σχολικό υλικό
για μαθητές
επιπλέον υλικό
για καθηγητές
προχωρημένο υλικό
για ρομαντικούς
ξενόγλωσσο υλικό
για διαγωνισμούς

Μαθηματικά
- Α΄ Γυμνασίου
- Β΄ Γυμνασίου
- Γ΄ Γυμνασίου

Γεωμετρία
- Α΄ Λυκείου
- Β΄ Λυκείουσχολικά βιβλία Γεωμετρίας 1940-2018

πρόσφατα βιβλία

πρόσφατα άρθρα + εργασίες
άρθρα γεωμετρίας
- ΕΜΕ + παραρτημάτων
- Quantum GR


διπλωματικές εργασίες
κωνικές τομές γεωμετρικά
μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες

η γεωμετρία στις εισαγωγικές εξετάσεις


σύγχρονες βιβλιοπροτάσεις
πρόσφατα βιβλία

συλλογές ασκήσεων
αντιστροφή + μετασχηματισμοί
Προβολική + Παραστατική

παλιά βοηθήματα
- Γεωμετρίας
- Τριγωνομετρίας
- Αναλυτικής Γεωμετρίας

καρτέλα υποστήριξης ομάδας fb

Απολλώνιο πρόβλημα (εργασία)

Η Στήλη της Γεωμετρίας (ανενεργή)

ιδανική βιβλιοθήκη Γεωμετρίαςαπό την σελίδα
imogeometry.blogspot.gr

προβολή και ανάδειξη εργασιών ελλήνων μαθηματικών (φηφιακή διάσωση και ελεύθερη πρόσβαση σε εξαντλημένα αρχεία σκαναρισμένα)

Άλγεβρα Γεωμετρία + Τριγωνομετρία φροντιστηριακά φυλλάδια μαθηματικά περιοδικά
βοηθήματα
- Άλγεβρας πριν το 1980
- Άλγεβρας μετά το 1980
- Αριθμητικής Θεωρητικής
- Αριθμοθεωρίας
- Τριτοβάθμιας

- εργασίες + διατριβές

- όλα τα παραπάνω βιβλία σκαναρισμένα ανά συγγραφέα

''για την αγάπη των μαθηματικών''
βοηθήματα
- Γεωμετρίας
- Τριγωνομετρίας
- Αναλυτικής Γεωμετρίας

- Κιβωτός Εργασιών Γεωμετρίας

- όλα τα παραπάνω βιβλία σκαναρισμένα ανά συγγραφέα

σχολικές Γεωμετρίες 1940-2018
τετράδια γνωστών Γεωμετρών
ιδανική βιβλιοθήκη Γεωμετρίας

''για τους ρομαντικους της γεωμετρίας''
Φροντιστήριο Αττικόν
Μηναίο Δελτίο Θεμάτων '68-

Φροντιστήριο Βασιλειάδη
Κόσμος του Σπουδαστή ΄66-

Φροντιστήριο Σύγχρονον
περιοδικό Σύγχρονον '72-

Φροντιστήριο Πάλλα
Ετήσιο Δελτίο Θεμάτων 1947-80

λοιπά φροντιστηριακά φυλλάδια

από την σελίδα ''για την αγάπη των μαθηματικών''
ηλεκτρονικά
- η Στήλη των Μαθηματικών
- Όπερ έδει δείξαι
- λοιπά ηλεκτρονικά μαθηματικά περιοδικά

έντυπα
- περιοδικά της ΕΜΕ
- μαθηματικά περιοδικά εκτός ΕΜΕ 1916-

''για την αγάπη των μαθηματικών''

Για προβλήματα Γεωμετρίας Ολυμπιάδων, σημειώσεις & βιβλία στα Αγγλικά, ελάτε στην σελίδα: Imogeometry

Τετάρτη, 17 Ιανουαρίου 2018

Σταμάτης Ευάγγελος: Απολλωνίου Κωνικά, Αρχιμήδη Άπαντα, Ευκλείδη Στοιχεία + Διόφαντου Αριθμητικά

Ευάγγελου Σταμάτη:
 • 1952 – Ευκλείδου, Γεωμετρία, Στοιχείων Βιβλία 1,2,3,4, Τόμος Ι
 • 1953 – Ευκλείδου, Γεωμετρία – Θεωρία αριθμών, Στοιχείων Βιβλία 5, 6, 7, 8, 9, Τόμος ΙΙ
 • 1956 – Ευκλείδου, Περί ασυμμέτρων, Στοιχείων Βιβλίον 10ον, Τόμος ΙΙΙ
 • 1957 – Ευκλείδου, Στερεομετρία, Στοιχείων Βιβλία 11, 12, 13, Τόμος ΙV
 • 1963 – Διοφάντου Αριθμητικά. Η άλγεβρα των αρχαίων Ελλήνων
 • 1970 – Αρχιμήδους Άπαντα, Τόμος Α’ μέρος Α’. Έκδ. Τεχν. Επιμελ. Ελλάδος
 • 1970 – Αρχιμήδους Άπαντα, Τόμος Α’ μέρος Β’. Έκδ. Τεχν. Επιμελ. Ελλάδος
 • 1973 – Αρχιμήδους Άπαντα, Τόμος Β’. Έκδ. Τεχν. Επιμελ. Ελλάδος
 • 1974 – Αρχιμήδους Άπαντα, Τόμος Γ’. Έκδ. Τεχν. Επιμελ. Ελλάδος
 • 1975 – Απολλωνίου Κωνικά, Τόμος Α’. Έκδ. Τεχν. Επιμελ. Ελλάδος
 • 1976 – Απολλωνίου Κωνικά, Τόμος Β’. Έκδ. Τεχν. Επιμελ. Ελλάδος
 • 1976 – Απολλωνίου Κωνικά, Τόμος Γ’. Έκδ. Τεχν. Επιμελ. Ελλάδος
 • 1976 – Απολλωνίου Κωνικά, Τόμος Δ’. Έκδ. Τεχν. Επιμελ. Ελλάδος

Εδώ συγκεντρώθηκαν τα βασικά έργα του Ευάγγελου Σταμάτη, μεταφράσεις έργων αρχαίων Ελλήνων Μαθηματικών, Απολλωνίου, Αρχιμήδη, Ευκλείδη και Διόφαντου, σε καλύτερη ποιότητα pdf απο τα αρχεία της πηγής. Άλλωστε αυτά είναι κειμήλιο όλων μας.   
Συγκεντρωτικά:

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου