όλα τα σκαναρισμένα βιβλία


Εδώ θα συγκεντρώνω τα άπαντα των σκαναρισμένων βιβλίων κι εργασιών που έχουν ανέβει στους Ρομαντικούς της Γεωμετρίας (κι αφορούν Γεωμετρία κάθε είδους και Τριγωνομετρία) για να τα βρίσκετε μαζεμένα.

Συγκεντρώνονται επίσης:  Τετράδια γνωστών Γεωμετρών  εδώ  και Σχολικές Γεωμετρίες εδώ.
Όπου αναγράφεται η ένδειξη νέα έκδοση, αυτό σημαίνει οτι το αρχικό pdf αντικαταστάθηκε από βελτιωμένο pdf, πχ. από 2 σελίδες ανά σελίδα έγινε μια σελίδα ανά σελίδα.

Δείτε και την αντίστοιχη σελίδα στην Αγάπη των Μαθηματικών, όπου συγκεντρώνονται τα αρχεία πλην Γεωμετρίας και Τριγωνομετρίας. Οι διατριβές  λόγω ιδιαιτερότητας έχουν ανέβει και στις δυο αυτές σελίδες.

Οι φράσεις ''τελευταία''  / ''όχι τελευταία'' αναφέρονται στο εαν το σκαναρισμένο αρχείο αφορά την τελευταία και καλύτερη από άποψη περιεχομένου έκδοση του βιβλίου.

Όσοι βοήθησαν με οποιονδήποτε τρόπο στις σελίδες μου, αναγράφονται αλφαβητικά στο κάτω μέρος της παρούσας σελίδας.

 1. G. Lemaire - Η Μεθοδική επίλυση του γεωμετρικού προβλήματος  (2η) 1946 (ίδιο περιεχόμενο με την τελευταία 3η) (νέα έκδοση, 1 ανά σελίδα
 2. Ακριδέλη, Λαζαρίδου, Θερμός, Κεχαγιάς -  Λελυμέναι Ασκήσεις Γεωμετρίας (Φροντ. Καζαντζή - Φιλίππου)
 3. Ακύλας Ανάργυρος - Περί των κανονικών κυρτών πολυέδρων 1952
 4. Ακύλας Ανάργυρος - Το πέμπτον αίτημα των παραλλήλων του Ευκλείδου και θεμελιώδεις τίνες προτάσεις της υπερβολικής γεωμετρίας 1957
 5. Αλτιμήσης Γρηγόρης - Μαθήματα γεωμετρίας 1976
 6. Αυδής Ιωάννης - Περί των επιπέδων ομογραφιών και ψευδομολογιών 1961  (διατριβή)
 7. Αυδής Ιωάννης - Περί των ομοπαραλληλικών ομογραφιών 1965 (ανάτυπο)
 8. Βαρέλης Σάββας - Γεωμετρικά θέματα, τεύχος Ι 1968
 9. Βαρουχάκης Νίκος - Συμπλήρωμα γεωμετρίας 1971
 10. Βαρουχάκης Νίκος - Συμπλήρωμα γεωμετρίας, λύσεις 1974 (λύσεις)
 11. Βήττας Κώστας - Ασκήσεις γεωμετρίας για ερασιτέχνες Ι  2005 
 12. Βικάτος Παναγιώτης - 1000 γενικές ασκήσεις τριγωνομετρίας, τόμος Α 1975 (σελιδοδείκτες)
 13. Βορεάδης Ιωάννης - Άσκησις γεωμετρίας (αδημοσίευτη)  1963 (παραπομπή)
 14. Βορεάδης Ιωάννης - Άσκησις γεωμετρίας (αδημοσίευτη)  1964 (παραπομπή)
 15. Γεωργιακάκης Μανώλης & Πολύδωρος - Γεωμετρία μεθοδολογία  (2η) 1975 (σελιδοδείκτες)
 16. Γεωργιακάκης Μανώλης & Πολύδωρος - Γεωμετρία Α Λυκείου μεθοδολογία 1988
 17. Γεωργιακάκης Μανώλης & Πολύδωρος - Γεωμετρία Α, 1000 μεθοδικά λυμένα θέματα 1977 (νέα έκδοση, 1 ανά σελίδα
 18. Γεωργιακάκης Μανώλης - Γεωμετρία χώρου, μεθοδολογία 1976
 19. Γιαννέλος Δρακόπουλος - Ασκήσεις Γεωμετρίας Οικονομικού Κύκλου 1977  (νέα έκδοση με σελιδοδείκτες *)
 20. Δαμίγος Εμμανουήλ - Γεωμετρικές κατασκευές και ιδιότητες 1978
 21. Δαμίγος Εμμανουήλ - Ιδιότητες αλγεβρικών επίπεδων καμπυλών και επιφανειών, και άλλαι ενδιαφέρουσαι προτάσεις 1976
 22. Δαμίγος Εμμανουήλ - Έρευνα εις γεωμετρίκα θέματα  1969
 23. Δαμίγος Εμμανουήλ - Μελέτη εις γεωμετρικά θέματα 1975
 24. Δαμίγος Εμμανουήλ - Μια μικρή μελέτη πάνω στο τετράπλευρο 1979
 25. Δημητρίου Αρίστος - Μέθοδοι επιλύσεως γεωμετρικών προβλημάτων (5η) 1976 (όλες οι εκδόσεις είναι ίδιες) (σελιδοδείκτες)
 26. Διακομανώλης Μιχαήλ - Διευρεύνηση του προβλήματος του J.D.Gergonne 1990
 27. Διακομανώλης Μιχαήλ - Λύση του περίφημου προβλήματος του J.D.Gergonne 1988
 28. Δρακόπουλος Μιχάλης - Στερεομετρία 1970
 29. Δρακόπουλος Μιχάλης & Σκιαδάς Αναστάσιος - Ασκήσεις Τριγωνομετρίας 1973
 30. Ευμορφόπουλος Κ. - Στοιχεία Μαθηματικής Λογικής, Μαθηματικός Συλλογισμός, Γεωμετρικοί Τόποι, Γεωμετρικαί Κατασκευαί
 31. Ζουρνάς, Μπαλής, Τσίντσιφας - Γεωμετρικοί τόποι
 32. Ζουρνάς, Μπαλής, Τσίντσιφας - Γεωμετρία 3, στερεομετρία <κυκλοφόρησε και με συγγραφέα μόνο τον Τσίντσιφα> (σελιδοδείκτες)
 33. Ιωαννίδης Γιάννης & Τεμπέλης Κώστας - Ασκήσεις Γεωμετρίας 1, Γεωμετρία του Επιπέδου 1975
 34. Ιωαννίδης Ιωάννης - Γεωμετρία, γεωμετρικοί τόποι και κατασκευαί <κυκλοφόρησε και με συγγραφέα τον Ταβανλη> (νέα έκδοση, 1 ανά σελίδα)
 35. Ιωαννίδης Ιωάννης - Επίπεδος γεωμετρία  (νέα έκδοση, 1 ανά σελίδα
 36. Ιωαννίδης Ιωάννης - Γεωμετρία Ι, Επίπεδα Σχήματα  1961
 37. Ιωαννίδης Ιωάννης - Γεωμετρία ΙΙΙ, των μη επιπέδων σχημάτων
 38. Καλοπίσης Τάσος & Τασσόπουλος Γιώργος - Επίπεδη Γεωμετρία Οικονομικού Κύκλου 1977
 39. Κανέλλος Σπύρος -  Ευκλείδειος γεωμετρία επίπεδος (1η) 1970 (νέα έκδοση, 1 ανά σελίδα)
 40. Κανέλλος Σπύρος -  Ευκλείδειος γεωμετρία επίπεδος (2η) 1973 (τελευταία)  (νέα έκδοση με σελιδοδείκτες *)
 41. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις επιπέδου γεωμετρίας 1  (λύσεις)
 42. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις επιπέδου γεωμετρίας 2  (λύσεις)
 43. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις επιπέδου γεωμετρίας 3  (λύσεις)
 44. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις επιπέδου γεωμετρίας 4  (λύσεις)
 45. Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις επιπέδου γεωμετρίας 5  (λύσεις)
 46. Κανέλλος Σπύρος - Μαθηματικαί Έρευναι και Εξαγόμενα, μέρος Α, Γεωμετρικά (απόσπασμα) 1965
 47. Κανέλλος Σπύρος - Περί των γεωμετρικών αξιωμάτων της κινήσεως 1975 
 48. Κανέλλος Σπύρος - Στερεομετρία 1970  (νέα έκδοση, 1 ανά σελίδα)
 49. Κανέλλος Σπύρος - Συλλογή ασκήσεων στερεομετρίας, τεύχος 1ο  (λύσεις) 
 50. Κανέλλος Σπύρος - Συλλογή ασκήσεων στερεομετρίας, τεύχος 2ο (λύσεις) (νέα έκδοση, 1 ανά σελίδα
 51. Κανέλλος Σπύρος - Συλλογή ασκήσεων στερεομετρίας, τεύχος 3ο (λύσεις) (νέα έκδοση, 1 ανά σελίδα)
 52. Κανέλλος Σπύρος - Συμπλήρωμα Γεωμετρίας 1975 (νέα έκδοση με σελιδοδείκτες *)
 53. Κανέλλος Σπύρος - Στοιχεία τριγωνομετρίας (ΙΕΠ) 1964 (όχι τελευταία, η τελευταία βγήκε με τον τίτλο Τριγωνομετρία εις πλήρη έκταση)
 54. Κανέλλος Σπύρος - Τριγωνομετρία εις πλήρη έκτασιν (τελευταία από Τριγωνομετρίες του Κανέλλου) (νέα έκδοση, 1 ανά σελίδα και με σελιδοδείκτες *)
 55. Κανέλλος Σπύρος - Συστηματικαί ασκήσεις τριγωνομετρίας, τεύχος 1ο  (λύσεις) (νέα έκδοση, 1 ανά σελίδα
 56. Κανέλλος Σπύρος - Συστηματικαί ασκήσεις τριγωνομετρίας, τεύχος 2ο  (λύσεις) (νέα έκδοση, 1 ανά σελίδα
 57. Κανέλλου Σπύρου Φροντιστήριο - 515 Ασκήσεις Επίπεδου Γεωμετρίας
 58. Kανέλλου Σπύρου Φροντιστήριο - 338 Ασκήσεις Στερεομετρίας
 59. Καντεμίρης Αργύρης - Πως μετατρέπεται η επιπεδομετρία εις στερεομετρίαν 1971
 60. Καντζιός Δημήτριος - Ασκήσεις και προβλήματα γεωμετρίας του G. Lemaire (1η) 1961 (όχι τελευταία)
 61. Κιοσκερίδης Νικόλαος - 2 Θεωρήματα 1974
 62. Κισκύρας Νίκος - Δύναμη σημείου προς έλλειψη και προς ελλειψοειδές υπό γωνία 1981
 63. Κισκύρας Νίκος - Θεωρήματα και προβλήματα γεωμετρίας, συμπλήρωμα Α 1979
 64. Κισκύρας Νίκος - Στροφοειδής καμπύλη, κογχοειδείς καμπύλες, αρχιμήδεια έλικα, λογαριθμική έλικα 1988
 65. Κισκύρας Νίκος - Το διάστημα,  ο χώρος 1991
 66. Κισκύρας Νίκος - Έρευνα εκ βαθέων, απομνημονεύματα  (παράρτημα)
 67. Κοκολάκης Αντώνης - Τρόποι που λύνονται οι ασκήσεις γεωμετρίας, επιπεδομετρία (νέα έκδοση με σελιδοδείκτες *)
 68. Κοντογιαννόπουλος Κωνσταντίνος - Μαθηματικά θέματα 1983
 69. Κουντουρατζής Παράσχος - Γεωμετρικά Θέματα 1963
 70. Κουτουμάνος Απόστολος - Σμήνη Ευθειών των οποίων αι ανάπτυκται επιφάνειαι τέμνουν προσδιοριστέαν επιφάνειαν κατά γραμμάς Tchebychef  1952 (διατριβή)
 71. Κουτίβας Ν. - Τριγωνομετρία 1971 (σελιδοδείκτες)
 72. Κρομμύδας Σωτήριος - Σπουδή σε μια άσκηση της ευκλείδειας γεωμετρίας 1973
 73. Κρομμύδας Σωτήριος - Ένα θεώρημα της ευκλείδειας γεωμετρίας 1978
 74. Κυριαζής Νίκος - Αρμονική Γεωμετρία 2015 (παραπομπή)
 75. Κυριακόπουλος Αντώνης -  Ασκήσεις Γεωμετρίας Α' Λυκείου  (Γεωμετρία για τις Εισαγωγικές Εξετάσεις του Λυκείου) 1978 (νέα έκδοση με σελιδοδείκτες *)
 76. Κυριακόπουλος Αντώνης - Μαθηματικά Β' λυκείου θετ. κατεύθυνσης 1, διανύσματα ευθεία 1999
 77. Κυριακόπουλος Αντώνης - Μαθηματικά Β' λυκείου θετ. κατεύθυνσης 2. κωνικές τομές 1999
 78. Λαδόπουλος Παναγιώτης - Περί κινητότητας γεωμετρικών σχηματισμών 1947 (διατριβή)
 79. Λάζος Λάζαρος, Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας, συμπλήρωμα 1940
 80. Λιβέρης Διονύσιος - Η θεωρία της γεωμετρικής άσκησεως (1η) 1938 (όχι τελευταία)
 81. Λιβέρης Διονύσιος - Γεωμετρία του Επιπέδου (ΙΕΠ) 1969
 82. Μάγειρας Παναγιώτης - Τριγωνομετρικά θέματα 1963
 83. Μαλαμογλου Νικόλαος - Μελέτη γεωμετρικών θεμάτων κατά την κίνησιν των γεωμετρικών σχημάτων ή υπό μορφή συνόλων 1968 (απόσπασμα) 
 84. Μακρής Βασίλειος - Το αίτημα των παραλλήλων 1932
 85. Μαντάς Ιωάννης - Τριγωνομετρία 1 1971
 86. Μαντάς Ιωάννης - Τριγωνομετρία 2  1971 (νέα έκδοση, προστέθηκαν 10 σελίδες)
 87. Μαραγκάκης Μανόλης - Γεωμετρικά Θέματα 1978 (νέα έκδοση με σελιδοδείκτες *)
 88. Μαραγκάκης Μανόλης - Τριγωνομετρικά Θέματα 1979 (νέα έκδοση με σελιδοδείκτες *)
 89. Μάργαρης Ν.Σ. - Γεωμετρία, δια τους υποψηφίους 2ης, 4ης, 6ης ομάδος (νέα έκδοση με σελιδοδείκτες *)
 90. Μαρουσάκης Παρασκευάς - Η τετραγωνική ρίζα μη τετραγώνου φυσικού είναι αριθμός ασύμμετρος 1988
 91. Μιχαλόπουλος Νικόλαος - Το πρόβλημα της διαιρέσεως του κύκλου εις ίσα μέρη 1950
 92. Μπακούρος Γεώργιος - Γεωμετρικαί ασκήσεις Α (ΙΕΠ) 1958
 93. Μπακούρος Γεώργιος - Τριγωνομετρικαί ασκήσεις Α (ΙΕΠ) 1958
 94. Μπαλμπούζης Ζήσης - Γεωμετρία, μελέτη σε ειδικά θέματα 1977
 95. Μπαρδάνης Μιχαήλ - Περί ιδιοτητών τινων του τριγώνου (2η) 1959
 96. Μπαρμπαστάθης Χρίστος - Μεγάλη επίπεδος τριγωνομετρία   1950 (νέα έκδοση,1 ανά σελίδα)
 97. Μπαρμπαστάθης Χρίστος - Ασκήσεις Θεωρητικής Γεωμετρίας, τεύχος Α Επιπεδομετρία (λύσεις)
 98. Μπαρμπαστάθης Χρίστος - Ασκήσεις Θεωρητικής Γεωμετρίας, τεύχος Β Επιπεδομετρία (λύσεις) [με σφραγίδες]
 99. Μπαρμπαστάθης Χρίστος - Ασκήσεις Τριγωνομετρίας (ΙΕΠ) (λύσεις)
 100. Μπρουζάκης Αναστάσιος - Συμπληρωματικά και παραπληρωματικά τρίγωνα 1973
 101. Μυλωνάς Γ. - Γεωμετρικές μεθοδεύσεις 1976
 102. Νικολάου Νικόλαος - Ασκήσεις Γεωμετρίας (2η) 1938
 103. Νικολάου Νικόλαος - Μεγάλη Γεωμετρία (Ζ) 1954 (τελευταία, σαν Δ)
 104. Νικολάου Νικόλαος - Μεγάλη Ευθύγραμμος Τριγωνομετρία (8η) 1954
 105. Νικολάου Νικόλαος - Παραστατική Γεωμετρία (3η)
 106. Νικολάου Νικόλαος - Συμπλήρωμα γεωμετρίας (2η) 1938 (όχι τελευταία)
 107. Ντάνης Γιάννης - Μελέτη πάνω στα εγγεγραμμένα και περιγεγραμμένα τρίγωνα δοσμένου τριγώνου (αδημοσίευτη) 1954 (παραπομπή)
 108. Ντάνης Γιάννης - Γεωμετρία (επίπεδη) πολυτεχνείου 1967 (νέα έκδοση με σελιδοδείκτες *)
 109. Ντάνης Γιάννης - Γεωμετρία οικονομικού κύκλου 1969 (σελιδοδείκτες)
 110. Ντάνης Γιάννης - Μεθοδολογία των γεωμετρικών τόπων 1977
 111. Ντάνης Γιάννης - Γεωμετρια 1, του χώρου 1974
 112. Ντάνης Γιάννης - Γεωμετρια 2, του χώρου 1972
 113. Ντάνης Γιάννης - Μελέτη επί του συνόλου των ευθειών Simson (Διαλέξεις ΕΜΕ 1962) (ανάτυπο) (νέα έκδοση του αρχείου, 2η πηγή
 114. Ξυγκάκης Μαρίνος, Σταυρόπουλος Ποθητός, Τατάκης Δημήτριος - Ασκήσεις Πρακτικής Στερεομετρίας  1950
 115. Παλαιοδημόπουλος Νίκος - Σύνθετοι Ασκήσεις, τεύχος Α, Ασκήσεις Γεωμετρίας 1954
 116. Πάλλας Αριστείδης - Γενικαί Ασκήσεις Τριγωνομετρίας Α
 117. Πάλλας Αριστείδης - Γενικαί Ασκήσεις Τριγωνομετρίας Β
 118. Πάλλας Αριστείδης - Γενικαί Ασκήσεις Τριγωνομετρίας Γ
 119. Πάλλας Αριστείδης - Λύσεις Ασκήσεων Μεγάλης Γεωμετρίας, Επιπεδομετρία Α  1974 (λύσεις)
 120. Πάλλας Αριστείδης - Λύσεις Ασκήσεων Μεγάλης Γεωμετρίας, Επιπεδομετρία Β  1959 (λύσεις)
 121. Πάλλας Αριστείδης - Λύσεις Ασκήσεων Μεγάλης Γεωμετρίας, Επιπεδομετρία Γ  1970 (λύσεις)
 122. Πάλλας Αριστείδης - Μεγάλη Γεωμετρία, τόμος Α, Επιπεδομετρία (5η)
 123. Πάλλας Αριστείδης - Μετρικοί τύποι διανυσμάτων εις τoν χώρον των ν διαστάσεων 1941 (διατριβή)
 124. Πάμφιλος Παρις - Γεωμετρία Σημειώσεις 1998
 125. Πάμφιλος Πάρις - Εισαγωγή στην Γεωμετρία  2000
 126. Πάμφιλος Παρις - Έλασσον Γεωμετρικόν Κρήτη 19 Ιουλίου 2011
 127. Πανάκης Ιωάννης - Το ισοσκελές τρίγωνο
 128. Πανάκης Ιωάννης -  Γεωμετρία του τριγώνου Α 1969
 129. Πανάκης Ιωάννης -  Γεωμετρία του τριγώνου Β 1970
 130. Πανάκης Ιωάννης -  Γεωμετρία του τριγώνου Γ 1970
 131. Πανάκης Ιωάννης  -  2500 προβλήματα γεωμετρικών τόπων, τόμος 1
 132. Πανάκης Ιωάννης  -  2500 προβλήματα γεωμετρικών τόπων, τόμος 2
 133. Πανάκης Ιωάννης - Τριγωνομετρία 1 1973
 134. Πανάκης Ιωάννης - Τριγωνομετρία 2 1973
 135. Πανάκης Ιωάννης - Τριγωνομετρία 3
 136. Παπαδάτος Ιωάννης - Αρχιμήδη, τα 13 ημικανονικά πολύεδρα 1978
 137. Παπαδημητρίου Ιωάννης -  Ασκήσεις Τριγωνομετρίας (ΙΕΠ) 1966
 138. Παπαδόπουλος Στρατής - Γεωμετρία,  μέρος Α, τόμος 2ος 1976
 139. Παπαδόπουλος Στρατής - Μαθήματα Γεωμετρίας 1968
 140. Παπαναστασίου Σωκράτης - Περί γεωμετρικού κέντρου 1959
 141. Παπανικολάου Χρήστος - Στοιχεία γεωμετρίας , Β' Στερεομετρία (ΙΕΠ) 1973
 142. Παπασπυρόπουλος Ανδρέας - Οι τριγωνομετρικοί τύποι ευρισκόμενοι γεωμετρικώς  1934
 143. Παπαχρίστου Ιωάννης -  Γεωμετρία Α Επιπεδομετρία  (2η) 1966 (όχι τελευταία)
 144. Παπαχρίστου Ιωάννης -  Γεωμετρία Β Στερεομετρία (1η) 1963 (όχι τελευταία)
 145. Παπαχρίστου Ιωάννης - Το τετράεδρον (4η) 1960
 146. Παχής Στέλιος - Ασκήσεις Γεωμετρίας Γ΄Γυμνασίου, Α'
 147. Περιστερόπουλος Αναστάσιος - Το Πρόβλημα του Απολλωνίου ή των επαφών Β' (ΙΕΠ) 1973
 148. Πνευματικός Νικόλαος - Μαθήματα Στερεομετρίας  (3η) 1965 (οχι τελευταία)
 149. Πνευματικός Νικόλαος - Μαθήματα Στερεομετρίας  (4η) 1978 (τελευταία)
 150. Πνευματικός Νικόλαος - Συμπλήρωμα Γεωμετρίας  1974
 151. Πνευματικός Νικόλαος - Ασκήσεις Συμπλήρωματος Γεωμετρίας  1975 (λύσεις)
 152. Πυλαρινός Όθων -  Αξιωματική θεμελίωσις της Ευκλείδειου Γεωμετρίας του τρισδιάστατου χώρου 1967
 153. Ρόκος Παντελής - Ευκλείδειοι μετασχηματισμοί εις τον χώρον των δυο διαστάσεων 1962 (ομιλίες)
 154. Σαββαϊδης Βάσος - Τριγωνομετρία Α 1966
 155. Σαββαϊδης Βάσος - Τριγωνομετρία Β (2η) 1963
 156. Σβερκός Κωνσταντίνος - Μαθήματα Τριγωνομετρίας, οικονομικού & τεχνικού κύκλου (ΙΕΠ) 1969
 157. Σβερκός Κωνσταντίνος - Τυπολόγιο Τριγωνομετρίας 
 158. Σιδηρόπουλος Νίκος - Το κανονικό επτάγωνο και ο Αρχιμήδης 1993
 159. Σκιαδάς Αναστάσιος - Γεωμετρία, Επιπεδομετρία Α (2η) 1973 (τελευταία)
 160. Σκιαδάς Τάσος - Η γεωμετρία κατά ενότητες θεμάτων 1977
 161. Σμυρνής Λεωνίδας - Ασκήσεις Συμπληρώματος Γεωμετρίας 1974
 162. Σταμάτης Ευάγγελος - Αρχιμήδους μηχανικά I 1946
 163. Σταμάτης Ευάγγελος - Αρχιμήδους περί της κατασκευής της πλευράς του εις τον κύκλον εγγεγραμμένου κανονικού επταγώνο 1968 (ανάτυπο)
 164. Σταμάτης Ευάγγελος - Αρχιμήδους τετραγωνισμός παραβολής 1946
 165. Σταμάτης Ευάγγελος - Το Δήλιον πρόβλημα και η τριχοτόμησις γωνίας  1949
 166. Σταυρίνος Παναγιώτης - Τα πέντε πλατωνικά στερεά 1968
 167. Σταυρόπουλος Ποθητός - Ασκήσεις Γεωμετρίας (εκφωνήσεις)
 168. Σταυρόπουλος Ποθητός - Ασκήσεις Στερεομετρίας (εκφωνήσεις)
 169. Σταυρουλάκης Γ. Δ.  - Συμπλήρωμα Γεωμετρίας
 170. Στρίκης Γεώργιος - Κυρτά κανονικά πολύεδρα 1950
 171. Στυλιανόπουλος Χριστόφορος - Συλλογή Ασκήσεων Γεωμετρίας 1938
 172. Στυλιανόπουλος Χριστόφορος - Πρόσκλησις εις τας μη ευκλείδειους γεωμετρίας 1968
 173. Σφουντούρης Κώστας - Γεωμετρικοί Τόποι
 174. Σφουντούρης Κώστας - Προσδιορισμός Σημείου (Κατασκευαί Α') 1971 
 175. Σφουντούρης Κώστας - Κατασκευή Ευθείας (Κατασκευαί Β')  1971
 176. Σφουντούρης Κώστας - Κατασκευή Τετραπλεύρων Κύκλων (Κατασκευαί Γ') 
 177. Σφουντούρης Κώστας - Κατασκευή Τριγώνων (Κατασκευαί Δ')
 178. Σφουντούρης Κώστας - Συνοπτική στερεομετρία
 179. Ταβανλής Χρήστος - Επίπεδος γεωμετρία 1 (2η) (τελευταία)
 180. Ταβανλής Χρήστος - Μαθήματα μη Επιπέδου Γεωμετρίας 1
 181. Ταβανλής Χρήστος - Μαθήματα μη Επιπέδου Γεωμετρίας 2
 182. Τασσόπουλος Γιώργος  - Αναλυτική Γεωμετρία 1981
 183. Τασσόπουλος Γιώργος - Διανυσματικός Λογισμός 1981
 184. Τασσόπουλος Γιώργος - Διανυσματικός Λογισμός 1992
 185. Τασσόπουλος Γιώργος, Καλοπίσης Τάσος  - Επίπεδη Γεωμετρία Οικονομικού Κύκλου 1977
 186. Τασόπουλος Γ.  - Προτάσεις στα τρίγωνα και στις τρίεδρες στερεές γωνίες 1965 (ανάτυπο)
 187. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας Α (λύσεις)
 188. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας Β1 (λύσεις)
 189. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας Β2 (λύσεις)
 190. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας Γ1 (λύσεις)
 191. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας Γ2 (λύσεις)
 192. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας Δ (λύσεις)
 193. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας Ε (λύσεις)
 194. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας ΣΤ (λύσεις)
 195. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας Ζ (λύσεις)
 196. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Τριγωνομετρίας Α (λύσεις)
 197. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Τριγωνομετρίας Β (λύσεις)
 198. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Τριγωνομετρίας Γ (λύσεις)
 199. Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Τριγωνομετρίας Δ (λύσεις)
 200. Τόγκας Πέτρος - Ευθύγραμμος τριγωνομετρία (8η)  (τελευταία, σαν 3η 1957) (σελιδοδείκτες)
 201. Τόγκας Πέτρος - Θεωρητική γεωμετρία (25η)  (τελευταία, σαν 3η 1957) (σελιδοδείκτες)
 202. Τόγκας Πέτρος - Θεωρητική γεωμετρία (27η)  (τελευταία, σαν 3η 1957) (σε ανάλυση 1200 dpi και με σελιδοδείκτες *  + optimized) 
 203. Τόγκας Πέτρος - Μέγιστα κι ελάχιστα αλγεβρικών παραστάσεων 1934
 204. Tόγκας Πέτρος - Διανυσματικός λογισμός
 205. Τόγκας Πέτρος - Προβλήματα γεωμετρικών τόπων και κατασκευών Α 1938 (νέα έκδοση, καλύτερη ανάλυση
 206. Τόγκας Πέτρος - Προβλήματα γεωμετρικών τόπων και κατασκευών Β 1938  (νέα έκδοση, καλύτερη ανάλυση
 207. Τσαούσης Κωνσταντίνος  - Γενικές Ασκήσεις Γεωμετρίας 1962 (εκφωνήσεις)
 208. Τσαούσης Κωνσταντίνος - Δυο νέα θεωρήματα 1974
 209. Τσίντσιφας Γιώργος - Ασκήσεις Γεωμετρίας 1968
 210. Τσίντσιφας Γιώργος - Γεωμετρία 1,  Επιπεδομετρία
 211. Τσίντσιφας Γιώργος - Γεωμετρία Α, Γεωμετρικοί μετασχηματισμοί 
 212. Τσίντσιφας Γιώργος - Γεωμετρία Β, Γεωμετρικοί τόποι, γεωμετρικές κατασκευές 
 213. Φιλίππου Βασίλειος - Στερεομετρία μεθοδολογία (4η) 1977
 214. Χατζηανδρέου Μιχαήλ - Συμβολή εις την σπουδήν της γεωμετρίας 1961
 215. Χατζιδάκις Ιωάννης - Περί της κάμψεως των επιφανειών 1895 (διατριβή)
 216. Χατσόπουλος Ιωάννης - Μαθήματα γεωμετρίας, κωνικαί τομαί 1957
 217. Ψαθάς Αιμίλιος - Συμβολή εις την αναζήτησιν γεωμετρικών τόπων 1963
Σταμάτη Ευάγγελου
(επεξεργασμένα αρχεία προερχόμενα από evangelosstamatis.wordpress.com)πηγές
eisatopon.blogspot.gr (μόνο 9, Βικάτος Α΄, Γεωργιακάκη Μεθοδολογία, Δημητρίου, Κανέλλος 1η έκδ. Επιπεδομετρίας,  Κουτίβας, Ντάνης Οικονομικού, Τσίντσιφας Στερεομετρία, Τόγκας Γεωμετρία + Τριγωνομετρία )
e-library.iep.edu.gr (μόνο 10, με το λογότυπο του ΙΕΠ)
evangelosstamatis.wordpress.com (Ευάγγελος Σταμάτης)
gtsintsifas.com (μόνο 3, του Τσίντσιφα πλην Στερεομετρίας)
lisati.blogspot.gr (μόνο 1, από Ακριδέλη - Λαζαρίδου - Θερμός - Κεχαγιάς)
mathematica.gr (μόνο 1, του Κυριαζή)
www.math.uoc.gr/~pamfilos (μόνο 3, του Πάμφιλου)
parmenides52.blogspot.gr , parmenides51.blogspot.gr (όλα τα υπόλοιπα, 120+ βιβλία )


Ευχαριστούμε την βοήθειά τους, για τα αρχεία με την ένδειξη
σελιδοδείκτες * = τον Δημήτρη Συκιά (3euk1l4.blogspot.gr) [πρόσθεσε σελιδοδείκτες στο pdf]
σε ανάλυση 1200 dpi  = τον Ηλία Κουγιάνο [το σκάναρε σε καλή ανάλυση]

Αναλυτικά το ποιος σκάναρε τι, αναφέρεται στις καρτέλες στις οποίες συγκεντρώθηκαν τα παρακάτω αρχεία και είναι οι εξής:

παλιά βοηθήματα


Υ.Γ. Όποιος έχει ήδη σκανάρει κάποιο παλιό εξαντλημένο βιβλίο Μαθηματικών και είναι διατεθειμένος να το μοιραστεί μαζί μας δημόσια για να διασωθεί, ας επικοινωνήσει με το parmenides51 παπάκι gmail.com

7 σχόλια:

 1. Σας ευχαριστούμε πολύ
  Στέλλα Σερεμετάκη Μαθηματικός

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Σας βρήκα τυχαία . Έμεινα ενεός !!! Κρίμα που είμαι " εις τας Δυσμάς του βίου μου " .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Ένα μεγάλο μπράβο. Γι αυτό η Ελλάδα δεν θα πεθένει ποτέ. Γιατί έχει ανθρώπους μερακλήδες.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Γιάντση Κυριακή6 Ιανουαρίου 2018 - 1:32 μ.μ.

  Συγχαρητήρια! Μεγάλη παρακαταθήκη! Σας ευχαριστούμε από καρδιάς.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Τα βιβλία του Τόγκα που έχετε ανεβάσει είναι μοναδικά! Ειδικά αυτά της γεωμετρίας! Συγχαρητήρια!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Απίστευτο site!!!!Βρήκα τα βιβλία που μελέτησα στις εισαγωγικές και όχι μόνο!! Πολλά συγχαρητήρια...Δεν το πιστεύω, έχει τα πάντα!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Συγχαρητήρια για την σπουδαία δουλειά που κάνετε.
  Μου θυμίσατε τα σχολικά μου χρόνια.Να είστε καλά.

  ΑπάντησηΔιαγραφή