σχολικό υλικό
για μαθητές
επιπλέον υλικό
για καθηγητές
προχωρημένο υλικό
για ρομαντικούς
ξενόγλωσσο υλικό
για διαγωνισμούς

Μαθηματικά
- Α΄ Γυμνασίου
- Β΄ Γυμνασίου
- Γ΄ Γυμνασίου

Γεωμετρία
- Α΄ Λυκείου
- Β΄ Λυκείουσχολικά βιβλία Γεωμετρίας 1940-2018

πρόσφατα βιβλία

πρόσφατα άρθρα + εργασίες
άρθρα γεωμετρίας
- ΕΜΕ + παραρτημάτων
- Quantum GR


διπλωματικές εργασίες
κωνικές τομές γεωμετρικά
μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες

η γεωμετρία στις εισαγωγικές εξετάσεις


σύγχρονες βιβλιοπροτάσεις
πρόσφατα βιβλία

συλλογές ασκήσεων
αντιστροφή + μετασχηματισμοί
Προβολική + Παραστατική

παλιά βοηθήματα
- Γεωμετρίας
- Τριγωνομετρίας
- Αναλυτικής Γεωμετρίας

καρτέλα υποστήριξης ομάδας fb

Απολλώνιο πρόβλημα (εργασία)

Η Στήλη της Γεωμετρίας (ανενεργή)

ιδανική βιβλιοθήκη Γεωμετρίαςαπό την σελίδα
imogeometry.blogspot.gr

προβολή και ανάδειξη εργασιών ελλήνων μαθηματικών (φηφιακή διάσωση και ελεύθερη πρόσβαση σε εξαντλημένα αρχεία σκαναρισμένα)

Άλγεβρα Γεωμετρία + Τριγωνομετρία φροντιστηριακά φυλλάδια μαθηματικά περιοδικά
βοηθήματα
- Άλγεβρας πριν το 1980
- Άλγεβρας μετά το 1980
- Αριθμητικής Θεωρητικής
- Αριθμοθεωρίας
- Τριτοβάθμιας

- εργασίες + διατριβές

- όλα τα παραπάνω βιβλία σκαναρισμένα ανά συγγραφέα

''για την αγάπη των μαθηματικών''
βοηθήματα
- Γεωμετρίας
- Τριγωνομετρίας
- Αναλυτικής Γεωμετρίας

- Κιβωτός Εργασιών Γεωμετρίας

- όλα τα παραπάνω βιβλία σκαναρισμένα ανά συγγραφέα

σχολικές Γεωμετρίες 1940-2018
τετράδια γνωστών Γεωμετρών
ιδανική βιβλιοθήκη Γεωμετρίας

''για τους ρομαντικους της γεωμετρίας''
Φροντιστήριο Αττικόν
Μηναίο Δελτίο Θεμάτων '68-

Φροντιστήριο Βασιλειάδη
Κόσμος του Σπουδαστή ΄66-

Φροντιστήριο Σύγχρονον
περιοδικό Σύγχρονον '72-

Φροντιστήριο Πάλλα
Ετήσιο Δελτίο Θεμάτων 1947-80

λοιπά φροντιστηριακά φυλλάδια

από την σελίδα ''για την αγάπη των μαθηματικών''
ηλεκτρονικά
- η Στήλη των Μαθηματικών
- Όπερ έδει δείξαι
- λοιπά ηλεκτρονικά μαθηματικά περιοδικά

έντυπα
- περιοδικά της ΕΜΕ
- μαθηματικά περιοδικά εκτός ΕΜΕ 1916-

''για την αγάπη των μαθηματικών''

Για προβλήματα Γεωμετρίας Ολυμπιάδων, σημειώσεις & βιβλία στα Αγγλικά, ελάτε στην σελίδα: Imogeometry

Κυριακή, 6 Σεπτεμβρίου 2015

Τσίντσιφας Γιώργος: 6 βιβλία γεωμετρίας

  • Ζουρνάς, Μπαλλής, Τσίντσιφας - Γεωμετρικοί Τόποι 
  • Τσίντσιφας Γιώργος - Ασκήσεις Γεωμετρίας
  • Τσίντσιφας Γιώργος - Γεωμετρια Ι, Επιπεδομετρία, αποδεικτικαί προτάσεις
  • Τσίντσιφας Γιώργος - Γεωμετρια ΙΙΙ, Στερεομετρία
  • Τσίντσιφας Γιώργος - Γεωμετρικοί Τόποι, Γεωμετρικαί Κατασκευές
  • Τσίντσιφας Γιώργος - Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί

Ο Γιώργος Τσίντσιφας είναι από παλιά o πιο γνωστός Θεσσαλονικιός Γεωμέτρης και πλέον ερευνητής της Γεωμετρίας.

Το 1968 , στα πρώτα χρόνια του Σύγχρονου Φροντιστηρίου, έγραψε το παρακάτω βιβλίο, που αποτέλεσε βάση για τα μετέπειτα βιβλία του. Ευχαριστούμε τον Αντώνη Τσιπρόπουλο που το δάνεισε για να το σκανάρω. Τα όποια χειρόγραφα σχόλια είναι δικά του.

Ασκήσεις Γεωμετρίας, Θεσσαλονίκη 1968

 

'Εχει γράψει ένα από τα καλύτερα βιβλία Επιπεδομετρίας που κυκλοφόρησαν ποτέ στην ελληνική βιβλιογραφία από την κλασική πλέον εποχή της σχολικής Γεωμετρίας, τις μέρες των Εισαγωγικών Εξετάσεων πριν το 1980.  Για την Αθήνα, είναι ένα βιβλίο θρύλος, αρκετοί το είχαν ακουστά, αλλά λίγοι το είχαν δει τότε. Υπήρχε η φήμη οτι υπάρχει ένα βιβλίο ενός Θεσσαλονικιού που έχει ωραίες ασκήσεις, όμορφα λυμένες και ζόρικες άλυτες. Όσοι το είχαν το φύλαγαν στην άκρη για δύσκολες ασκήσεις. Εξακολουθεί να παραμένει μπροστά από την εποχή που γράφτηκε (πριν το 1980) και ακόμα προτείνεται σε όσους ασχολούνται με μαθηματικούς διαγωνισμούς.  Το συγκεκριμένο αρχείο είχε ανέβει στην ιστοσελίδα του συγγραφέα (http://gtsintsifas.com) αλλά λειψό, ήταν μέχρι την σελίδα 336. Σκάναρα τις υπόλοιπες 67 σελίδες και τώρα είναι ολόκληρο.


https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpb3NEZTBkTFd1cEE/view?usp=sharing

Το βιβλίο του Γεωμετρικοί Τόποι, Κατασκευές προέρχεται από την σελίδα του gtsintsifas.com.  

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpTFdGS2xjSmJ4YU0/edit

Είχε γράψει βιβλίο με τίτλο Γεωμετρικοί Τόποι μαζί με τους Ζουρνά και Μπαλλή στο Σύγχρονο Φροντιστήριο.  Για την ψηφιακή διάσωση του βιβλίου με τους 3 συγγραφείς ευγνωμονούμε τον Παναγιώτη Ιωαννίδη από Θεσσαλονίκη.

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpaE9rT0p2akNnVmM/view?usp=sharing

 
Το βιβλίο του Γεωμετρικοί Μετασχηματισμοί προέρχεται από την σελίδα του gtsintsifas.com 


https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpZjV0Z3hJSTdPT1k/edit

Το βιβλίο του Γεωμετρία ΙΙΙ, Στερεομετρία υπήρχε στο διαδίκτυο και προέρχεται από την σελίδα του eisatopon.blogspot.gr.  
(αναφέρεται μόνο 1 όνομα και όχι 3 γιατί μεταγενέστερα κυκλοφόρησε μόνο με το όνομα του Τσίντσιφα)

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpTWxFV1U3MFg0REE/view?usp=sharing

Όποιος άλλος έχει παλιά βιβλία Μαθηματικών σκαναρισμένα ή εργασίες / μονογραφίες  Γεωμετρίας για να τις σκανάρω εγώ  με πρόθεση να τα μοιραστεί (δημόσια) για να διασωθούν, ας επικοινωνήσει με το parmenides51 παπάκι gmail.com .

1 σχόλιο: