σχολικό υλικό
για μαθητές
επιπλέον υλικό
για καθηγητές
προχωρημένο υλικό
για ρομαντικούς
ξενόγλωσσο υλικό
για διαγωνισμούς

Μαθηματικά
- Α΄ Γυμνασίου
- Β΄ Γυμνασίου
- Γ΄ Γυμνασίου

Γεωμετρία
- Α΄ Λυκείου
- Β΄ Λυκείουσχολικά βιβλία Γεωμετρίας 1940-2018

πρόσφατα βιβλία

πρόσφατα άρθρα + εργασίες
άρθρα γεωμετρίας
- ΕΜΕ + παραρτημάτων
- Quantum GR


διπλωματικές εργασίες
κωνικές τομές γεωμετρικά
μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες

η γεωμετρία στις εισαγωγικές εξετάσεις


σύγχρονες βιβλιοπροτάσεις
πρόσφατα βιβλία

συλλογές ασκήσεων
αντιστροφή + μετασχηματισμοί
Προβολική + Παραστατική

παλιά βοηθήματα
- Γεωμετρίας
- Τριγωνομετρίας
- Αναλυτικής Γεωμετρίας

καρτέλα υποστήριξης ομάδας fb

Απολλώνιο πρόβλημα (εργασία)

Η Στήλη της Γεωμετρίας (ανενεργή)

ιδανική βιβλιοθήκη Γεωμετρίαςαπό την σελίδα
imogeometry.blogspot.gr

προβολή και ανάδειξη εργασιών ελλήνων μαθηματικών (φηφιακή διάσωση και ελεύθερη πρόσβαση σε εξαντλημένα αρχεία σκαναρισμένα)

Άλγεβρα Γεωμετρία + Τριγωνομετρία φροντιστηριακά φυλλάδια μαθηματικά περιοδικά
βοηθήματα
- Άλγεβρας πριν το 1980
- Άλγεβρας μετά το 1980
- Αριθμητικής Θεωρητικής
- Αριθμοθεωρίας
- Τριτοβάθμιας

- εργασίες + διατριβές

- όλα τα παραπάνω βιβλία σκαναρισμένα ανά συγγραφέα

''για την αγάπη των μαθηματικών''
βοηθήματα
- Γεωμετρίας
- Τριγωνομετρίας
- Αναλυτικής Γεωμετρίας

- Κιβωτός Εργασιών Γεωμετρίας

- όλα τα παραπάνω βιβλία σκαναρισμένα ανά συγγραφέα

σχολικές Γεωμετρίες 1940-2018
τετράδια γνωστών Γεωμετρών
ιδανική βιβλιοθήκη Γεωμετρίας

''για τους ρομαντικους της γεωμετρίας''
Φροντιστήριο Αττικόν
Μηναίο Δελτίο Θεμάτων '68-

Φροντιστήριο Βασιλειάδη
Κόσμος του Σπουδαστή ΄66-

Φροντιστήριο Σύγχρονον
περιοδικό Σύγχρονον '72-

Φροντιστήριο Πάλλα
Ετήσιο Δελτίο Θεμάτων 1947-80

λοιπά φροντιστηριακά φυλλάδια

από την σελίδα ''για την αγάπη των μαθηματικών''
ηλεκτρονικά
- η Στήλη των Μαθηματικών
- Όπερ έδει δείξαι
- λοιπά ηλεκτρονικά μαθηματικά περιοδικά

έντυπα
- περιοδικά της ΕΜΕ
- μαθηματικά περιοδικά εκτός ΕΜΕ 1916-

''για την αγάπη των μαθηματικών''

Για προβλήματα Γεωμετρίας Ολυμπιάδων, σημειώσεις & βιβλία στα Αγγλικά, ελάτε στην σελίδα: Imogeometry

Τετάρτη, 29 Ιουνίου 2016

Ιωαννίδης Ιωάννης: φωτογραφία + 4 βιβλία

  • Ιωαννίδης Ιωάννης - Γεωμετρία Ι, Ευθύγραμμα Σχήματα, δια τους Υποψηφίους του ΕΜΠ (1961)
  • Ιωαννίδης Ιωάννης - Γεωμετρία ΙΙΙ, των Μη Επιπέδων Σχημάτων 
  • Ιωαννίδης Ιωάννης - Γεωμετρία, Γεωμετρικοί Τόποι και Κατασκευαί
  • Ιωαννίδης Ιωάννης - Επίπεδος Γεωμετρία Ι (1970)
  • Ιωαννίδης Γιάννης, Τεμπέλης Κώστας - Ασκήσεις Γεωμετρίας 1, Γεωμετρία του Επιπέδου (1975)

Μερικοί συγγραφείς δεν χρειάζονται συστάσεις.


Για τον Γεωμέτρη Γιάννη Ιωαννίδη ο,τι και να πει κανείς είναι λίγο. Είναι ο πιο διάσημος (καθαρός) Γεωμέτρης πριν το 1980 όσον αφορά την Ευκλείδεια Γεωμετρία. Έγραψε πολλά βιβλία Γεωμετρίας συμπεριλαμβανομένου και των σχολικών εγχειριδίων Γ΄και Δ΄ Γυμνασίου τα σχολικά έτη 1968-69, 1969-70. Είχε κυκλοφορήσει και 4 βιβλία με χρωματιστά εξώφυλλα με τους αριθμούς 1,3,6,12 από τις εκδόσεις Κορφιάτη. Ας αναφέρω οτι δεν βγήκαν άλλα νούμερα και ο αρχικός στόχος ήταν να ετοιμάσει 12 βιβλία αλλά μόνο 4 δημοσίευσε. Το πιο γνωστό βιβλίο του, είναι η ''Επίπεδος Γεωμετρία'' που κυκλοφόρησε το 1970 και είναι το βιβλίο εκείνο που αναφέρονται όλοι όταν μιλάνε για την Γεωμετρία του Ιωαννίδη. Τα σχολικά που έγραψε ήταν σύμφωνα με την αξιωματική θεμελίωση του Hilbert , είχαν μέχρι και προσανατολισμένες γωνίες και ήταν τόσο απαιτητικά ώστε το 2ος έτος τα σχολικά του αποσύρθηκαν πριν τα Χριστούγεννα και επανήλθε στα σχολεία τότε η ''Θεωρητική Γεωμετρία'' του Νικολάου. Στην Θετική Κατεύθυνση χρησιμοποιήθηκε η σχολική Γεωμετρία του Πανάκη που ενώ αρχικά είχε γραφεί μόνο για Ε΄ Γυμνασίου μετά χρησιμοποιήθηκε σε Δ', Ε' και Στ' Γυμνασίου.
Ας αναφέρω κι ένα ανέκδοτο που έφτασε στα αυτιά μου μέσω του Κώστα Δόρτσιου και λογικά θα κρύβει μια δόσης αλήθειας. Τελειώνει το 1ο μάθημα ο καθηγητής του σχολείου στην Γεωμετρία της Δ' Γυμνασίου και βάζει τις πρώτες 2 άλυτες ασκήσεις για το σπίτι από το σχολικό του Ιωαννίδη της Δ' Γυμνασίου. Την επομένη οι μαθητές δεν κατάφεραν να λύσουν καμία άσκηση. Ο καθηγητής αναρωτιέται τι μπορεί να είχαν οι 2 πρώτες ασκήσεις που τους δυσκόλεψαν τόσο και ξεκινά να τις λύνει στον πίνακα. Σε δυο ώρες είχε λύσει μόνο την πρώτη.

Για την ψηφιακή διάσωση (σάρωση και διάθεση) του αρχείου αυτού ευγνωμονούμε τον Τοπογράφο Μηχανικό Ευάγγελο Μανωλόπουλο.


Ιωαννίδης Ιωάννης - Επίπεδος Γεωμετρία Ι (1970)

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpTTM3SElLSlIwMDA/view?usp=sharing


Το παρακάτω βιβλίο με τίτλο Γεωμετρικοί Τόποι και Κατασκευαί, αλλά δεν αναφέρει τον συγκεκριμένο τίτλο στο εξώφυλλο παρά μόνο σε υποσέλιδο εντός του. Εκδόθηκε μετά το 1970 και κυκλοφόρησε και με διαφορετικά εξώφυλλα. Σε  μια άλλη έκδοση έχει το ίδιο ακριβώς περιεχόμενο και συγγραφέα και τον Χρήστο Ταβανλή.
Για την ψηφιακή διάσωση ευγνωμονούμε τον Τοπογράφο Μηχανικό Ευάγγελο Μανωλόπουλο .

Ιωαννίδης Ιωάννης - Γεωμετρικοί Τόποι και Κατασκευαί

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpM0UyeHp3RnJvdXc/view?usp=sharing


Ορίστε ένα από τα πρώτα και ογκώδη βιβλία του μεγάλου Γεωμέτρη Ιωάννη Ιωαννίδη.

Ευχαριστούμε για την ψηφιακή διάσωση τους Ναυπηγούς Μηχανολόγους Μηχανικούς Άρη Παυλάκη και Σωφρόνη Σερμπετζόγλου.
 
Ιωαννίδης Ιωάννης - Γεωμετρία Ι, Ευθύγραμμα Σχήματα
https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpSUJLM1RoZ1psdGM/view?usp=sharing


Η φροντιστηριακή Στερεομετρία* του Ιωάννη Ιωαννίδη αποτελεί ένα βιβλίο αναφοράς.

*ο πλήρης τίτλος είναι:
Γεωμετρία ΙΙΙ, των Μη Επιπέδων Σχημάτων,
Αποδεικτικαί Προτάσεις και Προβλήματα
δια τους μαθητές του Λυκείου και δια τους υποψηφίους του Ακαδημαϊκού Απολυτηρίου

Για το σκανάρισμα της Στερεομετρίας, ευγνωμονούμε τον Ναυπηγό Μηχανολόγο Μηχανικό Άρη Παυλάκη.


Ιωαννίδης Ιωάννης - Γεωμετρία ΙΙΙ, των Μη Επιπέδων Σχημάτων 

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpT3E2WUNEVjJ0OWM/view?usp=sharing


Ιωαννίδης Γιάννης & Τεμπέλης Κώστας
Ασκήσεις Γεωμετρίας 1, Γεωμετρία του Επιπέδου (1975)


Για την παρακάτω φωτογραφία του Γιάννη Ιωαννίδη ευγνωμονούμε τον γιό του, Γιώργο και τον μεσάζοντα, φίλο και ρομαντικό της Γεωμετρίας Γιάννη Καράμπελα.


Υ.Γ. Τα σχολικά βιβλία του Ιωαννίδη βρίσκονται εδώ.


Όποιος άλλος έχει παλιά εξαντλημένα βιβλία Μαθηματικών σκαναρισμένα ή εργασίες / μονογραφίες Γεωμετρίας για να τις σκανάρω εγώ με πρόθεση να τα μοιραστεί (δημόσια) για να διασωθούν, ας επικοινωνήσει με το parmenides51 παπάκι gmail.com .

1 σχόλιο: