρία, 1974

Παρασκευή, 3 Φεβρουαρίου 2017

Αλτιμήσης Γρηγόρης: βιβλίο + 3 τετράδια γεωμετρίας, σαν καθηγητής

 • Αλτιμήσης Γρηγόρης: Μαθήματα Γεωμετρίας (βιβλίο 1976)
 • Αλτιμήσης Γρηγόρης: Τετράδιο Γεωμετρίας, σαν καθηγητής (1ο από 4)
 • Αλτιμήσης Γρηγόρης: Τετράδιο Γεωμετρίας, σαν καθηγητής (2ο από 4)
 • Αλτιμήσης Γρηγόρης: Τετράδιο Γεωμετρίας, σαν καθηγητής (3ο από 4)

Τρίτη, 30 Αυγούστου 2016

Μαραγκάκης Μανόλης: 4 βιβλία

 • Μαραγκάκης Μανόλης - Αλγεβρικά Θέματα (1981)
 • Μαραγκάκης Μανόλης - Γεωμετρικά Θέματα (1978)
 • Μαραγκάκης Μανόλης - Τριγωνομετρικά Θέματα (1979)
 • Μαραγκάκης Μανόλης , Κατσοπρινάκης Εμμανουήλ - Αλγεβρικές Εξισώσεις (1973)

Κυριακή, 17 Ιουλίου 2016

Ιωαννίδης Ιωάννης: σχολικά βιβλία με λύσεις (4/5)

 • Ιωαννίδης Ιωάννης - Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου, τόμος 2ος ΟΕΔΒ 1968 (1η έκδοση)
 • Ιωαννίδης Ιωάννης - Μαθηματικά Γ΄ Γυμνασίου, τόμος 2ος ΟΕΔΒ 1969 (2η έκδοση)
 • Ιωαννίδης Ιωάννης - Μαθηματικά Δ΄ Γυμνασίου, τόμος 2ος ΟΕΔΒ 1968 (1η έκδοση)
 • Εκδόσεις Καμπανά - Λύσεις Γεωμετρίας Γ΄ Γυμνασίου Ιωαννίδη ΟΕΔΒ 1968
 • Εκδόσεις Καραβία - Λύσεις Γεωμετρίας Γ΄ Γυμνασίου Ιωαννίδη ΟΕΔΒ 1969 (Παντελής Ξαγοράρης)
 • Εκδόσεις Καμπανά - Λύσεις Γεωμετρίας Δ΄ Γυμνασίου Ιωαννίδη ΟΕΔΒ 1968, Επιπεδομετρία
 • Εκδόσεις Καμπανά - Λύσεις Γεωμετρίας Δ΄ Γυμνασίου Ιωαννίδη ΟΕΔΒ 1968, Στερεομετρία (Πέτσας Δημήτρης)

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Ιωαννίδης Ιωάννης: φωτογραφία + 4 βιβλία

 • Ιωαννίδης Ιωάννης - Γεωμετρία Ι, Ευθύγραμμα Σχήματα, δια τους Υποψηφίους του ΕΜΠ (1961)
 • Ιωαννίδης Ιωάννης - Γεωμετρία ΙΙΙ, των Μη Επιπέδων Σχημάτων 
 • Ιωαννίδης Ιωάννης - Γεωμετρία, Γεωμετρικοί Τόποι και Κατασκευαί
 • Ιωαννίδης Ιωάννης - Επίπεδος Γεωμετρία Ι (1970)
 • Ιωαννίδης Γιάννης, Τεμπέλης Κώστας - Ασκήσεις Γεωμετρίας 1, Γεωμετρία του Επιπέδου (1975)

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2016

αφιέρωμα: σχολικά βιβλία Γεωμετρίας από Ιωαννίδη, Πανάκη, Κανέλλο & Παπανικολάου (1968-79), 25 εκδόσεις

Τα πιο απαιτητικά σχολικά βιβλία Ευκλείδειας Γεωμετρίας Λυκείου γράφτηκαν μεταξύ του 1968 και του 1979 από τους παραπάνω 4 συγγραφείς. Ορίστε σε pdf σε όσα αρχεία έχουν ανέβει σκαναρισμένα στο διαδίκτυο, συνολικά 25 εκδόσεις διαφορετικές. Περιλαμβάνεται τουλάχιστον 1 αντίτυπο από κάθε διαφορετική σε περιεχόμενο έκδοση. Πατώντας στην εικόνα στον εκάστοτε σύνδεσμο μπορείτε να δείτε την πιο πλήρη διαθέσιμη έκδοση.

Σάββατο, 23 Ιανουαρίου 2016

Ντάνης Γιάννης: φωτογραφία, άπαντα, 4 βιβλία + 2 εργασίες + 2 τετράδια γεωμετρίας

 • Ντάνης Γιάννης - Γεωμετρία, η θεωρία της επιπέδου γεωμετρίας, δια τον υποψήφιον θετικών επιστημών
 • Ντάνης Γιάννης - Γεωμετρία, η θεωρία του επιπέδου και του χώρου, δια τον υποψήφιον μ.πολυτεχνείου και  οικονομκών επιστημών
 • Ντάνης Γιάννης - Γεωμετρία, μεθοδολογική αντιμετώπισι των θεμάτων του χώρου 1 (1974)
 • Ντάνης Γιάννης - Γεωμετρία, μεθοδολογική αντιμετώπισι των θεμάτων του χώρου 2 (1972)
 • Ντάνης Γιάννης - Το βιβλίο της μεθοδολογίας των γεωμετρικών τόπων  (1977) 
 • Ντάνης Γιάννης - Μελέτη επί του συνόλου των ευθειών Simson (Διαλέξεις ΕΜΕ 1962)

Τετάρτη, 18 Νοεμβρίου 2015

Παπαχρίστου Ιωάννης: 3 βιβλία + 3 τετράδια γεωμετρίας (1960-61)

 • Παπαχρίστου Ιωάννης - Γεωμετρία Α', Επιπεδομετρία (2η εκδ. 1966)
 • Παπαχρίστου Ιωάννης - Γεωμετρία Β', Στερεομετρία (1η εκδ. 1963)
 • Παπαχρίστου Ιωάννης - Το Τετράεδρον (4η εκδ. 1960)
Φροντιστήριο Λαμπρινόπουλου,σχολικό έτος 1960-1961
 • 3 τετράδια Γεωμετρίας από τον μαθητή τότε Νίκο Γεωργόπουλο, με διδάσκοντα τον Ιωάννη Παπαχρίστου κυρίως (Γεωμετρία + Γενικές Ασκήσεις Γεωμετρίας + Γενικές Ασκήσεις Στερεομετρίας + Οδηγός Επανάληψης για τις Εξετάσεις) 

Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015

Τσίντσιφας Γιώργος: 6 βιβλία γεωμετρίας

 • Ζουρνάς, Μπαλλής, Τσίντσιφας - Γεωμετρικοί Τόποι 
 • Τσίντσιφας Γιώργος - Ασκήσεις Γεωμετρίας
 • Τσίντσιφας Γιώργος - Γεωμετρια Ι, Επιπεδομετρία, αποδεικτικαί προτάσεις
 • Τσίντσιφας Γιώργος - Γεωμετρια ΙΙΙ, Στερεομετρία
 • Τσίντσιφας Γιώργος - Γεωμετρικοί Τόποι, Γεωμετρικαί Κατασκευές
 • Τσίντσιφας Γιώργος - Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί

Κυριακή, 2 Αυγούστου 2015

Γεωργάκης Μάριος: 3 τετράδια γεωμετρίας (1966-69)

Φροντιστήριο Τσούνη, σχολικά έτη 1966-1967, 1967-1968, 1968-1969
 • 3 τετράδια Γεωμετρίας από τον μαθητή τότε Γιώργο Μένεγα, με διδάσκοντα τον Μάριο Γεωργάκη (Γεωμετρικοί Τόποι + Γεωμετρικές Κατασκευές + Στερεομετρία)

Πέμπτη, 9 Ιουλίου 2015

Κανέλλος Σπύρος: 4 βιβλία με λύσεις

 • Κανέλλος Σπύρος - Ευκλείδειος Γεωμετρία Επίπεδος (1η έκδοση 1970)
 • Κανέλλος Σπύρος - Ευκλείδειος Γεωμετρία Επίπεδος (2η έκδοση 1973)
 • Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις Επιπέδου Γεωμετρίας, τεύχος 1ο, 2ο,  3ο, 4ο, 5ο
 • Κανέλλος Σπύρος - Στερεομετρία, Ευκλείδειος Γεωμετρία του τρισδιάστατου χώρου
 • Κανέλλος Σπύρος - Συλλογή ασκήσεων Στερεομετρίας, τεύχος 1ο, 2ο,  3ο
 • Κανέλλος Σπύρος - Συμπλήρωμα Γεωμετρίας
 • Κανέλλος Σπύρος - Τριγωνομετρία εις πλήρη έκτασιν
 • Κανέλλος Σπύρος - Συστηματικαί ασκήσεις Τριγωνομετρίας, τεύχος 1ο 2ο

Πέμπτη, 25 Ιουνίου 2015

Πνευματικός Νικόλαος: φωτογραφία + 3 βιβλία γεωμετρίας

 • Πνευματικός Νικόλαος - Μαθήματα Στερεομετρίας (3η 1965)
 • Πνευματικός Νικόλαος - Μαθήματα Στερεομετρίας (4η. 1978)
 • Πνευματικός Νικόλαος - Συμπλήρωμα Γεωμετρίας
 • Πνευματικός Νικόλαος - Ασκήσεις Συμπληρώματος Γεωμετρίας

Πέμπτη, 23 Απριλίου 2015

Πανάκης Ιωάννης: 4 βιβλία (2.500 Τόποι , Γεωμετρία Τριγώνου, Ισοσκελές Τρίγωνον, Τριγωνομετρία)

 • Πανάκης Ιωάννης - 2.500 Προβλήματα Γεωμετρικών Τόπων μετά των λύσεων αυτών, τόμος 1 2
 • Πανάκης Ιωάννης - Γεωμετρία του Τριγώνου Α', Ανισοτικαί Σχέσεις, Γεωμετρικαί - Τριγωνομετρικαί
 • Πανάκης Ιωάννης - Γεωμετρία του Τριγώνου Β', Γεωμετρικαί Κατασκευαί
 • Πανάκης Ιωάννης - Γεωμετρία του Τριγώνου Γ', Γεωμετρικαί Κατασκευαί
 • Πανάκης Ιωάννης - Τριγωνομετρία 1 2 3
 • Πανάκης Ιωάννης - Το ισοσκελές τρίγωνον

Παρασκευή, 27 Μαρτίου 2015

Σάββατο, 28 Φεβρουαρίου 2015