σχολικό υλικό
για μαθητές
επιπλέον υλικό
για καθηγητές
προχωρημένο υλικό
για ρομαντικούς
ξενόγλωσσο υλικό
για διαγωνισμούς

Μαθηματικά
- Α΄ Γυμνασίου
- Β΄ Γυμνασίου
- Γ΄ Γυμνασίου

Γεωμετρία
- Α΄ Λυκείου
- Β΄ Λυκείουσχολικά βιβλία Γεωμετρίας 1940-2018

πρόσφατα βιβλία

πρόσφατα άρθρα + εργασίες
άρθρα γεωμετρίας
- ΕΜΕ + παραρτημάτων
- Quantum GR


διπλωματικές εργασίες
κωνικές τομές γεωμετρικά
μη Ευκλείδειες Γεωμετρίες

η γεωμετρία στις εισαγωγικές εξετάσεις


σύγχρονες βιβλιοπροτάσεις
πρόσφατα βιβλία

συλλογές ασκήσεων
αντιστροφή + μετασχηματισμοί
Προβολική + Παραστατική

παλιά βοηθήματα
- Γεωμετρίας
- Τριγωνομετρίας
- Αναλυτικής Γεωμετρίας

καρτέλα υποστήριξης ομάδας fb

Απολλώνιο πρόβλημα (εργασία)

Η Στήλη της Γεωμετρίας (ανενεργή)

ιδανική βιβλιοθήκη Γεωμετρίαςαπό την σελίδα
imogeometry.blogspot.gr

προβολή και ανάδειξη εργασιών ελλήνων μαθηματικών (φηφιακή διάσωση και ελεύθερη πρόσβαση σε εξαντλημένα αρχεία σκαναρισμένα)

Άλγεβρα Γεωμετρία + Τριγωνομετρία φροντιστηριακά φυλλάδια μαθηματικά περιοδικά
βοηθήματα
- Άλγεβρας πριν το 1980
- Άλγεβρας μετά το 1980
- Αριθμητικής Θεωρητικής
- Αριθμοθεωρίας
- Τριτοβάθμιας

- εργασίες + διατριβές

- όλα τα παραπάνω βιβλία σκαναρισμένα ανά συγγραφέα

''για την αγάπη των μαθηματικών''
βοηθήματα
- Γεωμετρίας
- Τριγωνομετρίας
- Αναλυτικής Γεωμετρίας

- Κιβωτός Εργασιών Γεωμετρίας

- όλα τα παραπάνω βιβλία σκαναρισμένα ανά συγγραφέα

σχολικές Γεωμετρίες 1940-2018
τετράδια γνωστών Γεωμετρών
ιδανική βιβλιοθήκη Γεωμετρίας

''για τους ρομαντικους της γεωμετρίας''
Φροντιστήριο Αττικόν
Μηναίο Δελτίο Θεμάτων '68-

Φροντιστήριο Βασιλειάδη
Κόσμος του Σπουδαστή ΄66-

Φροντιστήριο Σύγχρονον
περιοδικό Σύγχρονον '72-

Φροντιστήριο Πάλλα
Ετήσιο Δελτίο Θεμάτων 1947-80

λοιπά φροντιστηριακά φυλλάδια

από την σελίδα ''για την αγάπη των μαθηματικών''
ηλεκτρονικά
- η Στήλη των Μαθηματικών
- Όπερ έδει δείξαι
- λοιπά ηλεκτρονικά μαθηματικά περιοδικά

έντυπα
- περιοδικά της ΕΜΕ
- μαθηματικά περιοδικά εκτός ΕΜΕ 1916-

''για την αγάπη των μαθηματικών''

Για προβλήματα Γεωμετρίας Ολυμπιάδων, σημειώσεις & βιβλία στα Αγγλικά, ελάτε στην σελίδα: Imogeometry

Παρασκευή, 29 Ιουνίου 2018

βοηθήματα Γεωμετρίας μόνο με λυμένες είτε με τα λυσάρια τους

 • Βαρουχάκης Νίκος - Συμπλήρωμα Γεωμετρίας
 • Βαρουχάκης Νίκος - Συμπλήρωμα Γεωμετρίας, Λύσεις
 • Γεωργιακάκης Μανώλης & Πολύδωρος - Γεωμετρία Α: 1000 μεθοδικά λυμένα θέματα
 • Κανέλλος Σπύρος - Ασκήσεις Επιπέδου Γεωμετρίας, τεύχος 1ο 2ο 3ο 4ο 5ο
 • Κανέλλος Σπύρος - Ευκλείδειος Γεωμετρία Επίπεδος (2η) 1973
 • Κανέλλος Σπύρος - Στερεομετρία, Ευκλείδειος Γεωμετρία του τρισδιάστατου χώρου
 • Κανέλλος Σπύρος - Συλλογή ασκήσεων Στερεομετρίας, τεύχος 1ο, 2ο, 3ο
 • Νικολάου Νικόλαος - Ασκήσεις Γεωμετρίας (2η) 1938
 • Νικολάου Νικόλαος - Μεγάλη Γεωμετρία (Z) 1954
 • Νικολάου Νικόλαος - Συμπλήρωμα Γεωμετρίας (2η) 1938
 • Ντάνης Γιάννης - Γεωμετρία, η θεωρία της επιπέδου γεωμετρίας, δια τον υποψήφιον θετικών επιστημών
 • Παλαιοδημόπουλος Νίκος -  Σύνθετοι Ασκήσεις, τεύχος Α, Ασκήσεις Γεωμετρίας
 • Πάλλας Αριστείδης - Μεγάλη Γεωμετρία, τόμος Α, Επιπεδομετρία (5η)
 • Πάλλας Αριστείδης - Λύσεις Ασκήσεων Μεγάλης Γεωμετρίας, Επιπεδομετρία, τεύχος Α Β Γ
 • Παχής Στέλιος - Ασκήσεις Γεωμετρίας Γ΄ Γυμνασίου, Α
 • Πνευματικός Νικόλαος - Ασκήσεις Συμπληρώματος Γεωμετρίας
 • Πνευματικός Νικόλαος - Μαθήματα Στερεομετρίας (4η)  1978
 • Πνευματικός Νικόλαος - Συμπλήρωμα Γεωμετρίας  
 • Σμυρνής Λεωνίδας - Ασκήσεις Συμπληρώματος Γεωμετρίας μετά των λυσεων
 • Σφουντούρης Κώστας - Γεωμετρικοί Τόποι
 • Σφουντούρης Κώστας - Γεωμετρικαί Κατασκευαί, τόμος Α Β Γ Δ
 • Σφουντούρης Κώστας - Συνοπτική Στερεομετρία
 • Στυλιανόπουλος Χριστόφορος - Συλλογή Ασκήσεων Γεωμετρίας 
 • Τόγκας Πέτρος - Ασκήσεις και προβλήματα Γεωμετρίας Α Β1 Β2 Γ1 Γ2 Δ Ε ΣΤ Ζ
 • Τόγκας Πέτρος - Θεωρητική Γεωμετρία (25η)

Βαρουχάκης Νικόλαος

 Συμπλήρωμα Γεωμετρίας - Λύσεις  

   
             
Γεωργιακάκης Μανώλης & Πολύδωρος

ευχαριστούμε τον Μαθηματικό Δημήτρη Μπούφα από την Κόρινθο

Γεωμετρία Α: 1000 μεθοδικά λυμένα θέματα

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpeEpPcTFUTDQ4MDA/view?usp=sharing

Κανέλλος Σπύρος

Ευχαριστούμε τον Νίκς Αννιτσάκη από τις ΗΠΑ για το σκανάρισμα.

                      Ευκλείδειος Γεωμετρία Επίπεδος, 2η έκδοση 1973 

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpUW1KVk1fYy1NR0U/view?usp=sharing

Ασκήσεις Επιπέδου Γεωμετρίας, τεύχος πρώτον, δευτερον, τρίτον, τεταρτον, πέμπτον

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpODg1VGJmWFRQajg/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpX08tRjg2SFBwYVE/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpUm81RkM2TlZONkE/view?usp=sharing


https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpUEJ3VlJKZ3hKeGM/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpczNaTVVUMm50TGs/view?usp=sharing

Στερεομετρία, Ευκλείδειος Γεωμετρία του τρισδιάστατου χώρου

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpTXZwVXhaazlHbG8/view?usp=sharing

Συλλογή ασκήσεων Στερεομετρίας, τεύχος πρώτον, δεύτερον, τρίτον
https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpeExGdVJNQS1ELVE/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpWXNjZHJud0xyQTg/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpaGdYblY4VnFjWDA/view?usp=sharingΝικολάου Νικόλαος

                   Μεγάλη Γεωμετρία (Ζ εκδ 1954)               Συμπλήρωμα Γεωμετρίας (2η εκδ. 1938)


Ευχαριστούμε τον Νίκο Αννιτσάκη από τις ΗΠΑ.

Ασκήσεις Γεωμετρίας (2η) 1938Ντάνης Γιάννης

Ευχαριστούμε τον Νίκο Αννιτσάκη από τις Η.Π.Α. για το σκανάρισμα 
και τον Δημήτρη Συκιά για την προσθήκη σελιδοδεικτών στο pdf .

 Γεωμετρία, η θεωρία της επιπέδου γεωμετρίας, 
δια τον υποψήφιον θετικών επιστημών

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpeEpwbU9QUUd1SUk/view?usp=sharing

Παλαιοδημόπουλος Νίκος

Σύνθετοι Ασκήσεις,
τεύχος Α, Ασκήσεις Γεωμετρίας


Πάλλας Αριστείδης

Μεγάλη Γεωμετρία, τόμος Α, Επιπεδομετρία, 5η έκδοση
 Ευχαριστούμε τον Ευάγγελο Μανωλόπουλο από την Θεσσαλονίκη.

Λύσεις Ασκήσεων Γεωμετρίας, Επιπεδομετρία, 
τόμοι Α (1974),Β (1959), Γ (1970)

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpbkhqcl9yVHBDcXM/view?usp=sharing       https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpcWd5Vk56MGVubWc/view?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpZ1E2NDl3OVVxeHM/view?usp=sharing

Παχής Στέλιος

Ασκήσεις Γεωμετρίας Γ΄ Γυμνασίου, Α

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpdFY4WkV4QmFsN2c/view?usp=sharing

Πνευματικός Νικόλαος

Συμπλήρωμα Γεωμετρίας - Ασκήσεις Συμπληρώματος Γεωμετρίας     

Μαθήματα Στερεομετρίας  4η εκδ. 1978


        


Σμυρνής Λεωνίδας 

 Ασκήσεις Συμπληρώματος Γεωμετρίας μετά των λυσεωνΣφουντούρης Κώστας

Γεωμετρικοί Τόποι
Γεωμετρικαί Κατασκευαί

τόμος πρώτος, προσδιορισμός σημείου    τόμος δεύτερος, κατασκευή ευθείας


https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpVGR6c1pNMXJKeFE/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpNzVvZF8tbFZlNFE/view?usp=sharing

τόμος τρίτος, κατασκευή τετραπλέυρων - κύκλων    τόμος τέταρτος, κατασκευή τριγώνων

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpNWp3d3pRcGh6cjA/view?usp=sharinghttps://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpc3RFbjVsa096RkU/view?usp=sharing
  

Στυλιανόπουλος Χριστόφορος

Συλλογή Ασκήσεων Γεωμετρίας (1937)Πέτρος Τόγκας

Θεωρητική Γεωμετρία

https://drive.google.com/file/d/0B9uh0VymSVrpdGY0ZXRIeldsZU0/edit


Κατεβάστε την Θεωρητική Γεωμετρία του Τόγκα, 
σε ένα αρχείο pdf, υψηλή ανάλυση 1200 dpi (64 mb) 
όπως μας την έστειλε παρακάτω ο Η.Μ. Ηλίας Κουγιανός από τις ΗΠΑ, 
και αφού την επεξεργάστηκε προσθέτοντας σελιδοδείκτες ο Δημήτρης Συκιάς από εδώ.

Ευχαριστούμε τον Γιώργο Δομουχτσή για το σκανάρισμά στα λυσάρια παρακάτω.


     

  Ευπρόσδεκτά είναι οποιαδήποτε τετράδια Γεωμετρίας από οποιονδήποτε μεγάλο Γεωμέτρη της εποχής πριν το 1980, είτε τα σκανάρει κάποιος και μου τα στέλνει, είτε επικοινωνεί μαζί μου στο parmenides51 παπάκι gmail.com για να τα δανειστώ και να τα σκανάρω ο ίδιος, προκειμένου να διασωθεί κάτι ακόμα.Το ίδιο ας κάνει όποιος άλλος  έχει τον χρόνο και την διάθεση να σκανάρει οποιοδήποτε εξαντλημένο βιβλιο Μαθηματικών γενικότερα, όχι απαραίτητα Γεωμετρίας, με την πρόθεση να ανέβει δημόσια για να διασωθεί και να το βρίσκουν όλοι.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου