σχολικό υλικό
για μαθητές
επιπλέον υλικό
για καθηγητές
προχωρημένο υλικό
για ρομαντικούς
ξενόγλωσσο υλικό
για διαγωνισμούς

Μαθηματικά
- Α΄ Γυμνασίου
- Β΄ Γυμνασίου
- Γ΄ Γυμνασίου

Γεωμετρία
- Α΄ Λυκείου
- Β΄ Λυκείουσχολικά βιβλία Γεωμετρίας 1940-2018

πρόσφατα βιβλία

πρόσφατα άρθρα + εργασίες
άρθρα γεωμετρίας
- ΕΜΕ + παραρτημάτων
- Quantum GR


διπλωματικές εργασίες
κωνικές τομές γεωμετρικά
μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες

η γεωμετρία στις εισαγωγικές εξετάσεις


σύγχρονες βιβλιοπροτάσεις
πρόσφατα βιβλία

συλλογές ασκήσεων
αντιστροφή + μετασχηματισμοί
Προβολική + Παραστατική

παλιά βοηθήματα
- Γεωμετρίας
- Τριγωνομετρίας
- Αναλυτικής Γεωμετρίας

καρτέλα υποστήριξης ομάδας fb

Απολλώνιο πρόβλημα (εργασία)

Η Στήλη της Γεωμετρίας (ανενεργή)

ιδανική βιβλιοθήκη Γεωμετρίαςαπό την σελίδα
imogeometry.blogspot.gr

προβολή και ανάδειξη εργασιών ελλήνων μαθηματικών (φηφιακή διάσωση και ελεύθερη πρόσβαση σε εξαντλημένα αρχεία σκαναρισμένα)

Άλγεβρα Γεωμετρία + Τριγωνομετρία φροντιστηριακά φυλλάδια μαθηματικά περιοδικά
βοηθήματα
- Άλγεβρας πριν το 1980
- Άλγεβρας μετά το 1980
- Αριθμητικής Θεωρητικής
- Αριθμοθεωρίας
- Τριτοβάθμιας

- εργασίες + διατριβές

- όλα τα παραπάνω βιβλία σκαναρισμένα ανά συγγραφέα

''για την αγάπη των μαθηματικών''
βοηθήματα
- Γεωμετρίας
- Τριγωνομετρίας
- Αναλυτικής Γεωμετρίας

- Κιβωτός Εργασιών Γεωμετρίας

- όλα τα παραπάνω βιβλία σκαναρισμένα ανά συγγραφέα

σχολικές Γεωμετρίες 1940-2018
τετράδια γνωστών Γεωμετρών
ιδανική βιβλιοθήκη Γεωμετρίας

''για τους ρομαντικους της γεωμετρίας''
Φροντιστήριο Αττικόν
Μηναίο Δελτίο Θεμάτων '68-

Φροντιστήριο Βασιλειάδη
Κόσμος του Σπουδαστή ΄66-

Φροντιστήριο Σύγχρονον
περιοδικό Σύγχρονον '72-

Φροντιστήριο Πάλλα
Ετήσιο Δελτίο Θεμάτων 1947-80

λοιπά φροντιστηριακά φυλλάδια

από την σελίδα ''για την αγάπη των μαθηματικών''
ηλεκτρονικά
- η Στήλη των Μαθηματικών
- Όπερ έδει δείξαι
- λοιπά ηλεκτρονικά μαθηματικά περιοδικά

έντυπα
- περιοδικά της ΕΜΕ
- μαθηματικά περιοδικά εκτός ΕΜΕ 1916-

''για την αγάπη των μαθηματικών''

Για προβλήματα Γεωμετρίας Ολυμπιάδων, σημειώσεις & βιβλία στα Αγγλικά, ελάτε στην σελίδα: Imogeometry

