όλα τα σκαναρισμένα βιβλία αλφαβητικά


Εδώ θα συγκεντρώνω τα άπαντα των σκαναρισμένων βιβλίων κι εργασιών που έχουν ανέβει στους Ρομαντικούς της Γεωμετρίας (κι αφορούν Γεωμετρία κάθε είδους και Τριγωνομετρία) για να τα βρίσκετε μαζεμένα.

Συγκεντρώνονται επίσης:  Τετράδια γνωστών Γεωμετρών  εδώ  και Σχολικές Γεωμετρίες εδώ.
Όπου αναγράφεται η ένδειξη νέα έκδοση, αυτό σημαίνει οτι το αρχικό pdf αντικαταστάθηκε από βελτιωμένο pdf, πχ. από 2 σελίδες ανά σελίδα έγινε μια σελίδα ανά σελίδα.

Δείτε και την αντίστοιχη σελίδα στην Αγάπη των Μαθηματικών, όπου συγκεντρώνονται τα αρχεία πλην Γεωμετρίας και Τριγωνομετρίας. Οι διατριβές  λόγω ιδιαιτερότητας έχουν ανέβει και στις δυο αυτές σελίδες.

Οι φράσεις ''τελευταία''  / ''όχι τελευταία'' αναφέρονται στο εαν το σκαναρισμένο αρχείο αφορά την τελευταία και καλύτερη από άποψη περιεχομένου έκδοση του βιβλίου.

Όσοι βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο στις σελίδες μου, αναγράφονται αλφαβητικά στο κάτω μέρος της παρούσας σελίδας.

 1. G. Lemaire - Η Μεθοδική επίλυση του γεωμετρικού προβλήματος  (2η) 1946 (ίδιο περιεχόμενο με την τελευταία 3η)
 2. Ακριδέλη, Λαζαρίδου, Θερμός, Κεχαγιάς -  Λελυμέναι Ασκήσεις Γεωμετρίας (Φροντ. Καζαντζή - Φιλίππου)
 3. Ακύλας Ανάργυρος - Περί των κανονικών κυρτών πολυέδρων 1952
 4. Ακύλας Ανάργυρος - Το πέμπτον αίτημα των παραλλήλων του Ευκλείδου και θεμελιώδεις τίνες προτάσεις της υπερβολικής γεωμετρίας 1957
 5. Αλτιμήσης Γρηγόρης - Μαθήματα γεωμετρίας 1976
 6. Αυδής Ιωάννης - Περί των επιπέδων ομογραφιών και ψευδομολογιών 1961  (διατριβή)
 7. Αυδής Ιωάννης - Περί των ομοπαραλληλικών ομογραφιών 1965 (ανάτυπο)
 8. Βαρέλης Σάββας - Γεωμετρικά θέματα, τεύχος Ι 1968
 9. Βαρουχάκης Νίκος - Συμπλήρωμα γεωμετρίας 1971
 10. Βαρουχάκης Νίκος - Συμπλήρωμα γεωμετρίας, λύσεις 1974 (λύσεις)
 11. Βήττας Κώστας - Ασκήσεις γεωμετρίας για ερασιτέχνες Ι  2005 
 12. Βικάτος Παναγιώτης - 1000 γενικές ασκήσεις τριγωνομετρίας, τόμος Α 1975 (σελιδοδείκτες)
 13. Βορεάδης Ιωάννης - Άσκησις γεωμετρίας (αδημοσίευτη)  1963 (παραπομπή)
 14. Βορεάδης Ιωάννης - Άσκησις γεωμετρίας (αδημοσίευτη)  1964 (παραπομπή)
 15. Γεωργιακάκης Μανώλης & Πολύδωρος - Γεωμετρία μεθοδολογία  (2η) 1975 (σελιδοδείκτες)
 16. Γεωργιακάκης Μανώλης & Πολύδωρος - Γεωμετρία Α Λυκείου μεθοδολογία 1988
 17. Γεωργιακάκης Μανώλης & Πολύδωρος - Γεωμετρία Α, 1000 μεθοδικά λυμένα θέματα 1977 (νέα έκδοση, 1 ανά σελίδα
 18. Γεωργιακάκης Μανώλης - Γεωμετρία χώρου, μεθοδολογία 1976
 19. Γιαννέλος Δρακόπουλος - Ασκήσεις Γεωμετρίας Οικονομικού Κύκλου 1977  (νέα έκδοση με σελιδοδείκτες *)
 20. Δαμίγος Εμμανουήλ - Γεωμετρικές κατασκευές και ιδιότητες 1978
 21. Δαμίγος Εμμανουήλ - Ιδιότητες αλγεβρικών επίπεδων καμπυλών και επιφανειών, και άλλαι ενδιαφέρουσαι προτάσεις 1976
 22. Δαμίγος Εμμανουήλ - Έρευνα εις γεωμετρίκα θέματα  1969
 23. Δαμίγος Εμμανουήλ - Μελέτη εις γεωμετρικά θέματα 1975
 24. Δαμίγος Εμμανουήλ - Μια μικρή μελέτη πάνω στο τετράπλευρο 1979
 25. Δημητρίου Αρίστος - Μέθοδοι επιλύσεως γεωμετρικών προβλημάτων (5η) 1976 (όλες οι εκδόσεις είναι ίδιες) (σελιδοδείκτες)
 26. Διακομανώλης Μιχαήλ - Διευρεύνηση του προβλήματος του J.D.Gergonne 1990
 27. Διακομανώλης Μιχαήλ - Λύση του περίφημου προβλήματος του J.D.Gergonne 1988
 28. Δρακόπουλος Μιχάλης - Στερεομετρία 1970
 29. Ευμορφόπουλος Κ. - Στοιχεία Μαθηματικής Λογικής, Μαθηματικός Συλλογισμός, Γεωμετρικοί Τόποι, Γεωμετρικαί Κατασκευαί
 30. Ζουρνάς, Μπαλής, Τσίντσιφας - Γεωμετρικοί τόποι
 31. Ζουρνάς, Μπαλής, Τσίντσιφας - Γεωμετρία 3, στερεομετρία <κυκλοφόρησε και με συγγραφέα μόνο τον Τσίντσιφα> (σελιδοδείκτες)
 32. Ιωαννίδης Γιάννης & Τεμπέλης Κώστας - Ασκήσεις Γεωμετρίας 1, Γεωμετρία του Επιπέδου 1975
 33. Ιωαννίδης Ιωάννης - Γεωμετρία, γεωμετρικοί τόποι και κατασκευαί <κυκλοφόρησε και με συγγραφέα τον Ταβανλη> (νέα έκδοση, 1 ανά σελίδα)
 34. Ιωαννίδης Ιωάννης - Επίπεδος γεωμετρία  (νέα έκδοση, 1 ανά σελίδα
 35. Ιωαννίδης Ιωάννης - Γεωμετρία Ι, Επίπεδα Σχήματα  1961
 36. Ιωαννίδης Ιωάννης - Γεωμετρία ΙΙΙ, των μη επιπέδων σχημάτων
 37. Κανέλλος Σπύρος -  Ευκλείδειος γεωμετρία επίπεδος (1η) 1970 (νέα έκδοση, 1 ανά σελίδα)
 38. Κανέλλος Σπύρος -  Ευκλείδειος γεωμετρία επίπεδος (2η) 1973 (τελευταία)  (νέα έκδοση με σελιδοδείκτες *)
 39. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις επιπέδου γεωμετρίας 1  (λύσεις)
 40. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις επιπέδου γεωμετρίας 2  (λύσεις)
 41. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις επιπέδου γεωμετρίας 3  (λύσεις)
 42. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις επιπέδου γεωμετρίας 4  (λύσεις)
 43. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις επιπέδου γεωμετρίας 5  (λύσεις)
 44. Κανέλλος Σπύρος - Μαθηματικαί Έρευναι και Εξαγόμενα, μέρος Α, Γεωμετρικά (απόσπασμα) 1965
 45. Κανέλλος Σπύρος - Περί των γεωμετρικών αξιωμάτων της κινήσεως 1975 
 46. Κανέλλος Σπύρος - Στερεομετρία 1970  (νέα έκδοση, 1 ανά σελίδα)
 47. Κανέλλος Σπύρος - Συλλογή ασκήσεων στερεομετρίας, τεύχος 1ο  (λύσεις) 
 48. Κανέλλος Σπύρος - Συλλογή ασκήσεων στερεομετρίας, τεύχος 2ο (λύσεις) (νέα έκδοση, 1 ανά σελίδα
 49. Κανέλλος Σπύρος - Συλλογή ασκήσεων στερεομετρίας, τεύχος 3ο (λύσεις) (νέα έκδοση, 1 ανά σελίδα)
 50. Κανέλλος Σπύρος - Συμπλήρωμα Γεωμετρίας 1975 (νέα έκδοση με σελιδοδείκτες *)
 51. Κανέλλος Σπύρος - Στοιχεία τριγωνομετρίας (ΙΕΠ) 1964 (όχι τελευταία, η τελευταία βγήκε με τον τίτλο Τριγωνομετρία εις πλήρη έκταση)
 52. Κανέλλος Σπύρος - Τριγωνομετρία εις πλήρη έκτασιν (τελευταία από Τριγωνομετρίες του Κανέλλου) (νέα έκδοση, 1 ανά σελίδα και με σελιδοδείκτες *)
 53. Κανέλλος Σπύρος - Συστηματικαί ασκήσεις τριγωνομετρίας, τεύχος 1ο  (λύσεις) (νέα έκδοση, 1 ανά σελίδα
 54. Κανέλλος Σπύρος - Συστηματικαί ασκήσεις τριγωνομετρίας, τεύχος 2ο  (λύσεις) (νέα έκδοση, 1 ανά σελίδα
 55. Κανέλλου Σπύρου Φροντιστήριο - 515 Ασκήσεις Επίπεδου Γεωμετρίας
 56. Kανέλλου Σπύρου Φροντιστήριο - 338 Ασκήσεις Στερεομετρίας
 57. Καντεμίρης Αργύρης - Πως μετατρέπεται η επιπεδομετρία εις στερεομετρίαν 1971
 58. Καντζιός Δημήτριος - Ασκήσεις και προβλήματα γεωμετρίας του G. Lemaire (1η) 1961 (όχι τελευταία)
 59. Κιοσκερίδης Νικόλαος - 2 Θεωρήματα 1974
 60. Κισκύρας Νίκος - Δύναμη σημείου προς έλλειψη και προς ελλειψοειδές υπό γωνία 1981
 61. Κισκύρας Νίκος - Θεωρήματα και προβλήματα γεωμετρίας, συμπλήρωμα Α 1979
 62. Κισκύρας Νίκος - Στροφοειδής καμπύλη, κογχοειδείς καμπύλες, αρχιμήδεια έλικα, λογαριθμική έλικα 1988
 63. Κισκύρας Νίκος - Το διάστημα,  ο χώρος 1991
 64. Κισκύρας Νίκος - Έρευνα εκ βαθέων, απομνημονεύματα  (παράρτημα)
 65. Κοκολάκης Αντώνης - Τρόποι που λύνονται οι ασκήσεις γεωμετρίας, επιπεδομετρία (νέα έκδοση με σελιδοδείκτες *)
 66. Κοντογιαννόπουλος Κωνσταντίνος - Μαθηματικά θέματα 1983
 67. Κουντουρατζής Παράσχος - Γεωμετρικά Θέματα 1963
 68. Κουτουμάνος Απόστολος - Σμήνη Ευθειών των οποίων αι ανάπτυκται επιφάνειαι τέμνουν προσδιοριστέαν επιφάνειαν κατά γραμμάς Tchebychef  1952 (διατριβή)
 69. Κουτίβας Ν. - Τριγωνομετρία 1971 (σελιδοδείκτες)
 70. Κρομμύδας Σωτήριος - Σπουδή σε μια άσκηση της ευκλείδειας γεωμετρίας 1973
 71. Κρομμύδας Σωτήριος - Ένα θεώρημα της ευκλείδειας γεωμετρίας 1978
 72. Κυριαζής Νίκος - Αρμονική Γεωμετρία 2015 (παραπομπή)
 73. Κυριακόπουλος Αντώνης -  Ασκήσεις Γεωμετρίας Α' Λυκείου  (Γεωμετρία για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις του Λυκείου) 1978 (νέα έκδοση με σελιδοδείκτες *)
 74. Κυριακόπουλος Αντώνης - Μαθηματικά Β' λυκείου θετ. κατεύθυνσης 1, διανύσματα ευθεία 1999
 75. Κυριακόπουλος Αντώνης - Μαθηματικά Β' λυκείου θετ. κατεύθυνσης 2. κωνικές τομές 1999
 76. Λαδόπουλος Παναγιώτης - Περί κινητότητας γεωμετρικών σχηματισμών 1947 (διατριβή)
 77. Λάζος Λάζαρος, Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας, συμπλήρωμα 1940
 78. Λιβέρης Διονύσιος - Η θεωρία της γεωμετρικής άσκησεως (1η) 1938 (όχι τελευταία)
 79. Λιβέρης Διονύσιος - Γεωμετρία του Επιπέδου (ΙΕΠ) 1969
 80. Μάγειρας Παναγιώτης - Τριγωνομετρικά θέματα 1963
 81. Μαλαμογλου Νικόλαος - Μελέτη γεωμετρικών θεμάτων κατά την κίνησιν των γεωμετρικών σχημάτων ή υπό μορφή συνόλων 1968 (απόσπασμα) 
 82. Μακρής Βασίλειος - Το αίτημα των παραλλήλων 1932
 83. Μαντάς Ιωάννης - Τριγωνομετρία 1 1971
 84. Μαντάς Ιωάννης - Τριγωνομετρία 2  1971 (νέα έκδοση, προστέθηκαν 10 σελίδες)
 85. Μαραγκάκης Μανόλης - Γεωμετρικά Θέματα 1978 (νέα έκδοση με σελιδοδείκτες *)
 86. Μαραγκάκης Μανόλης - Τριγωνομετρικά Θέματα 1979 (νέα έκδοση με σελιδοδείκτες *)
 87. Μάργαρης Ν.Σ. - Γεωμετρία, δια τους υποψηφίους 2ης, 4ης, 6ης ομάδος (νέα έκδοση με σελιδοδείκτες *)
 88. Μαρουσάκης Παρασκευάς - Η τετραγωνική ρίζα μη τετραγώνου φυσικού είναι αριθμός ασύμμετρος 1988
 89. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - Το πρόβλημα της διαιρέσεως του κύκλου εις ίσα μέρη 1950
 90. Μπακούρος Γεώργιος - Γεωμετρικαί ασκήσεις Α (ΙΕΠ) 1958
 91. Μπακούρος Γεώργιος - Τριγωνομετρικαί ασκήσεις Α (ΙΕΠ) 1958
 92. Μπαλμπούζης Ζήσης - Γεωμετρία, μελέτη σε ειδικά θέματα 1977
 93. Μπαρδάνης Μιχαήλ - Περί ιδιοτητών τινων του τριγώνου (2η) 1959
 94. Μπαρμπαστάθης Χρίστος - Μεγάλη επίπεδος τριγωνομετρία   1950 (νέα έκδοση,1 ανά σελίδα)
 95. Μπαρμπαστάθης Χρίστος - Ασκήσεις Γεωμετρίας, τεύχος Α Επιπεδομετρία [μέχρι ασκ.571](λύσεις)
 96. Μπαρμπαστάθης Χρίστος - Ασκήσεις Τριγωνομετρίας (ΙΕΠ) (λύσεις)
 97. Μπρουζάκης Αναστάσιος - Συμπληρωματικά και παραπληρωματικά τρίγωνα 1973
 98. Μυλωνάς Γ. - Γεωμετρικές μεθοδεύσεις 1976
 99. Νικολάου Νικόλαος - Ασκήσεις Γεωμετρίας (2η) 1938
 100. Νικολάου Νικόλαος - Μεγάλη Γεωμετρία (Ζ) 1954 (τελευταία, σαν Δ)
 101. Νικολάου Νικόλαος - Μεγάλη Ευθύγραμμος Τριγωνομετρία (8η) 1954
 102. Νικολάου Νικόλαος - Παραστατική Γεωμετρία (3η)
 103. Νικολάου Νικόλαος - Συμπλήρωμα γεωμετρίας (2η) 1938 (όχι τελευταία)
 104. Ντάνης Γιάννης - Μελέτη πάνω στα εγγεγραμμένα και περιγεγραμμένα τρίγωνα δοσμένου τριγώνου (αδημοσίευτη) 1954 (παραπομπή)
 105. Ντάνης Γιάννης - Γεωμετρία (επίπεδη) πολυτεχνείου 1967 (νέα έκδοση με σελιδοδείκτες *)
 106. Ντάνης Γιάννης - Γεωμετρία οικονομικού κύκλου 1969 (σελιδοδείκτες)
 107. Ντάνης Γιάννης - Μεθοδολογία των γεωμετρικών τόπων 1977
 108. Ντάνης Γιάννης - Γεωμετρια 1, του χώρου 1974
 109. Ντάνης Γιάννης - Γεωμετρια 2, του χώρου 1972
 110. Ντάνης Γιάννης - Μελέτη επί του συνόλου των ευθειών Simson (Διαλέξεις ΕΜΕ 1962) (ανάτυπο) (νέα έκδοση του αρχείου, 2η πηγή
 111. Ξυγκάκης Μαρίνος, Σταυρόπουλος Ποθητός, Τατάκης Δημήτριος - Ασκήσεις Πρακτικής Στερεομετρίας  1950
 112. Παλαιοδημόπουλος Νίκος - Σύνθετοι Ασκήσεις, τεύχος Α, Ασκήσεις Γεωμετρίας 1954
 113. Πάλλας Αριστείδης - Γενικαί Ασκήσεις Τριγωνομετρίας Α
 114. Πάλλας Αριστείδης - Γενικαί Ασκήσεις Τριγωνομετρίας Β
 115. Πάλλας Αριστείδης - Γενικαί Ασκήσεις Τριγωνομετρίας Γ
 116. Πάλλας Αριστείδης - Λύσεις Ασκήσεων Μεγάλης Γεωμετρίας, Επιπεδομετρία Α  1974 (λύσεις)
 117. Πάλλας Αριστείδης - Λύσεις Ασκήσεων Μεγάλης Γεωμετρίας, Επιπεδομετρία Β  1959 (λύσεις)
 118. Πάλλας Αριστείδης - Λύσεις Ασκήσεων Μεγάλης Γεωμετρίας, Επιπεδομετρία Γ  1970 (λύσεις)
 119. Πάλλας Αριστείδης - Μεγάλη Γεωμετρία, τόμος Α, Επιπεδομετρία (5η)
 120. Πάλλας Αριστείδης - Μετρικοί τύποι διανυσμάτων εις τoν χώρον των ν διαστάσεων 1941 (διατριβή)
 121. Πάμφιλος Παρις - Γεωμετρία Σημειώσεις 1998
 122. Πάμφιλος Πάρις - Εισαγωγή στην Γεωμετρία  2000
 123. Πάμφιλος Παρις - Έλασσον Γεωμετρικόν Κρήτη 19 Ιουλίου 2011
 124. Πανάκης Ιωάννης - Το ισοσκελές τρίγωνο
 125. Πανάκης Ιωάννης -  Γεωμετρία του τριγώνου Α 1969
 126. Πανάκης Ιωάννης -  Γεωμετρία του τριγώνου Β 1970
 127. Πανάκης Ιωάννης -  Γεωμετρία του τριγώνου Γ 1970
 128. Πανάκης Ιωάννης  -  2500 προβλήματα γεωμετρικών τόπων, τόμος 1
 129. Πανάκης Ιωάννης  -  2500 προβλήματα γεωμετρικών τόπων, τόμος 2
 130. Πανάκης Ιωάννης - Τριγωνομετρία 1 1973
 131. Πανάκης Ιωάννης - Τριγωνομετρία 2 1973
 132. Πανάκης Ιωάννης - Τριγωνομετρία 3
 133. Παπαδάτος Ιωάννης - Αρχιμήδη, τα 13 ημικανονικά πολύεδρα 1978
 134. Παπαδημητρίου Ιωάννης -  Ασκήσεις Τριγωνομετρίας (ΙΕΠ) 1966
 135. Παπαδόπουλος Στρατής - Γεωμετρία,  μέρος Α, τόμος 2ος 1976
 136. Παπαδόπουλος Στρατής - Μαθήματα Γεωμετρίας 1968
 137. Παπαναστασίου Σωκράτης - Περί γεωμετρικού κέντρου 1959
 138. Παπανικολάου Χρήστος - Στοιχεία γεωμετρίας , Β' Στερεομετρία (ΙΕΠ) 1973
 139. Παπασπυρόπουλος Ανδρέας - Οι τριγωνομετρικοί τύποι ευρισκόμενοι γεωμετρικώς  1934
 140. Παπαχρίστου Ιωάννης -  Γεωμετρία Α Επιπεδομετρία  (2η) 1966 (όχι τελευταία)
 141. Παπαχρίστου Ιωάννης -  Γεωμετρία Β Στερεομετρία (1η) 1963 (όχι τελευταία)
 142. Παπαχρίστου Ιωάννης - Το τετράεδρον (4η) 1960
 143. Παχής Στέλιος - Ασκήσεις Γεωμετρίας Γ΄Γυμνασίου, Α'
 144. Περιστερόπουλος Αναστάσιος - Το Πρόβλημα του Απολλωνίου ή των επαφών Β' (ΙΕΠ) 1973
 145. Πνευματικός Νικόλαος - Μαθήματα Στερεομετρίας  (3η) 1965 (οχι τελευταία)
 146. Πνευματικός Νικόλαος - Μαθήματα Στερεομετρίας  (4η) 1978 (τελευταία)
 147. Πνευματικός Νικόλαος - Συμπλήρωμα Γεωμετρίας  1974
 148. Πνευματικός Νικόλαος - Ασκήσεις Συμπλήρωματος Γεωμετρίας  1975 (λύσεις)
 149. Πυλαρινός Όθων -  Αξιωματική θεμελίωσις της Ευκλείδειου Γεωμετρίας του τρισδιάστατου χώρου 1967
 150. Ρόκος Παντελής - Ευκλείδειοι μετασχηματισμοί εις τον χώρον των δυο διαστάσεων 1962 (ομιλίες)
 151. Σαββαϊδης Βάσος - Τριγωνομετρία Α 1966
 152. Σαββαϊδης Βάσος - Τριγωνομετρία Β (2η) 1963
 153. Σβερκός Κωνσταντίνος - Μαθήματα Τριγωνομετρίας, οικονομικού & τεχνικού κύκλου (ΙΕΠ) 1969
 154. Σβερκός Κωνσταντίνος - Τυπολόγιο Τριγωνομετρίας 
 155. Σιδηρόπουλος Νίκος - Το κανονικό επτάγωνο και ο Αρχιμήδης 1993
 156. Σκιαδάς Αναστάσιος - Γεωμετρία, Επιπεδομετρία Α (2η) 1973 (τελευταία)
 157. Σκιαδάς Τάσος - Η γεωμετρία κατά ενότητες θεμάτων 1977
 158. Σμυρνής Λεωνίδας - Ασκήσεις Συμπληρώματος Γεωμετρίας 1974
 159. Σταμάτης Ευάγγελος - Αρχιμήδους μηχανικά I 1946
 160. Σταμάτης Ευάγγελος - Αρχιμήδους περί της κατασκευής της πλευράς του εις τον κύκλον εγγεγραμμένου κανονικού επταγώνο 1968 (ανάτυπο)
 161. Σταμάτης Ευάγγελος - Αρχιμήδους τετραγωνισμός παραβολής 1946
 162. Σταμάτης Ευάγγελος - Το Δήλιον πρόβλημα και η τριχοτόμησις γωνίας  1949
 163. Σταυρίνος Παναγιώτης - Τα πέντε πλατωνικά στερεά 1968
 164. Σταυρόπουλος Ποθητός - Ασκήσεις Γεωμετρίας (εκφωνήσεις)
 165. Σταυρόπουλος Ποθητός - Ασκήσεις Στερεομετρίας (εκφωνήσεις)
 166. Σταυρουλάκης Γ. Δ.  - Συμπλήρωμα Γεωμετρίας
 167. Στρίκης Γεώργιος - Κυρτά κανονικά πολύεδρα 1950
 168. Στυλιανόπουλος Χριστόφορος - Συλλογή Ασκήσεων Γεωμετρίας 1938
 169. Στυλιανόπουλος Χριστόφορος - Πρόσκλησις εις τας μη ευκλείδειους γεωμετρίας 1968
 170. Σφουντούρης Κώστας - Γεωμετρικοί Τόποι
 171. Σφουντούρης Κώστας - Προσδιορισμός Σημείου (Κατασκευαί Α') 1971 
 172. Σφουντούρης Κώστας - Κατασκευή Ευθείας (Κατασκευαί Β')  1971
 173. Σφουντούρης Κώστας - Κατασκευή Τετραπλεύρων Κύκλων (Κατασκευαί Γ') 
 174. Σφουντούρης Κώστας - Κατασκευή Τριγώνων (Κατασκευαί Δ')
 175. Σφουντούρης Κώστας - Συνοπτική στερεομετρία
 176. Ταβανλής Χρήστος - Επίπεδος γεωμετρία 1 (2η) (τελευταία)
 177. Ταβανλής Χρήστος - Μαθήματα μη Επιπέδου Γεωμετρίας 1
 178. Ταβανλής Χρήστος - Μαθήματα μη Επιπέδου Γεωμετρίας 2
 179. Τασσόπουλος Γιώργος - Διανυσματικός Λογισμός 1981
 180. Τασσόπουλος Γιώργος - Διανυσματικός Λογισμός 1992
 181. Τασόπουλος Γ.  - Προτάσεις στα τρίγωνα και στις τρίεδρες στερεές γωνίες 1965 (ανάτυπο)
 182. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας Α (λύσεις)
 183. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας Β1 (λύσεις)
 184. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας Β2 (λύσεις)
 185. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας Γ1 (λύσεις)
 186. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας Γ2 (λύσεις)
 187. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας Δ (λύσεις)
 188. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας Ε (λύσεις)
 189. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας ΣΤ (λύσεις)
 190. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας Ζ (λύσεις)
 191. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Τριγωνομετρίας Α (λύσεις)
 192. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Τριγωνομετρίας Β (λύσεις)
 193. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Τριγωνομετρίας Γ (λύσεις)
 194. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Τριγωνομετρίας Δ (λύσεις)
 195. Τόγκας Πέτρος - Ευθύγραμμος τριγωνομετρία (8η)  (τελευταία, σαν 3η 1957) (σελιδοδείκτες)
 196. Τόγκας Πέτρος - Θεωρητική γεωμετρία (25η)  (τελευταία, σαν 3η 1957) (σελιδοδείκτες)
 197. Τόγκας Πέτρος - Θεωρητική γεωμετρία (27η)  (τελευταία, σαν 3η 1957) (σε ανάλυση 1200 dpi και με σελιδοδείκτες *  + optimized) 
 198. Τόγκας Πέτρος - Μέγιστα κι ελάχιστα αλγεβρικών παραστάσεων 1934
 199. Tόγκας Πέτρος - Διανυσματικός λογισμός
 200. Τόγκας Πέτρος - Προβλήματα γεωμετρικών τόπων και κατασκευών Α 1938 (νέα έκδοση, καλύτερη ανάλυση
 201. Τόγκας Πέτρος - Προβλήματα γεωμετρικών τόπων και κατασκευών Β 1938  (νέα έκδοση, καλύτερη ανάλυση
 202. Τσαούσης Κωνσταντίνος  - Γενικές Ασκήσεις Γεωμετρίας 1962 (εκφωνήσεις)
 203. Τσαούσης Κωνσταντίνος - Δυο νέα θεωρήματα 1974
 204. Τσίντσιφας Γιώργος - Ασκήσεις Γεωμετρίας 1968
 205. Τσίντσιφας Γιώργος - Γεωμετρία 1,  Επιπεδομετρία
 206. Τσίντσιφας Γιώργος - Γεωμετρία Α, Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί 
 207. Τσίντσιφας Γιώργος - Γεωμετρία Β, Γεωμετρικοί τόποι, γεωμετρικές κατασκευές 
 208. Φιλίππου Βασίλειος - Στερεομετρία μεθοδολογία (4η) 1977
 209. Χατζηανδρέου Μιχαήλ - Συμβολή εις την σπουδήν της γεωμετρίας 1961
 210. Χατζιδάκις Ιωάννης - Περί της κάμψεως των επιφανειών 1895 (διατριβή)
 211. Χατσόπουλος Ιωάννης - Μαθήματα γεωμετρίας, κωνικαί τομαί 1957
 212. Ψαθάς Αιμίλιος - Συμβολή εις την αναζήτησιν γεωμετρικών τόπων 1963
Σταμάτη Ευάγγελου
(επεξεργασμένα αρχεία προερχόμενα από evangelosstamatis.wordpress.com)πηγές
eisatopon.blogspot.gr (μόνο 9, Βικάτος Α΄, Γεωργιακάκη Μεθοδολογία, Δημητρίου, Κανέλλος 1η έκδ. Επιπεδομετρίας,  Κουτίβας, Ντάνης Οικονομικού, Τσίντσιφας Στερεομετρία, Τόγκας Γεωμετρία + Τριγωνομετρία )
e-library.iep.edu.gr (μόνο 10, με το λογότυπο του ΙΕΠ)
evangelosstamatis.wordpress.com (Ευάγγελος Σταμάτης)
gtsintsifas.com (μόνο 3, του Τσίντσιφα πλην Στερεομετρίας)
lisati.blogspot.gr (μόνο 1, από Ακριδέλη - Λαζαρίδου - Θερμός - Κεχαγιάς)
mathematica.gr (μόνο 1, του Κυριαζή)
www.math.uoc.gr/~pamfilos (μόνο 3, του Πάμφιλου)
parmenides52.blogspot.gr , parmenides51.blogspot.gr (όλα τα υπόλοιπα, 120+ βιβλία )


Ευχαριστούμε την βοήθειά τους, για τα αρχεία με την ένδειξη
σελιδοδείκτες * = τον Δημήτρη Συκιά (3euk1l4.blogspot.gr) [πρόσθεσε σελιδοδείκτες στο pdf]
σε ανάλυση 1200 dpi  = τον Ηλία Κουγιάνο [το σκάναρε σε καλή ανάλυση]

Αναλυτικά το ποιος σκάναρε τι, αναφέρεται στις καρτέλες στις οποίες συγκεντρώθηκαν τα παρακάτω αρχεία και είναι οι εξής:

παλια βοηθήματα


Υ.Γ. Όποιος έχει ήδη σκανάρει κάποιο παλιό εξαντλημένο βιβλίο Μαθηματικών και είναι διατεθειμένος να το μοιραστεί μαζί μας δημόσια για να διασωθεί, ας επικοινωνήσει με το parmenides51 παπάκι gmail.com

5 σχόλια:

 1. Σας ευχαριστούμε πολύ
  Στέλλα Σερεμετάκη Μαθηματικός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σας βρήκα τυχαία . Έμεινα ενεός !!! Κρίμα που είμαι " εις τας Δυσμάς του βίου μου " .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ένα μεγάλο μπράβο. Γι αυτό η Ελλάδα δεν θα πεθένει ποτέ. Γιατί έχει ανθρώπους μερακλήδες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Γιάντση Κυριακή6 Ιανουαρίου 2018 - 1:32 μ.μ.

  Συγχαρητήρια! Μεγάλη παρακαταθήκη! Σας ευχαριστούμε από καρδιάς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τα βιβλία του Τόγκα που έχετε ανεβάσει είναι μοναδικά! Ειδικά αυτά της γεωμετρίας! Συγχαρητήρια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή