όλα τα σκαναρισμένα βιβλία


Εδώ θα συγκεντρώνω τα άπαντα των σκαναρισμένων βιβλίων κι εργασιών που έχουν ανέβει στους Ρομαντικούς της Γεωμετρίας (κι αφορούν Γεωμετρία κάθε είδους και Τριγωνομετρία) για να τα βρίσκετε μαζεμένα.

Συγκεντρώνονται επίσης:  Τετράδια γνωστών Γεωμετρών  εδώ  και Σχολικές Γεωμετρίες εδώ.
Όπου αναγράφεται η ένδειξη νέα έκδοση, αυτό σημαίνει οτι το αρχικό pdf αντικαταστάθηκε από βελτιωμένο pdf, πχ. από 2 σελίδες ανά σελίδα έγινε μια σελίδα ανά σελίδα.

Δείτε και την αντίστοιχη σελίδα στην Αγάπη των Μαθηματικών, όπου συγκεντρώνονται τα αρχεία πλην Γεωμετρίας και Τριγωνομετρίας. Οι διατριβές  λόγω ιδιαιτερότητας έχουν ανέβει και στις δυο αυτές σελίδες.

Οι φράσεις ''τελευταία''  / ''όχι τελευταία'' αναφέρονται στο εαν το σκαναρισμένο αρχείο αφορά την τελευταία και καλύτερη από άποψη περιεχομένου έκδοση του βιβλίου.

Όσοι βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο στις σελίδες μου, αναγράφονται αλφαβητικά στο κάτω μέρος της παρούσας σελίδας.

 1. G. Lemaire - Η Μεθοδική επίλυση του γεωμετρικού προβλήματος  (2η) 1946 (ίδιο περιεχόμενο με την τελευταία 3η) (νέα έκδοση, 1 ανά σελίδα) (σελιδοδείκτες)
 2. Αγαθονικολόπουλος Αγαθόνικος - Ασκήσεις Γεωμετρίας Α, 1947
 3. Ακριδέλη Μένη, Λαζαρίδου Μαίρη, Θερμός Κίμων, Κεχαγιάς Κώστας -  Λελυμέναι Ασκήσεις Γεωμετρίας (Φροντιστήρια Καζαντζή - Φιλίππου) (νέα έκδοση, από άλλη πηγή)
 4. Ακύλας Ανάργυρος - Περί των κανονικών κυρτών πολυέδρων 1952
 5. Ακύλας Ανάργυρος - Το πέμπτον αίτημα των παραλλήλων του Ευκλείδου και θεμελιώδεις τίνες προτάσεις της υπερβολικής γεωμετρίας 1957
 6. Ακύλας Ανάργυρος - Παρατηρήσεις και συμπεράσματα προκύψαντα εκ της μελέτης ενός μαθηματικού τύπου 1963
 7. Αλτιμήσης Γρηγόρης - Μαθήματα γεωμετρίας 1976
 8. Αυδής Ιωάννης - Περί των επιπέδων ομογραφιών και ψευδομολογιών 1961  (διατριβή)
 9. Αυδής Ιωάννης - Περί των ομοπαραλληλικών ομογραφιών 1965 (ανάτυπο)
 10. Βαρέλης Σάββας - Γεωμετρικά θέματα, τεύχος Ι 1968
 11. Βαρουχάκης Νίκος - Συμπλήρωμα γεωμετρίας 1971
 12. Βαρουχάκης Νίκος - Συμπλήρωμα γεωμετρίας, λύσεις 1974 (λύσεις)
 13. Βήττας Κώστας - Ασκήσεις γεωμετρίας για ερασιτέχνες Ι  2005 
 14. Βικάτος Παναγιώτης - 1000 γενικές ασκήσεις τριγωνομετρίας, τόμος Α 1975 (σελιδοδείκτες)
 15. Βορεάδης Ιωάννης - Άσκησις γεωμετρίας (αδημοσίευτη)  1963 (παραπομπή)
 16. Βορεάδης Ιωάννης - Άσκησις γεωμετρίας (αδημοσίευτη)  1964 (παραπομπή)
 17. Γεωργατζής Αθανάσιος - Μαθήματα Θεωρητικής Γεωμετρίας Β 1970
 18. Γεωργιακάκης Μανώλης & Πολύδωρος - Γεωμετρία μεθοδολογία  (2η) 1975 (σελιδοδείκτες)
 19. Γεωργιακάκης Μανώλης & Πολύδωρος - Γεωμετρία Α Λυκείου μεθοδολογία 1988
 20. Γεωργιακάκης Μανώλης & Πολύδωρος - Γεωμετρία Α, 1000 μεθοδικά λυμένα θέματα 1977 (νέα έκδοση, 1 ανά σελίδα
 21. Γεωργιακάκης Μανώλης - Γεωμετρία χώρου, μεθοδολογία 1976
 22. Γιαννέλος Π & Δρακόπουλος Μ. - Ασκήσεις Γεωμετρίας Οικονομικού Κύκλου 1977  (νέα έκδοση με σελιδοδείκτες *)
 23. Γραικιώτης Δ. & Παπαναστόπουλος Ν. - Μαθήματα δι΄αλληλογραφίας, Γεωμετρία Μάθημα 9, 10, 15 (αναζητούνται τα υπόλοιπα)
 24. Δαμίγος Εμμανουήλ - Γεωμετρικές κατασκευές και ιδιότητες 1978
 25. Δαμίγος Εμμανουήλ - Ιδιότητες αλγεβρικών επίπεδων καμπυλών και επιφανειών, και άλλαι ενδιαφέρουσαι προτάσεις 1976
 26. Δαμίγος Εμμανουήλ - Έρευνα εις γεωμετρίκα θέματα  1969
 27. Δαμίγος Εμμανουήλ - Μελέτη εις γεωμετρικά θέματα 1975
 28. Δαμίγος Εμμανουήλ - Μια μικρή μελέτη πάνω στο τετράπλευρο 1979
 29. Δεϊμεζής Άρης -  Εφαρμογαί Ανώτερων Μαθηματικών εις προβλήματα Παραστατικής Γεωμετρίας 1964
 30. Δημητρίου Αρίστος - Μέθοδοι επιλύσεως γεωμετρικών προβλημάτων (5η) 1976 (όλες οι εκδόσεις είναι ίδιες) (σελιδοδείκτες)
 31. Διακομανώλης Μιχαήλ - Διευρεύνηση του προβλήματος του J.D.Gergonne 1990
 32. Διακομανώλης Μιχαήλ - Λύση του περίφημου προβλήματος του J.D.Gergonne 1988
 33. Δρακόπουλος Μιχάλης - Ασκήσεις Στερεομετρίας
 34. Δρακόπουλος Μιχάλης - Στερεομετρία 1970
 35. Δρακόπουλος Μιχάλης & Σκιαδάς Αναστάσιος - Ασκήσεις Τριγωνομετρίας 1973
 36. Ευμορφόπουλος Κ. - Γεωμετρία Α Λυκείου 1966
 37. Ευμορφόπουλος Κ. - Στοιχεία Μαθηματικής Λογικής, Μαθηματικός Συλλογισμός, Γεωμετρικοί Τόποι, Γεωμετρικαί Κατασκευαί
 38. Ζουρνάς, Μπαλής, Τσίντσιφας - Γεωμετρικοί τόποι
 39. Ζουρνάς, Μπαλής, Τσίντσιφας - Γεωμετρία 3, στερεομετρία <κυκλοφόρησε και με συγγραφέα μόνο τον Τσίντσιφα> (σελιδοδείκτες)
 40. Ιωαννίδης Γιάννης & Τεμπέλης Κώστας - Ασκήσεις Γεωμετρίας 1, Γεωμετρία του Επιπέδου 1975
 41. Ιωαννίδης Ιωάννης - Γεωμετρία, γεωμετρικοί τόποι και κατασκευαί <κυκλοφόρησε και με συγγραφέα τον Ταβανλη> (νέα έκδοση, 1 ανά σελίδα)
 42. Ιωαννίδης Ιωάννης - Επίπεδος γεωμετρία  (νέα έκδοση, 1 ανά σελίδα
 43. Ιωαννίδης Ιωάννης - Γεωμετρία Ι, Επίπεδα Σχήματα  1961
 44. Ιωαννίδης Ιωάννης - Γεωμετρία ΙΙΙ, των μη επιπέδων σχημάτων
 45. Καλοπίσης Τάσος & Τασσόπουλος Γιώργος - Επίπεδη Γεωμετρία Οικονομικού Κύκλου 1977
 46. Κανέλλος Σπύρος -  Ευκλείδειος γεωμετρία επίπεδος (1η) 1970 (νέα έκδοση, 1 ανά σελίδα)
 47. Κανέλλος Σπύρος -  Ευκλείδειος γεωμετρία επίπεδος (2η) 1973 (τελευταία)  (νέα έκδοση με σελιδοδείκτες *)
 48. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις επιπέδου γεωμετρίας 1  (λύσεις)
 49. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις επιπέδου γεωμετρίας 2  (λύσεις)
 50. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις επιπέδου γεωμετρίας 3  (λύσεις)
 51. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις επιπέδου γεωμετρίας 4  (λύσεις)
 52. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις επιπέδου γεωμετρίας 5  (λύσεις)
 53. Κανέλλος Σπύρος - Μαθηματικαί Έρευναι και Εξαγόμενα, μέρος Α, Γεωμετρικά (απόσπασμα) 1965
 54. Κανέλλος Σπύρος - Περί των γεωμετρικών αξιωμάτων της κινήσεως 1975 
 55. Κανέλλος Σπύρος - Στερεομετρία 1970  (νέα έκδοση, 1 ανά σελίδα)
 56. Κανέλλος Σπύρος - Συλλογή ασκήσεων στερεομετρίας, τεύχος 1ο  (λύσεις) 
 57. Κανέλλος Σπύρος - Συλλογή ασκήσεων στερεομετρίας, τεύχος 2ο (λύσεις) (νέα έκδοση, 1 ανά σελίδα
 58. Κανέλλος Σπύρος - Συλλογή ασκήσεων στερεομετρίας, τεύχος 3ο (λύσεις) (νέα έκδοση, 1 ανά σελίδα)
 59. Κανέλλος Σπύρος - Συμπλήρωμα Γεωμετρίας 1975 (νέα έκδοση με σελιδοδείκτες *)
 60. Κανέλλος Σπύρος - Στοιχεία τριγωνομετρίας (ΙΕΠ) 1964 (όχι τελευταία, η τελευταία βγήκε με τον τίτλο Τριγωνομετρία εις πλήρη έκταση)
 61. Κανέλλος Σπύρος - Τριγωνομετρία εις πλήρη έκτασιν (τελευταία από Τριγωνομετρίες του Κανέλλου) (νέα έκδοση, 1 ανά σελίδα και με σελιδοδείκτες *)
 62. Κανέλλος Σπύρος - Συστηματικαί ασκήσεις τριγωνομετρίας, τεύχος 1ο  (λύσεις) (νέα έκδοση, 1 ανά σελίδα
 63. Κανέλλος Σπύρος - Συστηματικαί ασκήσεις τριγωνομετρίας, τεύχος 2ο  (λύσεις) (νέα έκδοση, 1 ανά σελίδα
 64. Κανέλλου Σπύρου Φροντιστήριο - 515 Ασκήσεις Επίπεδου Γεωμετρίας
 65. Kανέλλου Σπύρου Φροντιστήριο - 338 Ασκήσεις Στερεομετρίας
 66. Καντεμίρης Αργύρης - Πως μετατρέπεται η επιπεδομετρία εις στερεομετρίαν 1971
 67. Καντζιός Δημήτριος - Ασκήσεις και προβλήματα γεωμετρίας του G. Lemaire (1η) 1961 (όχι τελευταία)
 68. Κατσάνος Ορέστης - Ασκήσεις Στερεομετρίας Β', 1977
 69. Κατσής Δημήτρης - Ασκήσεις Γεωμετρίας Α' 1956
 70. Κιοσκερίδης Νικόλαος - 2 Θεωρήματα 1974
 71. Κισκύρας Νίκος - Δύναμη σημείου προς έλλειψη και προς ελλειψοειδές υπό γωνία 1981
 72. Κισκύρας Νίκος - Θεωρήματα και προβλήματα γεωμετρίας, συμπλήρωμα Α 1979
 73. Κισκύρας Νίκος - Στροφοειδής καμπύλη, κογχοειδείς καμπύλες, αρχιμήδεια έλικα, λογαριθμική έλικα 1988
 74. Κισκύρας Νίκος - Το διάστημα,  ο χώρος 1991
 75. Κισκύρας Νίκος - Έρευνα εκ βαθέων, απομνημονεύματα  (παράρτημα)
 76. Κοκολάκης Αντώνης - Τρόποι που λύνονται οι ασκήσεις γεωμετρίας, επιπεδομετρία (νέα έκδοση με σελιδοδείκτες *)
 77. Κοντογιαννόπουλος Κωνσταντίνος - Μαθηματικά θέματα 1983
 78. Κοντός Δημήτρης - Επιπεδομετρία, μέρος Ι 1977 (Φυσικός)
 79. Κουντουρατζής Παράσχος - Γεωμετρικά Θέματα 1963
 80. Κουτουμάνος Αποστόλης - Θεωρητική Γεωμετρία Α΄ 1979
 81. Κουτουμάνος Απόστολος - Σμήνη Ευθειών των οποίων αι ανάπτυκται επιφάνειαι τέμνουν προσδιοριστέαν επιφάνειαν κατά γραμμάς Tchebychef  1952 (διατριβή)
 82. Κουτίβας Ν. - Τριγωνομετρία 1971 (σελιδοδείκτες)
 83. Κρομμύδας Σωτήριος - Σπουδή σε μια άσκηση της ευκλείδειας γεωμετρίας 1973
 84. Κρομμύδας Σωτήριος - Ένα θεώρημα της ευκλείδειας γεωμετρίας 1978
 85. Κυριαζής Νίκος - Αρμονική Γεωμετρία 2015 (παραπομπή)
 86. Κυριακόπουλος Αντώνης -  Ασκήσεις Γεωμετρίας Α' Λυκείου  (Γεωμετρία για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις του Λυκείου) 1978 (νέα έκδοση με σελιδοδείκτες *)
 87. Κυριακόπουλος Αντώνης - Μαθηματικά Β' λυκείου θετ. κατεύθυνσης 1, διανύσματα ευθεία 1999
 88. Κυριακόπουλος Αντώνης - Μαθηματικά Β' λυκείου θετ. κατεύθυνσης 2. κωνικές τομές 1999
 89. Λαδόπουλος Παναγιώτης - Περί κινητότητας γεωμετρικών σχηματισμών 1947 (διατριβή)
 90. Λάζος Λάζαρος, Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας, συμπλήρωμα 1940
 91. Λιβέρης Διονύσιος - Η θεωρία της γεωμετρικής άσκησεως (1η) 1938 (όχι τελευταία)
 92. Λιβέρης Διονύσιος - Γεωμετρία του Επιπέδου (ΙΕΠ) 1969
 93. Μάγειρας Παναγιώτης - Τριγωνομετρικά θέματα 1963
 94. Μαλαμογλου Νικόλαος - Μελέτη γεωμετρικών θεμάτων κατά την κίνησιν των γεωμετρικών σχημάτων ή υπό μορφή συνόλων 1968 (απόσπασμα) 
 95. Μακρής Βασίλειος - Το αίτημα των παραλλήλων 1932
 96. Μαντάς Ιωάννης - Τριγωνομετρία 1 1971
 97. Μαντάς Ιωάννης - Τριγωνομετρία 2  1971 (νέα έκδοση, προστέθηκαν 10 σελίδες)
 98. Μαραγκάκης Μανόλης - Γεωμετρικά Θέματα 1978 (νέα έκδοση με σελιδοδείκτες *)
 99. Μαραγκάκης Μανόλης - Τριγωνομετρικά Θέματα 1979 (νέα έκδοση με σελιδοδείκτες *)
 100. Μάργαρης Ν.Σ. - Γεωμετρία, δια τους υποψηφίους 2ης, 4ης, 6ης ομάδος (νέα έκδοση με σελιδοδείκτες *)
 101. Μαρουσάκης Παρασκευάς - Η τετραγωνική ρίζα μη τετραγώνου φυσικού είναι αριθμός ασύμμετρος 1988
 102. Μικρούτσικος Στέργιος - Ασκήσεις Στερεομετρίας 1970
 103. Μικρούτσικος Στέργιος - Στερεομετρία, θεωρητικόν μέρος 1973
 104. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - Το πρόβλημα της διαιρέσεως του κύκλου εις ίσα μέρη 1950
 105. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - Μαθηματικά Θέματα Α, Β 1955
 106. Μπακούρος Γεώργιος - Γεωμετρικαί ασκήσεις Α (ΙΕΠ) 1958
 107. Μπακούρος Γεώργιος - Τριγωνομετρικαί ασκήσεις Α (ΙΕΠ) 1958
 108. Μπαλμπούζης Ζήσης - Γεωμετρία, μελέτη σε ειδικά θέματα 1977
 109. Μπαρδάνης Μιχαήλ - Περί ιδιοτητών τινων του τριγώνου (2η) 1959
 110. Μπαρμπαστάθης Χρίστος - Μεγάλη επίπεδος τριγωνομετρία   1950 (νέα έκδοση,1 ανά σελίδα)
 111. Μπαρμπαστάθης Χρίστος - Ασκήσεις Θεωρητικής Γεωμετρίας, τεύχος Α Επιπεδομετρία (λύσεις)
 112. Μπαρμπαστάθης Χρίστος - Ασκήσεις Θεωρητικής Γεωμετρίας, τεύχος Β Επιπεδομετρία (λύσεις) [με σφραγίδες]
 113. Μπαρμπαστάθης Χρίστος - Ασκήσεις Τριγωνομετρίας (ΙΕΠ) (λύσεις)
 114. Μπερδεμπές Απόστολος - Θέματα Γεωμετρίας Οικονομικού Κύκλου
 115. Μπρουζάκης Αναστάσιος - Συμπληρωματικά και παραπληρωματικά τρίγωνα 1973
 116. Μυλωνάς Γ. - Γεωμετρικές μεθοδεύσεις 1976
 117. Νικολάου Νικόλαος - Ασκήσεις Γεωμετρίας (2η) 1938
 118. Νικολάου Νικόλαος - Μεγάλη Γεωμετρία (Ζ) 1954 (τελευταία, σαν Δ)
 119. Νικολάου Νικόλαος - Μεγάλη Ευθύγραμμος Τριγωνομετρία (8η) 1954
 120. Νικολάου Νικόλαος - Παραστατική Γεωμετρία (3η)
 121. Νικολάου Νικόλαος - Συμπλήρωμα γεωμετρίας (2η) 1938 (όχι τελευταία)
 122. Ντάνης Γιάννης - Μελέτη πάνω στα εγγεγραμμένα και περιγεγραμμένα τρίγωνα δοσμένου τριγώνου (αδημοσίευτη) 1954 (παραπομπή)
 123. Ντάνης Γιάννης - Γεωμετρία (επίπεδη) πολυτεχνείου 1967 (νέα έκδοση με σελιδοδείκτες *)
 124. Ντάνης Γιάννης - Γεωμετρία οικονομικού κύκλου 1969 (σελιδοδείκτες)
 125. Ντάνης Γιάννης - Μεθοδολογία των γεωμετρικών τόπων 1977
 126. Ντάνης Γιάννης - Γεωμετρια 1, του χώρου 1974
 127. Ντάνης Γιάννης - Γεωμετρια 2, του χώρου 1972
 128. Ντάνης Γιάννης - Μελέτη επί του συνόλου των ευθειών Simson (Διαλέξεις ΕΜΕ 1962) (ανάτυπο) (νέα έκδοση του αρχείου, 2η πηγή
 129. Ξυγκάκης Μαρίνος, Σταυρόπουλος Ποθητός, Τατάκης Δημήτριος - Ασκήσεις Πρακτικής Στερεομετρίας  1950
 130. Παλαιοδημόπουλος Νίκος - Σύνθετοι Ασκήσεις, τεύχος Α, Ασκήσεις Γεωμετρίας 1954
 131. Πάλλας Αριστείδης - Γενικαί Ασκήσεις Τριγωνομετρίας Α
 132. Πάλλας Αριστείδης - Γενικαί Ασκήσεις Τριγωνομετρίας Β
 133. Πάλλας Αριστείδης - Γενικαί Ασκήσεις Τριγωνομετρίας Γ
 134. Πάλλας Αριστείδης - Λύσεις Ασκήσεων Μεγάλης Γεωμετρίας, Επιπεδομετρία Α  1974 (λύσεις)
 135. Πάλλας Αριστείδης - Λύσεις Ασκήσεων Μεγάλης Γεωμετρίας, Επιπεδομετρία Β  1959 (λύσεις)
 136. Πάλλας Αριστείδης - Λύσεις Ασκήσεων Μεγάλης Γεωμετρίας, Επιπεδομετρία Γ  1970 (λύσεις)
 137. Πάλλας Αριστείδης - Μεγάλη Γεωμετρία, τόμος Α, Επιπεδομετρία (5η)
 138. Πάλλας Αριστείδης - Μετρικοί τύποι διανυσμάτων εις τoν χώρον των ν διαστάσεων 1941 (διατριβή)
 139. Πάμφιλος Παρις - Γεωμετρία Σημειώσεις 1998
 140. Πάμφιλος Πάρις - Εισαγωγή στην Γεωμετρία  2000
 141. Πάμφιλος Παρις - Έλασσον Γεωμετρικόν Κρήτη 19 Ιουλίου 2011
 142. Πανάκης Ιωάννης - Το ισοσκελές τρίγωνο
 143. Πανάκης Ιωάννης -  Γενίκευσις ενός τριγωνομετρικού θέματος δοθέντος εις τας εισαγωγικάς εξετάσεις του  Εθν. Μ. Πολυτεχνείου του Έτους 1961, Αξιοσημείωτοι περιφέριαι τυχόντος τριγώνου 1962
 144. Πανάκης Ιωάννης -  Γεωμετρία του τριγώνου Α 1969
 145. Πανάκης Ιωάννης -  Γεωμετρία του τριγώνου Β 1970
 146. Πανάκης Ιωάννης -  Γεωμετρία του τριγώνου Γ 1970
 147. Πανάκης Ιωάννης  -  2500 προβλήματα γεωμετρικών τόπων, τόμος 1
 148. Πανάκης Ιωάννης  -  2500 προβλήματα γεωμετρικών τόπων, τόμος 2
 149. Πανάκης Ιωάννης - Τριγωνομετρία 1 1973
 150. Πανάκης Ιωάννης - Τριγωνομετρία 2 1973
 151. Πανάκης Ιωάννης - Τριγωνομετρία 3
 152. Παπαδάτος Ιωάννης - Αρχιμήδη, τα 13 ημικανονικά πολύεδρα 1978
 153. Παπαδημητρίου Ιωάννης -  Ασκήσεις Τριγωνομετρίας (ΙΕΠ) 1966
 154. Παπαδόπουλος Στρατής - Γεωμετρία,  μέρος Α, τόμος 2ος 1976
 155. Παπαδόπουλος Στρατής - Μαθήματα Γεωμετρίας 1968
 156. Παπαναστασίου Σωκράτης - Περί γεωμετρικού κέντρου 1959
 157. Παπανικολάου Χρήστος - Στοιχεία γεωμετρίας , Β' Στερεομετρία (ΙΕΠ) 1973
 158. Παπασπυρόπουλος Ανδρέας - Οι τριγωνομετρικοί τύποι ευρισκόμενοι γεωμετρικώς  1934
 159. Παπαχρίστου Ιωάννης -  Γεωμετρία Α Επιπεδομετρία  (2η) 1966 (όχι τελευταία)
 160. Παπαχρίστου Ιωάννης -  Γεωμετρία Β Στερεομετρία (1η) 1963 (όχι τελευταία)
 161. Παπαχρίστου Ιωάννης - Το τετράεδρον (4η) 1960
 162. Παχής Στέλιος - Ασκήσεις Γεωμετρίας Γ΄Γυμνασίου, Α'
 163. Περιστερόπουλος Αναστάσιος - Το Πρόβλημα του Απολλωνίου ή των επαφών Β' (ΙΕΠ) 1973
 164. Πνευματικός Νικόλαος - Μαθήματα Στερεομετρίας  (3η) 1965 (οχι τελευταία)
 165. Πνευματικός Νικόλαος - Μαθήματα Στερεομετρίας  (4η) 1978 (τελευταία)
 166. Πνευματικός Νικόλαος - Συμπλήρωμα Γεωμετρίας  1974
 167. Πνευματικός Νικόλαος - Ασκήσεις Συμπλήρωματος Γεωμετρίας  1975 (λύσεις)
 168. Πυλαρινός Όθων -  Αξιωματική θεμελίωσις της Ευκλείδειου Γεωμετρίας του τρισδιάστατου χώρου 1967
 169. Ρόκος Παντελής - Ευκλείδειοι μετασχηματισμοί εις τον χώρον των δυο διαστάσεων 1962 (ομιλίες)
 170. Σαββαϊδης Βάσος - Τριγωνομετρία Α 1966
 171. Σαββαϊδης Βάσος - Τριγωνομετρία Β (2η) 1963
 172. Σακελλαρίου Νείλος - Στοιχεία Θεωρητικής Γεωμετρίας, τεύχος 1ο, (2η) 1950
 173. Σαραντόπουλος Σπυρίδων - Εξέλιξις της Γεωμετρίας και της Αναλύσεως & Θεμέλια τούτων 1951
 174. Σαριδάκης Σπύρος - Ασκήσεις Επιπεδομετρίας 1973
 175. Σβερκός Κωνσταντίνος - Μαθήματα Τριγωνομετρίας, οικονομικού & τεχνικού κύκλου (ΙΕΠ) 1969
 176. Σβερκός Κωνσταντίνος - Τυπολόγιο Τριγωνομετρίας 
 177. Σιδηρόπουλος Νίκος - Το κανονικό επτάγωνο και ο Αρχιμήδης 1993
 178. Σκιαδάς Αναστάσιος - Γεωμετρία, Επιπεδομετρία Α (2η) 1973 (τελευταία)
 179. Σκιαδάς Τάσος - Η γεωμετρία κατά ενότητες θεμάτων 1977
 180. Σμυρνής Λεωνίδας - Ασκήσεις Γεωμετρίας 1972
 181. Σμυρνής Λεωνίδας - Ασκήσεις Συμπληρώματος Γεωμετρίας 1974
 182. Σταμάτης Ευάγγελος - Αρχιμήδους μηχανικά I 1946
 183. Σταμάτης Ευάγγελος - Αρχιμήδους περί της κατασκευής της πλευράς του εις τον κύκλον εγγεγραμμένου κανονικού επταγώνο 1968 (ανάτυπο)
 184. Σταμάτης Ευάγγελος - Αρχιμήδους τετραγωνισμός παραβολής 1946
 185. Σταμάτης Ευάγγελος - Το Δήλιον πρόβλημα και η τριχοτόμησις γωνίας  1949
 186. Σταυρίνος Παναγιώτης - Τα πέντε πλατωνικά στερεά 1968
 187. Σταυρόπουλος Ποθητός - Ασκήσεις Γεωμετρίας (εκφωνήσεις)
 188. Σταυρόπουλος Ποθητός - Ασκήσεις Στερεομετρίας (εκφωνήσεις)
 189. Σταυρουλάκης Γ. Δ.  - Συμπλήρωμα Γεωμετρίας
 190. Στρίκης Γεώργιος - Κυρτά κανονικά πολύεδρα 1950
 191. Στρίκης Γεώργιος - Μέγιστα κι Ελάχιστα 1953
 192. Στυλιανόπουλος Χριστόφορος - Συλλογή Ασκήσεων Γεωμετρίας 1938
 193. Στυλιανόπουλος Χριστόφορος - Πρόσκλησις εις τας μη ευκλείδειους γεωμετρίας 1968
 194. Σφουντούρης Κώστας - Γεωμετρικοί Τόποι
 195. Σφουντούρης Κώστας - Προσδιορισμός Σημείου (Κατασκευαί Α') 1971 
 196. Σφουντούρης Κώστας - Κατασκευή Ευθείας (Κατασκευαί Β')  1971
 197. Σφουντούρης Κώστας - Κατασκευή Τετραπλεύρων Κύκλων (Κατασκευαί Γ') 
 198. Σφουντούρης Κώστας - Κατασκευή Τριγώνων (Κατασκευαί Δ')
 199. Σφουντούρης Κώστας - Συνοπτική στερεομετρία
 200. Ταβανλής Χρήστος - Επίπεδος γεωμετρία 1 (2η) (τελευταία)
 201. Ταβανλής Χρήστος - Μαθήματα μη Επιπέδου Γεωμετρίας 1
 202. Ταβανλής Χρήστος - Μαθήματα μη Επιπέδου Γεωμετρίας 2
 203. Τασσόπουλος Γιώργος  - Αναλυτική Γεωμετρία 1981
 204. Τασσόπουλος Γιώργος - Διανυσματικός Λογισμός 1981
 205. Τασσόπουλος Γιώργος - Διανυσματικός Λογισμός 1992
 206. Τασσόπουλος Γιώργος, Καλοπίσης Τάσος  - Επίπεδη Γεωμετρία Οικονομικού Κύκλου 1977
 207. Τασόπουλος Γ.  - Προτάσεις στα τρίγωνα και στις τρίεδρες στερεές γωνίες 1965 (ανάτυπο)
 208. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας Α (λύσεις)
 209. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας Β1 (λύσεις)
 210. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας Β2 (λύσεις)
 211. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας Γ1 (λύσεις)
 212. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας Γ2 (λύσεις)
 213. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας Δ (λύσεις)
 214. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας Ε (λύσεις)
 215. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας ΣΤ (λύσεις)
 216. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας Ζ (λύσεις)
 217. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Τριγωνομετρίας Α (λύσεις)
 218. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Τριγωνομετρίας Β (λύσεις)
 219. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Τριγωνομετρίας Γ (λύσεις)
 220. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Τριγωνομετρίας Δ (λύσεις)
 221. Τόγκας Πέτρος - Ευθύγραμμος τριγωνομετρία (8η)  (τελευταία, σαν 3η 1957) (σελιδοδείκτες)
 222. Τόγκας Πέτρος - Θεωρητική γεωμετρία (25η)  (τελευταία, σαν 3η 1957 με σελιδοδείκτες), και σε διαφορετικό αρχείο  Τόγκας Πέτρος - Θεωρητική γεωμετρία (27η σε ανάλυση 1200 dpi και με σελιδοδείκτες *  + optimized) 
 223. Τόγκας Πέτρος - Μέγιστα κι ελάχιστα αλγεβρικών παραστάσεων 1934
 224. Tόγκας Πέτρος - Διανυσματικός λογισμός
 225. Τόγκας Πέτρος - Προβλήματα γεωμετρικών τόπων και κατασκευών Α 1938 (νέα έκδοση, καλύτερη ανάλυση
 226. Τόγκας Πέτρος - Προβλήματα γεωμετρικών τόπων και κατασκευών Β 1938  (νέα έκδοση, καλύτερη ανάλυση
 227. Τσαούσης Κωνσταντίνος  - Γενικές Ασκήσεις Γεωμετρίας 1962 (εκφωνήσεις)
 228. Τσαούσης Κωνσταντίνος - Δυο νέα θεωρήματα 1974
 229. Τσίντσιφας Γιώργος - Ασκήσεις Γεωμετρίας 1968
 230. Τσίντσιφας Γιώργος - Γεωμετρία 1,  Επιπεδομετρία
 231. Τσίντσιφας Γιώργος - Γεωμετρία Α, Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί 
 232. Τσίντσιφας Γιώργος - Γεωμετρία Β, Γεωμετρικοί τόποι, γεωμετρικές κατασκευές 
 233. Φιλίππου Βασίλειος - Στερεομετρία μεθοδολογία (4η) 1977
 234. Φορούλης Πάνος - Ασκήσεις Στερεομετρίας
 235. Φροντιστήρια Βασιλειάδης - Ασκήσεις Γεωμετρίας Β' Λυκείου 1987
 236. Φροντιστήρια Μαντάς - Ασκήσεις Γεωμετρίας 1
 237. Φροντιστήρια Πυθαγόρας - Ασκήσεις Γεωμετρίας Ι, Θεσσαλονίκη 1965 
 238. Φροντιστήριον Ειδικόν - Ασκήσεις Στερεομετρίας και Τριγωνομετρίας ,Θεσσαλονίκη 1974
 239. Χατζηανδρέου Μιχαήλ - Συμβολή εις την σπουδήν της γεωμετρίας 1961
 240. Χατζιδάκις Ιωάννης - Περί της κάμψεως των επιφανειών 1895 (διατριβή)
 241. Χατσόπουλος Ιωάννης - Μαθήματα γεωμετρίας, κωνικαί τομαί 1957
 242. Ψαθάς Αιμίλιος - Συμβολή εις την αναζήτησιν γεωμετρικών τόπων 1963

τυπολόγια (παλιά τυπολόγια)
 1. Μανωλάκος Αλ. - Τυπολόγιον Γεωμετρίας (πρακτικής) 1956
 2. Σβερκός Κωνσταντίνος  - Τυπολόγιον Τριγωνομετρίας, Αθηναϊκόν Φροντιστήριο
 3. Φιλίππου Π. - Βασικαί Προτάσεις Γεωμετρίας, Αθηναϊκόν Φροντιστήριο
 4. Φροντιστήριο Ηράκλειτος - Θεμελιώδεις γνώσεις στα Μαθηματικά Γ΄Λυκείου, 1984
 5. Φροντιστήριο Μαντάς - Θεωρήματα και Τύποι 1977
 6. Φροντιστήριο Πάλλας - Τυπολόγιον Τριγωνομετρίας, Άλγεβρας, Γεωμετρίας, Συνόλων, Φυσικής, Χημείας

Σταμάτη Ευάγγελου
(επεξεργασμένα αρχεία προερχόμενα από evangelosstamatis.wordpress.com, πριν την επεξεργασία τους)πηγές
eisatopon.blogspot.gr (μόνο 9, Βικάτος Α΄, Γεωργιακάκη Μεθοδολογία, Δημητρίου, Κανέλλος 1η έκδ. Επιπεδομετρίας,  Κουτίβας, Ντάνης Οικονομικού, Τσίντσιφας Στερεομετρία, Τόγκας Γεωμετρία + Τριγωνομετρία )
e-library.iep.edu.gr (μόνο 10, με το λογότυπο του ΙΕΠ)
evangelosstamatis.wordpress.com (Ευάγγελος Σταμάτης)
gtsintsifas.com (μόνο 3, του Τσίντσιφα πλην Στερεομετρίας)
mathematica.gr (μόνο 1, του Κυριαζή)
www.math.uoc.gr/~pamfilos (μόνο 3, του Πάμφιλου)
parmenides52.blogspot.gr , parmenides51.blogspot.gr (όλα τα υπόλοιπα, 120+ βιβλία )


Ευχαριστούμε την βοήθειά τους, για τα αρχεία με την ένδειξη
σελιδοδείκτες * = τον Δημήτρη Συκιά (3euk1l4.blogspot.gr) [πρόσθεσε σελιδοδείκτες στο pdf]
σε ανάλυση 1200 dpi  = τον Ηλία Κουγιάνο [το σκάναρε σε καλή ανάλυση]

Αναλυτικά το ποιος σκάναρε τι, αναφέρεται στις καρτέλες στις οποίες συγκεντρώθηκαν τα παρακάτω αρχεία και είναι οι εξής:Υ.Γ. Όποιος έχει ήδη σκανάρει κάποιο παλιό εξαντλημένο βιβλίο Μαθηματικών και είναι διατεθειμένος να το μοιραστεί μαζί μας δημόσια για να διασωθεί, ας επικοινωνήσει με το parmenides51 παπάκι gmail.com

8 σχόλια:

 1. Σας ευχαριστούμε πολύ
  Στέλλα Σερεμετάκη Μαθηματικός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σας βρήκα τυχαία . Έμεινα ενεός !!! Κρίμα που είμαι " εις τας Δυσμάς του βίου μου " .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ένα μεγάλο μπράβο. Γι αυτό η Ελλάδα δεν θα πεθένει ποτέ. Γιατί έχει ανθρώπους μερακλήδες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Γιάντση Κυριακή6 Ιανουαρίου 2018 - 1:32 μ.μ.

  Συγχαρητήρια! Μεγάλη παρακαταθήκη! Σας ευχαριστούμε από καρδιάς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τα βιβλία του Τόγκα που έχετε ανεβάσει είναι μοναδικά! Ειδικά αυτά της γεωμετρίας! Συγχαρητήρια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Απίστευτο site!!!!Βρήκα τα βιβλία που μελέτησα στις εισαγωγικές και όχι μόνο!! Πολλά συγχαρητήρια...Δεν το πιστεύω, έχει τα πάντα!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Συγχαρητήρια για την σπουδαία δουλειά που κάνετε.
  Μου θυμίσατε τα σχολικά μου χρόνια.Να είστε καλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Συγχαρητηρια, Ειστε σωτηρας των Μαθημαικων.Κανελλος ΄και Τογκας ηταν Δασκαλοι μου.

  ΑπάντησηΔιαγραφή