Τετάρτη, 13 Δεκεμβρίου 2017

η Γωνιά της Στερεομετρίας: 20 βιβλία

 1. Γεωργιακάκης Μανώλης - Γεωμετρία Χώρου, Μεθοδολογία
 2. Δρακόπουλος Μιχάλης - Στερεομετρία
 3. Ζουρνάς, Μπαλής, Τσίντσιφας - Γεωμετρία 3, Στερεομετρία 
 4. Ιωαννίδης Ιωάννης - Γεωμετρία ΙΙΙ, των μη Επιπέδων Σχημάτων
 5. Κανέλλος Σπύρος - Στερεομετρία 
 6. Κανέλλος Σπύρος - Συλλογή ασκήσεων Στερεομετρίας, τεύχος 1ο (λύσεις)
 7. Κανέλλος Σπύρος - Συλλογή ασκήσεων Στερεομετρίας, τεύχος 2ο (λύσεις)
 8. Κανέλλος Σπύρος - Συλλογή ασκήσεων Στερεομετρίας, τεύχος 3ο (λύσεις)
 9. Ντάνης Γιάννης - Γεωμετρια 1, του Χώρου
 10. Ντάνης Γιάννης - Γεωμετρια 2, του Χώρου
 11. Παπανικολάου Χρήστος - Στοιχεία Γεωμετρίας , Β' Στερεομετρία 
 12. Παπαχρίστου Ιωάννης -  Γεωμετρία Β, Στερεομετρία (1η 1963)
 13. Παπαχρίστου Ιωάννης - Το τετράεδρον (4η 1960)
 14. Πνευματικός Νικόλαος - Μαθήματα Στερεομετρίας (3η 1965) 
 15. Πνευματικός Νικόλαος - Μαθήματα Στερεομετρίας (4η 1978)
 16. Σταυρόπουλος Ποθητός - Ασκήσεις Στερεομετρίας
 17. Σφουντούρης Κ. - Συνοπτική Στερεομετρία
 18. Ταβανλής Χρήστος - Μαθήματα μη Επιπέδου Γεωμετρίας 1
 19. Ταβανλής Χρήστος - Μαθήματα μη Επιπέδου Γεωμετρίας 2
 20. Φιλίππου Βασίλειος - Στερεομετρία Μεθοδολογία (4η 1977)

Εδώ θα συγκεντρώνονται βιβλία αποκλειστικά για την ωραία κοιμωμένη, την Γεωμετρία του Χώρου.
<κυκλοφόρησε και με συγγραφέα μόνο τον Τσίντσιφα>

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpTWxFV1U3MFg0REE/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/0B2qYu535vGeQV21LQVlnR1FDcEk/view?usp=sharing
    

Οι πηγές, για το ποιος σκάναρε και τι αναφέρονται στο τέλος εδώ.
Συγκεντρωμένα όλα τα σκαναρισμένα βιβλία Γεωμετρίας βρίσκονται εδώ.

Ευπρόσδεκτά είναι οποιαδήποτε τετράδια Γεωμετρίας από οποιονδήποτε μεγάλο Γεωμέτρη της εποχής πριν το 1980, είτε τα σκανάρει κάποιος και μου τα στέλνει, είτε επικοινωνεί μαζί μου στο parmenides51 παπάκι gmail.com για να τα δανειστώ και να τα σκανάρω ο ίδιος, προκειμένου να διασωθεί κάτι ακόμα.Το ίδιο ας κάνει όποιος άλλος  έχει τον χρόνο και την διάθεση να σκανάρει οποιοδήποτε εξαντλημένο βιβλιο Μαθηματικών γενικότερα, όχι απαραίτητα Γεωμετρίας, με την πρόθεση να ανέβει δημόσια για να διασωθεί και να το βρίσκουν όλοι.Η αρχική εικόνα είναι ο Στοχαστής του Rodin, περιέχεται στην αρχή της Γεωμετρίας του Χώρου του Γιάννη Ντάνη.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου