σχολικό υλικό
για μαθητές
επιπλέον υλικό
για καθηγητές
προχωρημένο υλικό
για ρομαντικούς
ξενόγλωσσο υλικό
για διαγωνισμούς

Μαθηματικά
- Α΄ Γυμνασίου
- Β΄ Γυμνασίου
- Γ΄ Γυμνασίου

Γεωμετρία
- Α΄ Λυκείου
- Β΄ Λυκείουσχολικά βιβλία Γεωμετρίας 1940-2018

πρόσφατα βιβλία

πρόσφατα άρθρα + εργασίες
άρθρα γεωμετρίας
- ΕΜΕ + παραρτημάτων
- Quantum GR


διπλωματικές εργασίες
κωνικές τομές γεωμετρικά
μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες

η γεωμετρία στις εισαγωγικές εξετάσεις


σύγχρονες βιβλιοπροτάσεις
πρόσφατα βιβλία

συλλογές ασκήσεων
αντιστροφή + μετασχηματισμοί
Προβολική + Παραστατική

παλιά βοηθήματα
- Γεωμετρίας
- Τριγωνομετρίας
- Αναλυτικής Γεωμετρίας

καρτέλα υποστήριξης ομάδας fb

Απολλώνιο πρόβλημα (εργασία)

Η Στήλη της Γεωμετρίας (ανενεργή)

ιδανική βιβλιοθήκη Γεωμετρίαςαπό την σελίδα
imogeometry.blogspot.gr

προβολή και ανάδειξη εργασιών ελλήνων μαθηματικών (φηφιακή διάσωση και ελεύθερη πρόσβαση σε εξαντλημένα αρχεία σκαναρισμένα)

Άλγεβρα Γεωμετρία + Τριγωνομετρία φροντιστηριακά φυλλάδια μαθηματικά περιοδικά
βοηθήματα
- Άλγεβρας πριν το 1980
- Άλγεβρας μετά το 1980
- Αριθμητικής Θεωρητικής
- Αριθμοθεωρίας
- Τριτοβάθμιας

- εργασίες + διατριβές

- όλα τα παραπάνω βιβλία σκαναρισμένα ανά συγγραφέα

''για την αγάπη των μαθηματικών''
βοηθήματα
- Γεωμετρίας
- Τριγωνομετρίας
- Αναλυτικής Γεωμετρίας

- Κιβωτός Εργασιών Γεωμετρίας

- όλα τα παραπάνω βιβλία σκαναρισμένα ανά συγγραφέα

σχολικές Γεωμετρίες 1940-2018
τετράδια γνωστών Γεωμετρών
ιδανική βιβλιοθήκη Γεωμετρίας

''για τους ρομαντικους της γεωμετρίας''
Φροντιστήριο Αττικόν
Μηναίο Δελτίο Θεμάτων '68-

Φροντιστήριο Βασιλειάδη
Κόσμος του Σπουδαστή ΄66-

Φροντιστήριο Σύγχρονον
περιοδικό Σύγχρονον '72-

Φροντιστήριο Πάλλα
Ετήσιο Δελτίο Θεμάτων 1947-80

λοιπά φροντιστηριακά φυλλάδια

από την σελίδα ''για την αγάπη των μαθηματικών''
ηλεκτρονικά
- η Στήλη των Μαθηματικών
- Όπερ έδει δείξαι
- λοιπά ηλεκτρονικά μαθηματικά περιοδικά

έντυπα
- περιοδικά της ΕΜΕ
- μαθηματικά περιοδικά εκτός ΕΜΕ 1916-

''για την αγάπη των μαθηματικών''

Για προβλήματα Γεωμετρίας Ολυμπιάδων, σημειώσεις & βιβλία στα Αγγλικά, ελάτε στην σελίδα: Imogeometry

Κυριακή, 19 Νοεμβρίου 2017

Δαμίγος Εμμανουήλ: άπαντα, 3 βιβλία + 3 εργασίες + σχολικό

  • Δαμίγος Εμμανουήλ - Γεωμετρικές κατασκευές και ιδιότητες (1978)
  • Δαμίγος Εμμανουήλ - Έρευνα εις γεωμετρίκα θέματα (1969)
  • Δαμίγος Εμμανουήλ - Ιδιότητες αλγεβρικών επίπεδων καμπυλών και επιφανειών, και άλλαι ενδιαφέρουσαι προτάσεις (1976)
  • Δαμίγος Εμμανουήλ - Μελέτη εις γεωμετρίκα θέματα (1975)
  • Δαμίγος Εμμανουήλ - Μια μικρή μελέτη πάνω στο τετράπλευρο (1979) 
  • Δαμίγος Εμμανουήλ - Μονογραφία  (1969)
  • Βαβάλιαρος Γ. , Δαμίγος Ε. & Κουσέρας Ν. : Ευκλείδειος Γεωμετρία Β Λυκείου, Ασκήσεις και λύσεις των ασκήσεων ΟΕΔΒ (1983)

Κάθε εποχή έχει τους ρομαντικούς. άτομα που ασχολούνται ερασιτεχνικά με ένα αντικείμενο χωρίς να περιμένουν μια οποιαδήποτε υλική αντάμοιβή γι΄αυτό.  Συνήθως τις ιδιαίτερες ανησυχίες τους τις έβγαζαν σε αυτοέκδοση μιας και  η αγορά δεν είναι σε θέση να συντηρήσει / στηρίξει  εκδοτικά τέτοιες προσπάθειες. Επειδή όμως τα άτομα αυτά έχουν μια ιδιαίτερη αντιμετώπιση προς το αντικείμενο αυτό, αρκετές φορές εκπλήσσουν ευχάριστα με το αποτέλεσμά της ενασχόλησής τους αυτής.
Ένας τέτοιος ρομαντικός είναι και ο Εμμανουήλ Δαμίγος. Συμμετείχε στην ομάδα συγγραφεών (Βαβαλιέρος, Δαμίγος, Κουσέρας) που έβγαλαν τα έτη 1983-1985 το λυσάρι της Γεωμετρίας β' Λυκείου, με τον τίτλο ''Ευκλείδειος γεωμετρία : ασκήσεις και λύσεις των ασκήσεων : Β' Λυκείου'' .
Από όσο γνωρίζω , συνολικά έγραψε 3 βιβλία και 3 εργασίες. Το ένα βιβλίο αφορούσε Άλγεβρα και τα υπόλοιπα Γεωμετρία. Το ξεχωριστό που είχαν οι Γεωμετρίες του, ήταν οτι ήταν εκτός σχολικής πραγματικότητας, εκτός πνέυματος εισαγωγικών εξετάσεων. Ενδεικτικά μου είχε κάνει εντύπωση οτι μελετούσε Κωνικές Τομές με Θ. Μενελάου και Αναλυτική Γεωμετρία.

Παρακάτω ανέβηκαν τα άπαντά του.


Δαμίγος Εμμανουήλ -  Έρευνα εις γεωμετρίκα θέματα 
(182 σελ. 1969)

Δαμίγος Εμμανουήλ -  Μονογραφία
[σχετική με αντίστροφες εξισώσεις 3ου, 4ου, 5ου και 6ου βαθμού]
(132 σελ. 1970)


Δαμίγος Εμμανουήλ - Μελέτη εις γεωμετρίκα θέματα (1975)Δαμίγος Εμμανουήλ - Ιδιότητες αλγεβρικών επίπεδων καμπυλών και επιφανειών, και άλλαι ενδιαφέρουσαι προτάσεις 

(68 σελ. 1976)
Δαμίγος Εμμανουήλ - Γεωμετρικές κατασκευές και ιδιότητες 
(47 σελ. 1978)


Δαμίγος Εμμανουήλ - Μια μικρή μελέτη πάνω στο τετράπλευρο 
(32 σελ. 1979)
Περισσότερα για το σχολικό που συμμετείχε:

Γ. Βαβάλιαρος, Ε. Δαμίγος & Ν. Κουσέρας : Ευκλείδειος Γεωμετρία Β΄Λυκείου, Ασκήσεις και λύσεις των ασκήσεων Ο.Ε.Δ.Β.

1983-84, ..., 1985-86 Β΄ Λυκείου (χρησιμοποιήθηκε ως συλλογή ασκήσεων για το βιβλίο του Χ. Παπανικολάου, το οποίο εκείνα τα σχολικά έτη δεν είχε ασκήσεις) (σχολικό σε pdf <2σε1>)

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpUjltdGdBR2dyd2c/view

Ευχαριστώ για τον σκανάρισμα του σχολικού, τον Παύλο Τρύφων.

Βιβλιογραφία του:
01. Έρευνα σε Γεωμετρικά Θέματα (Αθήνα 1969, σελ. 182)
02. Μονογραφία, μετ' 20 παραδειγμάτων και 83 πρωτότυπων ασκήσεων προτεινομένων προς λύσιν (Αθήνα 1970, σελ. 132)
03. Μελέτη σε Γεωμετρικά Θέματα (Αθήνα 1975, σελ. 139)
04. Ιδιότητες αλγεβρικών επίπεδων καμπυλών και επιφανειών (Αθήνα 1976, σελ. 68)
05. Γεωμετρικές Κατασκευές και Ιδιότητες (Αθήνα 1978, σελ. 47)
06. Μια μικρή μελέτη πάνω στο τετράπλευρο (Αθήνα 1979, σελ. 32)
07. Ευκλείδειος γεωμετρία Β' Λυκείου : ασκήσεις και λύσεις των ασκήσεων - Με τους Γεώργιο Ν.Βαβαλιάρο και Νικόλαο Γ. Κουσέρα (ΟΕΔΒ 1983, σελ. 218)


Ευπρόσδεκτά είναι οποιαδήποτε τετράδια Γεωμετρίας από οποιονδήποτε μεγάλο Γεωμέτρη της εποχής πριν το 1980, είτε τα σκανάρει κάποιος και μου τα στέλνει, είτε επικοινωνεί μαζί μου στο parmenides51 παπάκι gmail.com για να τα δανειστώ και να τα σκανάρω ο ίδιος, προκειμένου να διασωθεί κάτι ακόμα.Το ίδιο ας κάνει όποιος άλλος  έχει τον χρόνο και την διάθεση να σκανάρει οποιοδήποτε εξαντλημένο βιβλιο Μαθηματικών γενικότερα, όχι απαραίτητα Γεωμετρίας, με την πρόθεση να ανέβει δημόσια για να διασωθεί και να το βρίσκουν όλοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου